Arhiva odigranih događaja

Datum i vrijeme Događaj Rezultat Teren
28.10.2019. 14:00 Makovec - Turk 2
28.10.2019. 12:00 Tenis škola 12-17h 1
27.10.2019. 10:00 Koprivnica - Sv. Martin 10-16h 1
27.10.2019. 10:00 Koprivnica - Sv. Martin 10-16h 2
26.10.2019. 12:00 Puntigamer kup 12-19h 1
26.10.2019. 12:00 Puntigamer kup 12-19 h 2
24.10.2019. 16:00 Bogdan - Novak 2
24.10.2019. 15:30 Hoblaj - Hrženjak 1
24.10.2019. 13:30 Pahor-Turk 1
22.10.2019. 15:00 Tenis škola 15 - 18h 1
21.10.2019. 9:00 Tenis škola 9 - 12h 1
20.10.2019. 16:30 Hrženjak - Sobočan 1
20.10.2019. 15:00 Sobočan - Hoblaj 15:00 - 17:00 2
20.10.2019. 14:30 Parovi 1
16.10.2019. 15:00 Tenis škola 15-18h 1
15.10.2019. 16:00 Tenis škola 16-18h 1
14.10.2019. 16:00 Patrik Novak 1
13.10.2019. 15:00 Makovec - Turk 2
13.10.2019. 14:00 Maletić - Turk 1
13.10.2019. 9:30 Sobočan - Hoblaj 1
13.10.2019. 9:00 Županec : Sobočan 2
12.10.2019. 14:00 Tenis škola 14 - 17 h 1
11.10.2019. 15:00 Rihtarec 1
10.10.2019. 15:00 Tenis škola 15 - 18h 1
9.10.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 18h 1
8.10.2019. 13:00 Marin Luka Vito 13-17h 1
8.10.2019. 13:00 Oletić 13-17h 2
5.10.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 18 1
4.10.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 18 1
2.10.2019. 9:00 Hrženjak 1
1.10.2019. 15:00 Tenis škola 15-18h 1
30.9.2019. 11:30 Flac 1
29.9.2019. 15:30 Hoblaj - Hrženjak 1
29.9.2019. 14:00 Sobočan 2
28.9.2019. 13:00 Lisjak 2
28.9.2019. 12:00 Ivan Samac 12-14h 1
27.9.2019. 16:00 Maletić Rihtarec 1
27.9.2019. 13:00 Novak-Flac 1
26.9.2019. 17:00 Rihtarec : Sobočan 2
25.9.2019. 17:00 Turk - Makovec ml 2
25.9.2019. 17:00 Rihtarec 1
24.9.2019. 16:30 Bogdan-Oletić ml 1
22.9.2019. 15:00 Turk 1
22.9.2019. 15:00 Makovec 2
22.9.2019. 9:00 Rihtarec Makovec ML 2
21.9.2019. 16:00 Trkulja : Sobočan 1
20.9.2019. 16:00 Maletić - B. Hrženjak ML 2
19.9.2019. 17:30 Zupanec D. - Jakopić R. M.L. 1
18.9.2019. 17:00 Rihtarec Makovec ml 2
18.9.2019. 14:00 Bogdan 1
17.9.2019. 17:00 Rihtarec Turk ML 2
17.9.2019. 17:00 Mikulić D. - Sobočan D. 1
16.9.2019. 12:30 Bogdan-Novak 1
15.9.2019. 9:00 Makovec : Sobočan 1
13.9.2019. 16:00 Flac - Novak 2
13.9.2019. 15:00 Tenis škola 15-19h 1
12.9.2019. 15:00 Tenis škola 1
12.9.2019. 14:45 Turk D.- Sobočan D.(ML) 1
11.9.2019. 16:00 Tenis škola 16-20h 1
11.9.2019. 16:00 Bogdan - Novak 2
10.9.2019. 19:00 Sakač-Pintarić 2
10.9.2019. 17:00 Rihtarec : Sobočan (ML) 2
10.9.2019. 17:00 Hoblaj 1
8.9.2019. 9:00 Rihtarec : Sobočan 1
7.9.2019. 10:30 Trkulja-Percic 1
7.9.2019. 9:30 Trkulja-Radikovic 1
6.9.2019. 18:00 Bogdan - Oletić (M.L) 1
6.9.2019. 17:30 Sobočan - Rihtarec (ML) 2
5.9.2019. 17:30 Jakopić-Turk M.L. 1
5.9.2019. 17:00 Hoblaj 2
5.9.2019. 16:30 Turk-Pahor 1
5.9.2019. 8:00 Lebar 8-10h 1
4.9.2019. 17:00 Maletić-Turk 2
4.9.2019. 17:00 Rihtarec Novak ML 1
3.9.2019. 18:00 Gradiček-Oletić ML 2
3.9.2019. 9:00 Hamer-Turk(Ml) 1
2.9.2019. 17:00 Cofek 17:00 - 19:00 1
2.9.2019. 17:00 Hoblaj - Hrženjak 17 - 19 2
2.9.2019. 16:00 Hoblaj - Hrženjak 2
2.9.2019. 9:30 Novak-Flac 2
1.9.2019. 18:00 Luka-Vito 2
1.9.2019. 17:00 Turk-Oletić 1
31.8.2019. 18:00 Marin-Vito 1
31.8.2019. 8:30 Hoblaj 2
31.8.2019. 8:00 Hrženjak - Trkulja 1
30.8.2019. 18:00 Sobočan 1
30.8.2019. 17:30 Vida Rihtarec ML 2
30.8.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 18 1
30.8.2019. 7:00 Tenis škola 7-10h 1
29.8.2019. 18:00 Zupanec-oletic 2
29.8.2019. 9:00 Novak - Makovec ml 2
28.8.2019. 17:30 Makovec D. - Turk M. 2
28.8.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 20h 1
27.8.2019. 18:00 Horvat-Oletic 1
27.8.2019. 17:00 Hoblaj 17:00 - 19:00 2
26.8.2019. 18:00 Novak J. - Maletić 1
26.8.2019. 18:00 Hrženjak - Makovec ml 2
26.8.2019. 16:00 Lebar 1
26.8.2019. 16:00 Puce - tenis 2
26.8.2019. 7:00 Turk D.-Pintarić V.(ML) 2
25.8.2019. 18:00 Rihtarec Makovec 1
24.8.2019. 7:00 O.P. 7-20h 1
24.8.2019. 7:00 O.P. 7-20h 2
23.8.2019. 18:00 Maletić-Rihtarec 1
23.8.2019. 18:00 Jakopić : Sobočan 2
23.8.2019. 9:00 Lebar 1
23.8.2019. 9:00 Turk : Sobočan 2
22.8.2019. 18:30 Makovec D. - Turk M. 2
22.8.2019. 17:00 Tenis škola 17-19h 1
22.8.2019. 10:00 Flac 1
22.8.2019. 8:00 Hoblaj - Hrženjak 1
22.8.2019. 8:00 Tenis škola 8-11h 2
20.8.2019. 19:00 Horvat - Oletić 1
20.8.2019. 18:00 Tenis škola 18 - 20h 2
20.8.2019. 14:30 Rihtarec 2
20.8.2019. 8:30 Flac - Novak 1
20.8.2019. 8:00 Tenis škola 8-12h 2
19.8.2019. 18:00 Maletić - Makovec 2
19.8.2019. 18:00 Flac - Perčić 1
19.8.2019. 8:00 Turk M. - Oletić Ž. 1
18.8.2019. 18:00 Gradiček - Hrženjak Murska liga 2
18.8.2019. 8:00 Parovi 8 - 12 2
16.8.2019. 18:00 Perčić 1
16.8.2019. 15:15 Lisjak 2
16.8.2019. 15:00 Rihtarec Makovec 1
16.8.2019. 11:00 Lebar 1
16.8.2019. 8:30 Makovec 2
16.8.2019. 8:00 Tenis škola 8 - 11h 1
15.8.2019. 16:00 Meri-rezervacija 1
15.8.2019. 9:00 Pahor - Makovec ml 2
14.8.2019. 18:30 Oletić - Gradiček Murska liga 2
14.8.2019. 14:00 Oletić 2
14.8.2019. 12:15 Lisjak 2
14.8.2019. 8:00 Rajf - Makovec 2
13.8.2019. 18:00 Rihtarec 2
13.8.2019. 16:00 Tenis škola 16-20h 1
13.8.2019. 9:00 Turk M. -Makovec D. 1
12.8.2019. 18:45 TURKD.-HRŽENJAK B.(ML) 1
12.8.2019. 17:00 Bogdan - Novak 1
12.8.2019. 17:00 Tenis škola 17-20h 2
12.8.2019. 10:00 Lebar 1
12.8.2019. 8:00 Tenis škola 8-10h 1
11.8.2019. 8:00 Trkulja - Makovec ML 2
10.8.2019. 17:00 Lebar 1
9.8.2019. 17:00 Prvenstvo kluba 17-21h 1
9.8.2019. 17:00 Prvenstvo kluba 17-21h 2
8.8.2019. 19:00 Perčić : Sobočan 1
8.8.2019. 17:00 Županec : Sobočan 1
8.8.2019. 16:00 Tenis škola 2
7.8.2019. 18:00 Rihtarec 2
7.8.2019. 16:00 Tenis škola 16 - 20h 1
7.8.2019. 9:00 Turk - Makovec ml 2
6.8.2019. 17:00 Tenis škola 17-20h 1
6.8.2019. 8:00 Hrženjak 1
5.8.2019. 17:00 Sobočan 1
5.8.2019. 16:00 Tenis škola 16-18h 2
4.8.2019. 8:00 PAROVI 8-12h 1
3.8.2019. 15:30 Trkulja:Turk.Ml 1
31.7.2019. 18:00 Makovec Rihtarec lista iz. 2
31.7.2019. 18:00 Pahor-Turk 1
31.7.2019. 8:00 Sobočan 1
30.7.2019. 18:00 Tenis škola 18-20h 1
30.7.2019. 16:00 Lebar 1
30.7.2019. 16:00 Hoblaj Niko 2
30.7.2019. 9:00 Puce - tenis 2
30.7.2019. 8:00 Tenis škola 8-10h 1
29.7.2019. 17:30 Marin- Luka 1
29.7.2019. 9:00 Trio rio 2
27.7.2019. 18:00 Pahor-Trkulja 1
27.7.2019. 8:30 Lebar Rihtarec KP 1
27.7.2019. 8:00 Oletić - Hrženjak ML 2
26.7.2019. 8:00 Sobočan - Perčić KP 1
25.7.2019. 18:30 Hoblaj Niko - Hoblaj Fran 2
25.7.2019. 18:00 Rihtarec- Novak ML 1
25.7.2019. 8:00 Bogdan - Hrženjak ML 2
25.7.2019. 8:00 Tenis škola 8-11h 1
24.7.2019. 18:00 Dario - Rajko K. P. 1
24.7.2019. 18:00 Rihtarec-Turk 2
24.7.2019. 17:00 Tenis škola 1
24.7.2019. 9:00 Hrženjak - Makovec 2
24.7.2019. 8:30 Marin, Luka, Vito i Eduardo 1
23.7.2019. 18:00 Hoblaj 18:00 - 20:00 1
23.7.2019. 18:00 Hrženjak 18:20 2
23.7.2019. 17:00 Hoblaj - Hrženjak 1
23.7.2019. 16:30 Bogdan - Oletić (ML) 2
22.7.2019. 17:00 Hrženjak 1
22.7.2019. 17:00 Hoblaj Niko - Hoblaj Fran 2
22.7.2019. 9:00 Luka, Vito, Eduardo i Marin 1
22.7.2019. 9:00 Oletić Ž. - Turk M. 2
21.7.2019. 9:00 Dario - Saša K. P. 1
21.7.2019. 8:00 PAROVI 8-12h 2
20.7.2019. 8:00 Rajf - Sobočan 1
19.7.2019. 17:00 Makovec Rihtarec 2
19.7.2019. 9:00 Eduardo, Vito, Marin i Luks 1
19.7.2019. 9:00 Makovec D. - Turk M. 2
18.7.2019. 18:00 Flac : Sobočan (kp) 1
18.7.2019. 17:00 Pahor-Turk 2
18.7.2019. 15:00 Flac - Novak 1
17.7.2019. 19:00 Vlado - Kruno 1
17.7.2019. 17:30 Hoblaj 1
17.7.2019. 17:30 Hrženjak 2
17.7.2019. 9:00 Makovec D. - Turk M. 1
17.7.2019. 9:00 Eduardo, Marin, Vito i Luka 2
16.7.2019. 18:00 Rihtarec - Makovec KP 2
16.7.2019. 18:00 Dejan: Daniel KP 1
16.7.2019. 16:00 Hoblaj Niko - Hoblaj Fran 1
16.7.2019. 9:00 Oletić-Sakač 1
15.7.2019. 18:00 Turk - Jakopić K.P. 2
15.7.2019. 17:30 Novak - Bogdan 1
15.7.2019. 9:00 Vito, Luka, Marin i Eduardo 2
14.7.2019. 18:00 Farkaš 18.00-19.00 1
14.7.2019. 17:30 Makovec D. - Turk M. 2
14.7.2019. 15:00 Hoblaj Niko - Hoblaj Fran 1
14.7.2019. 9:00 Sobočan N. - Makovec K. lista izazivanja 2
14.7.2019. 8:00 Dario - Županec K. P. 1
14.7.2019. 7:00 Trkulja : Sobočan 2
13.7.2019. 17:30 Sobočan Hoblaj 2
13.7.2019. 16:00 Hoblaj 2
13.7.2019. 16:00 Sobocan Ivan 1
13.7.2019. 13:00 Bogdan - Novak 1
13.7.2019. 8:00 Rihtarec 2
12.7.2019. 18:30 Rihtarec-Rajf KP 2
12.7.2019. 18:00 Bogdan - Sobočan (K.P) 1
12.7.2019. 17:00 Sobočan - Gradiček KP 2
12.7.2019. 15:45 Hoblaj 1
12.7.2019. 15:00 Sakač-Sakač 1
12.7.2019. 9:00 Makovec-Turk 1
11.7.2019. 19:30 Jakopić : Sobočan (kp) 2
11.7.2019. 19:00 Bogdan - Oletić (K.P) 1
11.7.2019. 18:00 Hoblaj - Rajf 2
11.7.2019. 17:30 Gradiček - Županec KP 1
10.7.2019. 18:00 Turk-Soboćan(kp) 1
10.7.2019. 18:00 Županec - Makovec kp 2
10.7.2019. 16:00 Hoblaj 2
10.7.2019. 16:00 Tenis škola 16-17h 1
10.7.2019. 14:30 Lebar 1
10.7.2019. 11:00 Tenis škola 11-13h 1
10.7.2019. 8:00 Tenis škola 8-9h 1
9.7.2019. 19:30 Turk-Oletič(kp) 1
9.7.2019. 18:00 Rihtarec - Hoblaj kp 1
9.7.2019. 18:00 Sobočan - Makovec kp 2
8.7.2019. 18:30 Bogdan - Sobočan (K.P) 1
8.7.2019. 17:00 Makovec D. - Turk M. 2
8.7.2019. 17:00 Novak - Flac 1
8.7.2019. 15:00 Rajf 1
8.7.2019. 11:00 Turk-Flac 1
8.7.2019. 9:00 Lebar : Sobočan KP 1
7.7.2019. 18:30 Turk-Flac(kp) 1
7.7.2019. 18:00 Makovec D. - Turk M. 2
7.7.2019. 8:00 Trkulja-Hoblaj.kp 1
7.7.2019. 8:00 Županec-Sobočan KP 2
6.7.2019. 13:00 Josip S. - Ivan P. 2
6.7.2019. 10:00 Trkulja Rihtarec KP 2
6.7.2019. 9:00 Gradiček - Makovec KP 1
6.7.2019. 8:00 Turk-Bogdan(kp) 2
5.7.2019. 18:30 Turk-Sobočan 2
5.7.2019. 18:00 Turnir Škola tenisa 16-21h 1
5.7.2019. 18:00 Turnir Škola tenisa 16-21h 2
5.7.2019. 10:00 Turnir Škola tenisa 10-18h 1
5.7.2019. 10:00 Turnir Škola tenisa 10-18h 2
5.7.2019. 8:00 Florijan F. - Marko F. 1
5.7.2019. 8:00 Turnir Škola tenisa 8-11h 1
5.7.2019. 8:00 Turnir Škola tenisa 8-11h 2
4.7.2019. 19:00 Makovec - Oletić 1
4.7.2019. 18:00 Rihtarec-Sobočan D KP 2
4.7.2019. 17:00 Lebar : Sobočan 1
4.7.2019. 9:00 Bogdan - Flac (K.P) 1
3.7.2019. 18:30 Varga - Zidarić 2
3.7.2019. 18:30 Pahor-Jakopić K.P. 1
2.7.2019. 18:00 Mikulić - Makovec KP 1
2.7.2019. 18:00 Rajf - Hoblaj KP 2
1.7.2019. 18:30 Turk D.-Sobočan N.kp 1
1.7.2019. 15:00 Teniski kamp 15-21h 1
1.7.2019. 15:00 Teniski kamp 15-21h 2
30.6.2019. 18:00 Bogdan - Novak 1
30.6.2019. 8:30 Lebar - Jakopic 2
30.6.2019. 8:00 Gradiček - Oletić 1
30.6.2019. 7:00 Hoblaj 2
29.6.2019. 18:30 Hoblaj 2
29.6.2019. 18:00 Rajf-Trkulja k.p. 1
28.6.2019. 18:30 Nikola S. - Nikola O. KP 1
28.6.2019. 18:30 Trkulja-Turk 2
27.6.2019. 18:00 Makovec D. - Turk M. 2
27.6.2019. 18:00 Flac M. - Oletić N. KP 1
26.6.2019. 18:30 Turk-Sobočan 1
26.6.2019. 10:00 Flac-Bogdan 1
25.6.2019. 19:00 Farkaš 2
25.6.2019. 17:30 meri 2
25.6.2019. 17:00 Tenis škola 17-19 h 1
24.6.2019. 18:00 Sobočan-Hoblaj 2
24.6.2019. 16:00 Tenis škola 16-20h 1
24.6.2019. 16:00 Makovec D. - Turk M. 2
24.6.2019. 14:00 Novak - Bogdan 2
23.6.2019. 18:00 Novak 1
22.6.2019. 9:00 Markota 1
21.6.2019. 9:00 Markota 1
20.6.2019. 19:30 Makovec-Turk 1
20.6.2019. 18:00 Markota 1
20.6.2019. 18:00 Sobočan Hoblaj 2
20.6.2019. 15:00 Novak 1
19.6.2019. 18:15 Turk-Makovec 1
19.6.2019. 15:00 Tenis škola 15-17h 1
18.6.2019. 18:00 Cofek 2
18.6.2019. 18:00 Dvanajščak - Makovec 1
17.6.2019. 18:00 Flac - Novak 1
17.6.2019. 8:30 Rajf 1
16.6.2019. 7:30 Parovi 1
14.6.2019. 18:00 Hoblaj - Sobočan 1
12.6.2019. 18:00 Rihtarec-DvanajščakMK 1
12.6.2019. 18:00 Turk - Makovec (muški) 2
12.6.2019. 15:45 Turk-Novak-Makovec 1
11.6.2019. 18:00 Makovec D. - Turk M. 2
10.6.2019. 17:00 Flac - Novak 1
9.6.2019. 9:00 Trkulja-Balaz 1
8.6.2019. 17:00 Sobočan - Hoblaj 1
8.6.2019. 14:00 Josip S - Ivan P 2
8.6.2019. 9:00 Bogdan - Mikulić (M.K) 1
7.6.2019. 18:30 Flac 1
7.6.2019. 18:00 Trkulja - Makovec 2
7.6.2019. 17:00 Turk 1
5.6.2019. 16:45 Turk 1
4.6.2019. 18:30 Turk D. - Cofek J. (M.K.) 4:6 4:6 2
4.6.2019. 16:00 Škola tenisa 16-20h 1
3.6.2019. 19:00 Novak-Flac 1
2.6.2019. 14:30 Sobocan-trkulja.Mk 1
1.6.2019. 9:30 Vukovic 1
1.6.2019. 9:30 Flac 2
31.5.2019. 17:00 Rajf Rihtarec 1
28.5.2019. 18:00 Makovec-Turk i dr. 1
26.5.2019. 17:00 Oletić 1
26.5.2019. 17:00 Turk 2
24.5.2019. 18:00 Oletić 2
24.5.2019. 18:00 Makovec 1
22.5.2019. 18:00 Turk-Makovec-Oletić 1
22.5.2019. 18:00 Rihtarec 2
22.5.2019. 15:00 Sobočan 1
21.5.2019. 17:00 Tenis škola 17-19 (A;B) 1
19.5.2019. 15:15 Turk 1
19.5.2019. 15:15 Makovec 2
19.5.2019. 8:00 Parovi 2
19.5.2019. 8:00 Parovi 1
18.5.2019. 11:30 Novak - Bogdan 2
18.5.2019. 9:00 Tenis škola 9-11 (C;D) 1
17.5.2019. 17:00 Tenis škola 17-19 (A;B) 1
11.5.2019. 13:00 Trkulja - Makovec 2
11.5.2019. 11:00 Turk-Lebar 1
11.5.2019. 9:00 Škola tenisa 9-11 (C;D) 1
10.5.2019. 17:00 Škola tenisa 17-19 (A;B) 1
10.5.2019. 9:00 Bogdan - Makovec MK 1
9.5.2019. 17:15 Oletic-Zupanec Puntigamer kup 2
8.5.2019. 17:15 Županec-Oletić(17.15-19.15) 1
7.5.2019. 18:00 Makovec-Turk 1
7.5.2019. 17:00 Turk 2
7.5.2019. 16:00 Turk-Pahor 1
4.5.2019. 9:00 Škola tenisa 9-11h (C;D) 1
3.5.2019. 17:00 Škola tenisa 17-19h (A;B) 1
2.5.2019. 18:00 Makovec-Turk (žene) 2
2.5.2019. 17:00 Oletić 1
1.5.2019. 8:00 Šajnović - Makovec MK 1
1.5.2019. 8:00 Šajnović N-RihtarecMK 2
27.4.2019. 16:00 Rihtarec - Makovec 1
27.4.2019. 9:00 Škola tenisa 9-11h (C;D) 1
26.4.2019. 17:00 Škola tenisa 17-19h (A;B) 1
25.4.2019. 17:00 Turk - Makovec 2
25.4.2019. 17:00 Turk - parovi 1
23.4.2019. 15:00 Marin - Rea 1
22.4.2019. 9:00 Parovi- Članovi kluba 1
22.4.2019. 9:00 Parovi- Članovi kluba 2
21.4.2019. 14:00 Novak 1
19.4.2019. 16:00 Rajf-Rihtarec 1
19.4.2019. 13:00 Novak - Bogdan 1
18.4.2019. 16:00 Makovec--Turk 2
18.4.2019. 16:00 Turk D.-Makovec K. 1
11.4.2019. 15:00 Novak - Bogdan 1
8.4.2019. 15:00 Flac 1
7.4.2019. 14:30 Lukša - Makovec 2
7.4.2019. 14:00 sobočan 1
7.4.2019. 9:00 Parovi 1
7.4.2019. 9:00 Parovi 2
6.4.2019. 15:00 Cure 2
6.4.2019. 15:00 Trkulja - Makovec 1
6.4.2019. 13:00 Novak - Bogdan 2
4.4.2019. 16:00 Pahor-Turk 1
1.4.2019. 17:00 Makovec-Turk 2
31.3.2019. 14:30 Turk 1
31.3.2019. 14:30 Makovec 2
31.3.2019. 9:00 Bogdan - Novak 1
31.3.2019. 8:30 Parovi 2
30.3.2019. 11:00 Flac 1
29.3.2019. 16:00 Pahor-Turk 1
28.3.2019. 17:00 Rihtarec - Makovec 1
24.3.2019. 9:00 Parovi 1
24.3.2019. 9:00 Parovi 2
23.3.2019. 17:00 Oletić 2
22.3.2019. 16:00 4. RADNA AKCIJA 1
20.3.2019. 16:00 3. RADNA AKCIJA 1
16.3.2019. 14:00 2. RADNA AKCIJA 1
31.12.2018. 8:00 Od 15.11. tenis tereni su zatvoreni za igru 1
9.11.2018. 14:00 Škola tenisa 14-16h 1
3.11.2018. 13:00 Škola tenisa 13-15h 1
2.11.2018. 15:00 Škola tenisa 15-17h 1
27.10.2018. 10:00 Sobočan - Hoblaj 1
26.10.2018. 16:00 Škola tenisa 16-18h 1
26.10.2018. 16:00 Škola tenisa 16-17h 2
26.10.2018. 14:00 TURK- Pahor 1
26.10.2018. 14:00 Makovec-Rihtarec 2
25.10.2018. 14:00 Pahor 1
21.10.2018. 9:00 Parovi - članovi kluba 1
21.10.2018. 9:00 Parovi - članovi kluba 2
20.10.2018. 14:00 Rihtarec - Rajf finale KP 1
20.10.2018. 14:00 Sobočan D. - Trkulja KP za 3. mjesto 2
19.10.2018. 17:00 Škola tenisa 17-18h 2
19.10.2018. 16:00 Škola tenisa 16-18h 1
17.10.2018. 16:00 Makovec-Rihtarec 1
14.10.2018. 13:30 Oletić - Makovec 1
14.10.2018. 13:30 Turk - Rihtarec 2
14.10.2018. 9:00 Rajf - Trkulja / klupsko prv. 1
12.10.2018. 17:00 Škola tenisa 17-18h 2
12.10.2018. 16:00 Škola tenisa 16-18h 1
12.10.2018. 16:00 Oletić - Makovec 2
11.10.2018. 16:30 Perčić: Sobočan 1
11.10.2018. 16:00 Makovec-Turk 2
10.10.2018. 17:00 Sobočan N-Rihtarec KP 1
10.10.2018. 17:00 Flac-Lisjak 2
9.10.2018. 17:00 Rihtarec L. : Sobočan D. 1
8.10.2018. 14:00 Makovec - Turk 2
8.10.2018. 14:00 Cure 1
7.10.2018. 14:00 Novak-Flac 1
7.10.2018. 9:30 Trkulja - Makovec 1
6.10.2018. 16:00 Jakopić - Rajf 1
5.10.2018. 16:00 Škola tenisa 16-18h 1
5.10.2018. 16:00 Cure 2
4.10.2018. 18:00 Oletić - Makovec 2
4.10.2018. 17:00 Bogdan : Sobočan 1
4.10.2018. 17:00 Turk-Županec 2
3.10.2018. 17:00 Sobočan N-Rihtarec KP 1
2.10.2018. 18:00 Makovec Rihtarec 1
1.10.2018. 17:00 Vito - Marin 1
1.10.2018. 14:30 Bogdan - Novak 1
30.9.2018. 14:00 Jakopić - Flac 1
29.9.2018. 15:00 Turk (do 17h) 1
29.9.2018. 15:00 Rihtarec (do 17h) 2
28.9.2018. 17:00 Rihtarec - Makovec 2
28.9.2018. 16:00 Sobocan 1
28.9.2018. 13:00 Bogdan - Novak 2
27.9.2018. 16:30 Bogdan 2
26.9.2018. 17:00 Županec-Rihtarec KP 1
26.9.2018. 17:00 Turk-Sobočan 2
25.9.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
25.9.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 2
24.9.2018. 18:00 Makovec Rihtarec 1
23.9.2018. 16:30 Bogdan - Novak KP 1
22.9.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
21.9.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
21.9.2018. 17:00 Sobočan N. - Makovec K. KP 2
21.9.2018. 17:00 Meri 2
21.9.2018. 16:00 Meri 2
20.9.2018. 17:00 Bogdan 2
20.9.2018. 15:00 Cure 1
20.9.2018. 8:00 Oletić - Makovec KP 1
19.9.2018. 18:00 Oletić - Makovec KP 2
19.9.2018. 17:00 TURK 1
19.9.2018. 15:00 Bogdan - Novak 2
19.9.2018. 9:00 Novak-Flac 1
18.9.2018. 18:00 Rihtarec 1
18.9.2018. 18:00 Makovec 2
15.9.2018. 14:00 Turnir +35 1
15.9.2018. 14:00 Turnir +35 2
15.9.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
15.9.2018. 8:30 Lisjak/Novinscak 2
14.9.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
13.9.2018. 18:00 Perčić : Sobočan 1
13.9.2018. 15:15 Rajf / Rihtarec 1
11.9.2018. 19:00 Turk 1
11.9.2018. 18:00 Županec 1
11.9.2018. 18:00 Rihtarec 2
11.9.2018. 16:30 Oletić 1
11.9.2018. 16:30 Makovec 2
9.9.2018. 9:00 Sobočan Dej. - Novak P. utješni 3. mj. 1
9.9.2018. 9:00 Perčić - Trkulja finale utješne skupine 2
8.9.2018. 17:00 Lisjak 2
8.9.2018. 15:00 Turk - Makovec (muški) 1
8.9.2018. 15:00 Turk 2
8.9.2018. 9:30 Trkulja : Sobočan 1
8.9.2018. 9:30 Trkulja : Sobočan 2
8.9.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
7.9.2018. 17:30 Rihtarec-Turk 2
7.9.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
6.9.2018. 17:00 Sobočan - Hoblaj 2
6.9.2018. 16:45 Rajf M. - Cofek J. finale PK 1
5.9.2018. 18:00 Bogdan 2
2.9.2018. 9:00 Turk-Rihtarec 1
2.9.2018. 9:00 Trkulja-Sobočan 2
1.9.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
1.9.2018. 9:00 Lisjak 2
31.8.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
30.8.2018. 17:00 Cure 2
29.8.2018. 17:15 Sobočan N. - Cofek J. KP 1
29.8.2018. 15:00 Flac-novak 2
28.8.2018. 17:00 Cure - parovi (Trkulja/ Perčić- Makovec/Turk) 1
28.8.2018. 17:00 Parovi 2
28.8.2018. 11:00 Flac-Lisjak 1
27.8.2018. 17:30 Perčić - Sobočan 1
27.8.2018. 15:30 Makovec - Turk 2
27.8.2018. 15:30 Makovec - Turk 1
27.8.2018. 15:00 Flac 2
26.8.2018. 15:30 Otvoreno prv. 15:30-19h 2
26.8.2018. 15:00 FINALE Otvoreno prv. 15-19h 1
26.8.2018. 15:00 Flac-Novak 1
26.8.2018. 14:00 Trkulja-Novak 1
26.8.2018. 9:00 Trkulja-Novak .kp 1
25.8.2018. 9:00 Škola tenisa 8-9h 1
25.8.2018. 9:00 Otvoreno prvenstvo 9-20h 1
25.8.2018. 9:00 Otvoreno prvenstvo 9-20h 2
25.8.2018. 7:00 Hoblaj-Sobočan 2
24.8.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
24.8.2018. 17:00 Radna akcija 17-19h 2
24.8.2018. 9:00 Rajf - Makovec KP 1
24.8.2018. 8:30 Cure - parovi 2
23.8.2018. 18:00 Turk-Sobocan D.kp 1
22.8.2018. 17:30 Sobočan 1
22.8.2018. 17:30 Makovec , Turk 2
21.8.2018. 18:00 Rajf-Rihtarec KP 1
21.8.2018. 18:00 Županec - Makovec 2
20.8.2018. 19:00 Makovec-Sobočan 2
20.8.2018. 18:00 Perčić - Stojko KP 1
18.8.2018. 18:00 Saša 1
18.8.2018. 18:00 Kruno 2
18.8.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
17.8.2018. 18:00 Jakopić - Cofek (P.K.) 2
17.8.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
16.8.2018. 18:15 Rihtarec - Makovec 1
15.8.2018. 18:00 Sobočan 1
15.8.2018. 10:30 Lisjak 2
14.8.2018. 18:00 Lisjak 1
14.8.2018. 11:00 Makovec Rihtarec 1
11.8.2018. 16:00 Lisjak 1
11.8.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
11.8.2018. 9:00 Lisjak 2
11.8.2018. 7:30 Kruno:Sasa 1
10.8.2018. 18:30 Sobočan Rihtarec KP 1
10.8.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
9.8.2018. 18:00 Tkalčec-Mesarić 2
9.8.2018. 17:00 Sobočan - Hoblaj - Sobočan 17-20 1
9.8.2018. 8:30 Makovec - Turk 1
8.8.2018. 18:30 Turk-Sobočan 1
8.8.2018. 17:30 Rihtarec - Makovec 1
8.8.2018. 17:00 Hoblaj - Goričanec - Mađarić 17-20 2
7.8.2018. 18:30 Makovec K. - Cofek J. (P.K.) 2
7.8.2018. 17:30 Rajf-Sobočan 1
7.8.2018. 9:00 Makovec - Turk 1
7.8.2018. 8:00 Borna - Marin 2
6.8.2018. 18:30 Pahor-Sobočan 1
6.8.2018. 18:00 Rihtarec 2
5.8.2018. 18:00 Turk-Makovec 1
5.8.2018. 18:00 Turk-Makovec 2
5.8.2018. 7:30 Sobočan Hoblaj 1
4.8.2018. 9:00 Škola tenisa 9-12h 1
4.8.2018. 8:00 Rajf - Turk / klupsko prv. 2
3.8.2018. 18:00 Sobočan - 18-20 2
3.8.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
2.8.2018. 18:15 Makovec : Sobočan 2
1.8.2018. 18:30 Cure 2
1.8.2018. 18:30 Cure 2
1.8.2018. 18:00 Turk-Rihtarec 1
1.8.2018. 8:00 Oletić 1
1.8.2018. 8:00 Makovec 2
31.7.2018. 18:00 Županec D.- Jakopić R. 1
31.7.2018. 18:00 Perčić G. - Cofek J. 2
30.7.2018. 18:00 Makovec Rihtarec 1
29.7.2018. 9:00 Rihtarec-Novak KP 1
29.7.2018. 7:00 Parovi - članovi 7-11h 2
28.7.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
28.7.2018. 9:00 Cure 2
27.7.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 2
27.7.2018. 17:00 Cure 1
26.7.2018. 18:00 Makovec - Perčić 1
26.7.2018. 18:00 Rihtarec 2
26.7.2018. 17:00 Vito - Marin 1
26.7.2018. 9:00 Cure - parovi 2
25.7.2018. 18:15 Turk 2
25.7.2018. 18:00 Rajf-Sobočan 1
25.7.2018. 16:30 Perčić - Trkulja 2
25.7.2018. 16:00 Novak-Rihtarec 1
25.7.2018. 8:45 Meri 1
24.7.2018. 18:00 Trkulja - Cofek (P.K.) 1
24.7.2018. 17:00 Cure 2
24.7.2018. 9:00 Meri 1
23.7.2018. 18:00 Bogdan 2
23.7.2018. 18:00 Trkulja - Makovec 1
22.7.2018. 14:00 Novak - Flac (prvenstvo) 2
22.7.2018. 9:00 Sobočan - Hoblaj 1
22.7.2018. 8:00 Flac - Novak 2
22.7.2018. 7:00 Trkulja Rihtarec 1
21.7.2018. 19:00 Rihtarec - Makovec 1
21.7.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
21.7.2018. 9:00 Cure 2
20.7.2018. 19:00 Cofek-Sobočan 1
20.7.2018. 18:00 Rihtarec Perčić 2
20.7.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
19.7.2018. 18:00 Jakopić - Perčić 1
19.7.2018. 9:00 Cure - parovi 1
19.7.2018. 9:00 Borna R. - Josip S. 2
16.7.2018. 18:00 Perčić 1
16.7.2018. 17:00 Bogdan - Novak 2
14.7.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
14.7.2018. 9:00 Cure 2
13.7.2018. 18:00 Sobočan-Rihtarec 1
13.7.2018. 18:00 Pahor-Turk 2
13.7.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 2
13.7.2018. 11:30 Flac 1
12.7.2018. 18:00 Bogdan - Novak 2
12.7.2018. 17:00 Sobočan-Hoblaj 1
12.7.2018. 16:30 Cure 2
12.7.2018. 16:30 Cure 16.30-17 1
11.7.2018. 8:00 Flac 1
10.7.2018. 9:00 Cure - tenis 1
9.7.2018. 18:30 Perčić-Sobočan 1
9.7.2018. 17:00 Turk - Makovec (muški) 1
9.7.2018. 17:00 Turk - Makovec (žene) 2
9.7.2018. 10:00 Bogdan 1
9.7.2018. 8:00 Flac 1
8.7.2018. 19:00 Flac 1
8.7.2018. 16:30 SOBOČAN - HOBLAJ 1
8.7.2018. 7:30 Parovi-članovi kluba 1
8.7.2018. 7:30 Parovi-članovi kluba 2
7.7.2018. 14:00 Sakac-Flac 2
7.7.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
7.7.2018. 9:00 Cure 2
6.7.2018. 17:00 Pahor-Turk 1
6.7.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
6.7.2018. 8:15 Flac 1
5.7.2018. 18:00 Bogdan 1
5.7.2018. 18:00 Makovec-Turk 2
5.7.2018. 17:00 Makovec-Turk 2
5.7.2018. 8:30 Borna - Josip 1
4.7.2018. 18:00 Flac 1
4.7.2018. 17:00 Cure 2
4.7.2018. 17:00 Rea - Marin (do 18h) 1
4.7.2018. 15:30 Lisjak-Flac 1
3.7.2018. 18:00 Josip S. - Borna R. 1
3.7.2018. 10:00 Sobočan 1
2.7.2018. 18:00 Bogdan 1
2.7.2018. 13:45 Flac 1
2.7.2018. 10:00 Flac 1
1.7.2018. 14:00 Novak - Bogdan 1
1.7.2018. 7:30 Parovi 1
1.7.2018. 7:30 Parovi 2
30.6.2018. 11:00 Flac 1
30.6.2018. 10:00 Cure - tenis 2
30.6.2018. 10:00 Flac 1
30.6.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
29.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
29.6.2018. 17:00 Makovec, Turk, Lisjak 2
29.6.2018. 12:00 Bogdan-Novak 1
28.6.2018. 8:15 Flac 1
26.6.2018. 8:00 Parovi 1
26.6.2018. 8:00 Nikola - Filip 2
25.6.2018. 16:00 Turk - Makovec (žene) 2
25.6.2018. 16:00 Turk, Rajf, Makovec 1
25.6.2018. 14:15 Flac 2
25.6.2018. 9:00 Vuković - Flac 2
24.6.2018. 16:00 Sobočan-Hoblaj 1
24.6.2018. 15:00 Florijan 2
24.6.2018. 9:00 Veterani protiv Murskog S. 9-13h 1
24.6.2018. 9:00 Veterani protiv Murskog S. 9-13h 2
22.6.2018. 17:00 Sobocan 1
22.6.2018. 8:00 Turk - Makovec 1
22.6.2018. 8:00 Bogdan-parovi 2
21.6.2018. 18:00 Bogdan 1
21.6.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h 1
20.6.2018. 19:00 Rajf-Rihtarec 2
20.6.2018. 17:00 Noa Levak - Josip Cofek 1
20.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 2
19.6.2018. 18:00 Turk,-Rihtarec 1
18.6.2018. 18:00 Bogdan 1
18.6.2018. 18:00 Flac M. - Novak 2
18.6.2018. 8:30 Josip S. - Borna R. 1
17.6.2018. 16:00 Murski kup - završnica 16-20h 1
17.6.2018. 16:00 Murski kup - završnica 16-20h 2
16.6.2018. 18:00 Rajf-Rihtarec 1
16.6.2018. 16:00 Sobočan-Hoblaj 16.00. - 18.00. 1
16.6.2018. 11:00 Lisjak 2
16.6.2018. 9:00 Škola tenisa 9 - 10h 1
16.6.2018. 8:00 Parovi-članovi kluba 1
16.6.2018. 8:00 Parovi- članovi kluba 2
15.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17 - 19h 1
13.6.2018. 18:00 Rajf Rihtarec 1
12.6.2018. 19:00 Županec Oletić žene 1
11.6.2018. 18:00 Bogdan-Novak 1
10.6.2018. 17:00 Oletić 1
10.6.2018. 17:00 Turk, Županec, Makovec - parovi 2
10.6.2018. 7:30 Parovi za članove 7:30 - 11h 1
9.6.2018. 9:00 Škola tenisa 9-10h (C) 1
9.6.2018. 9:00 Sobočan - Hoblaj 2
8.6.2018. 11:00 Bogdan-Novak 1
7.6.2018. 18:30 Perčić G. : Sobočan D. 2
7.6.2018. 18:00 Turk-Rihtarec 1
7.6.2018. 10:00 Novak - Bogdan 1
6.6.2018. 18:00 Trening za članove 18-20h 1
6.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h (A i B) 2
5.6.2018. 18:30 Perčić G.- Makovec G. 2
5.6.2018. 18:00 Makovec K-Rihtarec 1
4.6.2018. 17:30 Bogdan - Novak 1
4.6.2018. 17:00 Turk - Makovec 2
3.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17-19h 1
3.6.2018. 8:30 Vurušić P. - Cofek J. službeni meč 1
3.6.2018. 7:30 Igra parova za članove 7:30-11h 2
2.6.2018. 10:00 Sobočan - Hoblaj 1
2.6.2018. 8:30 Bogdan-Trkulja MK 1
1.6.2018. 17:00 Zanjko T. - Cofek J. - 1/4 M.K. 1
1.6.2018. 17:00 Škola tenisa 17-20h 2
1.6.2018. 8:00 Bogdan 1
31.5.2018. 10:00 Turnir za članove 9-18h 1
31.5.2018. 10:00 Turnir za članove 9-18h 2
31.5.2018. 8:30 Turnir mješovitih parova 8:30-14h 1
31.5.2018. 8:30 Turnir mješovitih parova 8:30-14h 2
30.5.2018. 18:00 Sobočan Dejan - Makovec Kruno MK 1
30.5.2018. 18:00 Makovec Rihtarec 2
29.5.2018. 18:00 Daniel - Karlo 1
29.5.2018. 18:00 Oletić Željka - Makovec Danijela 2
28.5.2018. 18:00 Rihtarec Rajf 2
27.5.2018. 16:00 Flac 1
27.5.2018. 9:00 Sasa-Mateo 1
26.5.2018. 16:00 Škola tenisa 16 - 19h 1
26.5.2018. 15:00 Josip S. - Borna R. 1
26.5.2018. 8:00 Makovec - Stojko 1
25.5.2018. 18:00 Sobočan N.-Lebar P. 1
25.5.2018. 11:30 Bogdan-Novak 1
24.5.2018. 18:00 Branilovic-Rihtarec MK 1
24.5.2018. 18:00 Sobočan 2
23.5.2018. 18:00 Jakopić - Makovec Murski kup 2
23.5.2018. 17:30 Bogdan - Novak 1
22.5.2018. 18:00 RADNA AKCIJA 18 - 19h 2
22.5.2018. 16:30 RADNA AKCIJA 16:30 - 18h 1
20.5.2018. 16:00 Trkulja- Turk 1
20.5.2018. 14:00 Balaž - Flac (m. Kup) 1
20.5.2018. 9:00 Novak:Nerer 1
19.5.2018. 15:00 Novak - Bogdan 1
18.5.2018. 16:00 Škola tenisa 16-19h 1
17.5.2018. 18:00 SobočanD-Rihtarec m.kup 1
17.5.2018. 15:00 Balaž - Flac (m. Kup) 1
17.5.2018. 9:00 Perčić 1
16.5.2018. 18:00 Perčić-Sobočan m.kup 1
16.5.2018. 18:00 Flac 2
16.5.2018. 16:30 Turk-Makovec 2
16.5.2018. 16:30 Turk 1
15.5.2018. 19:00 Flac-Novak 2
15.5.2018. 18:00 Perčić 1
14.5.2018. 18:00 M.Bogdan 2
14.5.2018. 9:00 Makovec-Flac (murski kup) 2
14.5.2018. 8:30 Novak:Nerer 1
13.5.2018. 17:00 Turk - Makovec 1
13.5.2018. 8:00 Sobočan-Hamer-m.kup 1
12.5.2018. 17:30 Škola tenisa 17:30-19h 2
12.5.2018. 17:00 Sobočan - Hoblaj 1
12.5.2018. 15:00 Tenis igra 1
11.5.2018. 18:00 Rajf-Mikulic kup 1
11.5.2018. 16:00 Škola tenisa 16-18 sati 1
11.5.2018. 16:00 Perčić-Oletic i ostale 2
11.5.2018. 9:30 Flac - Makovec (Murski kup) 1
10.5.2018. 18:00 Flac:Flac 1
10.5.2018. 17:00 Cure - parovi 2
10.5.2018. 15:00 Novak:Flac 2
10.5.2018. 9:00 Sasa:Bernard 1
9.5.2018. 18:00 Rajf- Bogdan murski kup 1
9.5.2018. 18:00 Flac:Balaž 2
8.5.2018. 18:00 Perčić - Novak 1
8.5.2018. 18:00 Rihtarec : Sobočan 2
8.5.2018. 15:00 Sakac-Flac 1
7.5.2018. 17:00 Marin - tata (do 18h) 2
7.5.2018. 16:45 Cofek - trening 1
6.5.2018. 17:00 Makovec - Cofek - Murski kup 1
6.5.2018. 10:15 Novak P. - Nikola S. murski kup 1
5.5.2018. 13:15 Flac-Novak 1
5.5.2018. 13:00 Josip S. - Borna R. 2
5.5.2018. 9:00 Škola tenisa - Grupa C 1
4.5.2018. 18:30 Rihtarec - Makovec 1
4.5.2018. 17:00 Tenis škola - najmlađi 1
4.5.2018. 17:00 Cure - parovi 2
4.5.2018. 15:30 Lisjak 2
3.5.2018. 18:00 Novak - Bogdan 2
3.5.2018. 17:00 Cure - parovi 1
3.5.2018. 16:00 Flac-Novak 1
3.5.2018. 10:00 Novak - Flac 1
2.5.2018. 18:30 Rihtarec - Makovec 1
2.5.2018. 18:00 Perčić 2
2.5.2018. 16:00 Lisjak-Flac 1
1.5.2018. 19:00 Flac-Novak 1
1.5.2018. 10:00 Bogdan - Novak 2
1.5.2018. 9:00 Stojko - Makovec 1
30.4.2018. 19:00 Novak-Flac 2
30.4.2018. 18:00 Pahor_Cervi 1
30.4.2018. 17:00 Sobočan - Hoblaj 2
30.4.2018. 15:00 OŠ Sv. Martin (15 - 18h)) 1
29.4.2018. 9:00 Proslava 20 god. kluba - 9-16h 1
29.4.2018. 9:00 Proslava 20 god. kluba - 9-16h 2
28.4.2018. 12:15 Sakac 1
28.4.2018. 9:00 Tenis škola - stariji 1
27.4.2018. 17:00 Tenis škola - najmlađi 1
27.4.2018. 15:00 Flac (do 17h) 1
26.4.2018. 18:00 Bogdan - Novak 1
26.4.2018. 18:00 Flac-Novak 2
26.4.2018. 17:00 Makovec (do 18 h) 2
26.4.2018. 14:00 Pahor-Cervi 1
26.4.2018. 10:00 Bogdan-Flac 1
24.4.2018. 17:30 Završavamo teren br. 2 2
24.4.2018. 17:30 Flac-Novak 1
24.4.2018. 11:00 Novak - Flac 1
24.4.2018. 9:00 Pahor-Cervi 1
24.4.2018. 9:00 hah 1
23.4.2018. 18:00 Novak - Flac 1
21.4.2018. 14:00 Škola tenisa 14 - 17h 1
20.4.2018. 18:00 Cofek 1
4.11.2017. 14:00 Tenis škola 1
3.11.2017. 14:00 Lisjak 2
2.11.2017. 15:00 Tenis škola - najmlađi 2
21.10.2017. 14:30 sobočan 1
21.10.2017. 9:30 Tenis škola 1
20.10.2017. 16:00 Tenis škola - najmlađi 2
20.10.2017. 16:00 Rihtarec - Makovec 1
20.10.2017. 11:00 Lisjak 1
16.10.2017. 14:00 Bogdan 1
15.10.2017. 15:00 Sobočan - Hoblaj 1
14.10.2017. 10:00 sobocan 2
14.10.2017. 9:30 Tenis škola 1
13.10.2017. 16:00 Tenis škola - najmlađi 2
12.10.2017. 17:00 Hoblaj-Mađarić 1
12.10.2017. 14:15 Novak - Bogdan 1
9.10.2017. 10:00 Bogdan 1
7.10.2017. 10:00 Tenis škola 1
6.10.2017. 17:00 Tenis škola - najmlađi 2
30.9.2017. 10:00 Tenis škola 1
29.9.2017. 18:00 Flac-Novak 1
29.9.2017. 17:00 Tenis škola - najmlađi 2
29.9.2017. 17:00 Rihtarec - Makovec 1
29.9.2017. 8:00 Sobočan 1
28.9.2017. 14:00 Novak - Bogdan 1
25.9.2017. 17:00 Sobočan N. - Makovec K. 1
24.9.2017. 14:00 Novak - Bogdan 1
24.9.2017. 8:00 Rajf - Makovec 1
23.9.2017. 15:00 Jakupic-Rihtarec KP 1
23.9.2017. 15:00 Trkulja - Makovec 2
23.9.2017. 12:30 Novak - Bogdan 1
23.9.2017. 10:00 Tenis škola 1
23.9.2017. 8:00 Sabo - Hoblaj 1
22.9.2017. 17:00 Tenis škola - najmlađi 2
22.9.2017. 17:00 Turk - Makovec (žene) 1
21.9.2017. 15:00 Rajf-Rihtarec 1
18.9.2017. 15:00 Novak - Bogdan 1
16.9.2017. 14:00 Završnica Klupsko 14-19h 1
16.9.2017. 14:00 Završnica Klupsko 14-19h 2
15.9.2017. 17:00 Tennis škola - najmladji 2
15.9.2017. 17:00 Lisjak, Percic... 1
14.9.2017. 17:30 Novak - Bogdan 1
13.9.2017. 17:30 Perčić-Sobočan 1
11.9.2017. 18:00 Novak - Bogdan 2
11.9.2017. 17:30 Makovec-Sobočan 1
10.9.2017. 16:00 Sabo - Hoblaj 1
9.9.2017. 14:00 Rihtarec L. - Cofek J. 2
9.9.2017. 14:00 Trkulja - Makovec 1
8.9.2017. 17:30 Sobočan 1
8.9.2017. 17:00 Tenis škola - najmlađi 2
6.9.2017. 17:30 Makovec D. - Lisjak I. 2
6.9.2017. 17:00 Tenis škola - cure i dečki 1
5.9.2017. 18:00 Rihtarec - Makovec 1
5.9.2017. 18:00 Bogdan-Novak 2
4.9.2017. 17:15 Perčić G. - Cofek J. 1
1.9.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
1.9.2017. 18:00 Jakopić - Makovec 1
1.9.2017. 16:30 Bogdan-Novak 1
1.9.2017. 16:00 Sakac-Flac 2
31.8.2017. 16:00 Sakac-F 2
31.8.2017. 16:00 Sakac-F 2
31.8.2017. 16:00 Sakac-Flac 2
30.8.2017. 18:00 Tenis škola 1
30.8.2017. 17:00 Mateo-F 2
30.8.2017. 16:00 Novak - Bogdan 1
30.8.2017. 5:00 meri 2
27.8.2017. 16:30 Sobocan 1
27.8.2017. 16:30 Hoblaj 2
27.8.2017. 9:30 Rađa 2
26.8.2017. 19:00 Leon - F 2
26.8.2017. 17:30 Makovec - Trkulja 1
25.8.2017. 17:00 Sobočan - Makovec 2
25.8.2017. 16:30 Sobočan-Hoblaj 1
24.8.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
24.8.2017. 18:00 Rihtarec - Makovec 1
24.8.2017. 14:00 Jan - Tin 1
23.8.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 1
23.8.2017. 18:00 sobocan rihtarec 2
23.8.2017. 17:00 Tenis škola - cure 1
23.8.2017. 16:30 Sakac Flac 2
22.8.2017. 17:00 HOBLAJ-SOBOČAN 2
22.8.2017. 17:00 Novak Patrik 1
22.8.2017. 16:00 Bogdan-Novak 1
21.8.2017. 15:00 Bogdan-Novak 1
20.8.2017. 16:30 Sobočan 1
19.8.2017. 12:00 Igra s prijateljem 1
19.8.2017. 9:00 Sobočan 1
16.8.2017. 9:00 Bogdan 1
16.8.2017. 8:00 Rajf Rihtarec 1
10.8.2017. 18:30 Tenis škola - najmlađi 2
10.8.2017. 17:30 Rajf-Rihtarec 1
9.8.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 1
9.8.2017. 17:00 Tenis škola - cure 1
6.8.2017. 7:30 Parovi - članovi kluba 1
4.8.2017. 18:00 Perčić 1
4.8.2017. 18:00 Tenis škola 2
3.8.2017. 18:30 Tenis škola - najmlađi 2
3.8.2017. 18:00 Jakopić R. - Cofek J. KP 1
2.8.2017. 19:00 Tenis škola - dečki 2
2.8.2017. 18:00 Sobočan-Bogdan kp 1
2.8.2017. 17:30 Tenis škola - cure 2
1.8.2017. 18:00 Rihtarec-Sobočan 1
31.7.2017. 18:30 Makovec 2
31.7.2017. 17:00 Rajf 1
30.7.2017. 7:30 Parovi - članovi kluba 1
30.7.2017. 7:30 Parovi - članovi kluba 2
29.7.2017. 9:00 Rihtarec : Sobočan Dan.- K.P. 1
29.7.2017. 9:00 Trkulja-Sardi.Kp 2
28.7.2017. 18:00 Jakopić-Sobočan 1
28.7.2017. 17:00 Turk D. - Makovec K. 2
28.7.2017. 14:30 Rajf-Novakl P. KP 1
28.7.2017. 9:30 Tenis škola - dečki 1
28.7.2017. 8:00 Tenis škola - cure 1
27.7.2017. 17:30 Tenis škola - najmlađi 2
27.7.2017. 17:30 Turk M. - Makovec D. 1
26.7.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 2
26.7.2017. 18:15 Perčić - Županec 2
26.7.2017. 18:00 Sobočan - Makovec KP 1
26.7.2017. 17:00 Tenis škola - cure 2
26.7.2017. 16:00 Meri 1
25.7.2017. 18:00 R. Jakopic - D. Sobocan, KP 2
25.7.2017. 16:30 Rajf-Rihtarec 1
25.7.2017. 8:00 Turk D. - Cofek J. KP 2
24.7.2017. 18:00 Kotlovina 1
24.7.2017. 15:00 Bogdan-Novak 1
23.7.2017. 8:00 Sasa-Danijel.KP 1
22.7.2017. 8:00 Županec-Sobočan 1
21.7.2017. 18:00 percic-rihtarec kp 1
20.7.2017. 19:30 Zupanec - Sobocan, KP 1
20.7.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
20.7.2017. 18:00 Makovec - Turk 1
19.7.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 2
19.7.2017. 18:30 Turk - Makovec 1
19.7.2017. 17:00 Tenis škola - cure 2
19.7.2017. 17:00 Perčić - Rihtarec 1
19.7.2017. 9:15 Turk-Turk 1
18.7.2017. 18:30 SOBOČAN 1
17.7.2017. 17:30 Perčić 1
16.7.2017. 9:00 Bogdan - Makovec kp 1
16.7.2017. 9:00 Novak - Sobočan I. 2
16.7.2017. 8:00 jakopić-rihtarec kp 1
15.7.2017. 10:00 Novak-Bogdan 1
15.7.2017. 8:00 Turk, Sobočan 1
14.7.2017. 18:00 Trkulja-Sobočan 1
14.7.2017. 15:30 Rihtarec-Rajf 1
13.7.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
13.7.2017. 18:00 Novak-Bogdan 1
12.7.2017. 19:00 Novak - Sobočan N. kp 1
12.7.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 2
12.7.2017. 17:00 Tenis škola - cure 2
11.7.2017. 18:30 Jakopic-Rihtarec k.p. 2
11.7.2017. 18:00 Rajf - Makovec 1
10.7.2017. 18:30 Bogdan M. - Cofek J. KP 1
9.7.2017. 17:00 S. Trkulja - Sobocan D, KP 1
9.7.2017. 9:00 Novak - Dalibor kp 1
8.7.2017. 18:00 luka-emanuel 2
8.7.2017. 16:00 Veterani: Sveti Martin - Jug 2 2
8.7.2017. 16:00 Veterani: Sveti Martin - Jug 2 1
8.7.2017. 9:00 Rajf m. - Bogdan M. 1
8.7.2017. 9:00 Turk - Makovec 2
7.7.2017. 18:00 Turk-Makovec 1
7.7.2017. 18:00 Sobočan 2
6.7.2017. 19:15 Župamec-Sobočan 1
6.7.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
6.7.2017. 18:00 Makovec K. - Cofek J. KP 1
5.7.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 2
5.7.2017. 18:00 Sobocan 1
5.7.2017. 17:00 Tenis škola - cure 2
4.7.2017. 19:30 Eduardo - Marin 2
4.7.2017. 17:30 Rajf M. - Cofek J. 1
3.7.2017. 18:00 Turk-Sobočan k.p. 1
3.7.2017. 16:30 Sobočan 2
2.7.2017. 19:00 Percic- Rihtarec 1
2.7.2017. 18:00 Sobočan N. - Cofek J. 2
2.7.2017. 9:00 Sobočan 1
30.6.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 2
30.6.2017. 17:00 Tenis škola - cure 2
29.6.2017. 19:30 Cofek - trening 2
29.6.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
29.6.2017. 18:00 Rihtarec-Rajf 1
29.6.2017. 17:00 meri 1
29.6.2017. 9:00 Tenis škola - stariji dečki 2
28.6.2017. 18:30 Tenis škola - dečki 1
28.6.2017. 18:00 Cofek - trening 18-20h 2
28.6.2017. 17:00 Tenis škola - cure 1
27.6.2017. 18:30 Sutlovič 18:30-20:00 2
27.6.2017. 18:00 Županec Danijel 1
26.6.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
26.6.2017. 10:00 Sutlovič 2
25.6.2017. 9:15 Goricanec-Hoblaj 4
24.6.2017. 11:00 Sutlovič 2
23.6.2017. 17:15 Goričanec-Kocijan 4
23.6.2017. 9:00 Tenis škola - stariji dečki 2
22.6.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
21.6.2017. 18:30 Šafarić 4
21.6.2017. 18:30 Karlovčec-Goričanec 2
21.6.2017. 18:00 Rihtarec L. - Cofek J. 1
20.6.2017. 18:00 Tenis škola - najmlađi 2
19.6.2017. 19:00 Goričanec-Šafarić 3
19.6.2017. 18:00 Sobočan (kod Goričanca) 2
19.6.2017. 17:30 Rihtarec-Rajf 1
17.6.2017. 15:00 Šafarić 4
16.6.2017. 17:00 gosti 3
15.6.2017. 18:00 gosti 3
15.6.2017. 9:00 Goričanec-Kocijan 3
13.6.2017. 18:00 Sandi Poredos 4
12.6.2017. 17:30 gosti 4
12.6.2017. 16:15 gosti 4
12.6.2017. 14:00 Bogdan-Novak 3
9.6.2017. 15:00 Rihtarec top 3
9.6.2017. 14:00 Bogdan-Novak 4
7.6.2017. 18:30 Goričanec-Kocijan 2-0 4
7.6.2017. 17:30 Leček 3
6.6.2017. 18:00 Sandi Poredoš 4
30.5.2017. 18:00 Goričanec-Hoblaj 5-7,3-6,5-7 4
30.5.2017. 18:00 Goričanec-Hoblaj 4
30.5.2017. 18:00 Goričanec-Hoblaj 4
30.5.2017. 18:00 Goričanec-Hoblaj 4
24.5.2017. 17:45 Mađarić-Hoblaj 4
23.5.2017. 18:30 Bogdan-Novak 3
23.5.2017. 18:00 Goričanec - Hoblaj 4
22.5.2017. 18:00 Novak - Flac 2
22.5.2017. 17:00 Bozic-Rihtarec 3
20.5.2017. 18:30 bičanić 3
20.5.2017. 18:00 Lisjak 2
19.5.2017. 18:00 Jakopić Rajko-Sobočan Nikola m.kup. 4
19.5.2017. 14:00 Bogdan-Novak 3
17.5.2017. 19:00 david 4
17.5.2017. 18:00 Sobočan-Galović 4
17.5.2017. 18:00 Tenis škola - starija skupina 2
17.5.2017. 18:00 David 1
17.5.2017. 17:00 Cofek 4
16.5.2017. 18:00 Turk D. I M 3
16.5.2017. 9:15 102 soba 3
15.5.2017. 18:00 midzić 3
15.5.2017. 17:15 gosti 4
14.5.2017. 15:00 Tenis škola 3
14.5.2017. 15:00 Tenis škola 4
14.5.2017. 9:00 Jakopić- Lebar M.k. 3
14.5.2017. 8:00 Sasa - Goran. Mk 4
13.5.2017. 15:30 Đurkin 2
13.5.2017. 15:30 Đurkin 3
13.5.2017. 15:30 Đurkin 4
13.5.2017. 14:30 Đurkin 2
13.5.2017. 14:30 Đurkin 3
13.5.2017. 14:30 Đurkin 4
13.5.2017. 13:00 Đurkin 2
13.5.2017. 13:00 Đurkin 3
13.5.2017. 13:00 Đurkin 4
12.5.2017. 17:30 Jakopić - Nedeljko M.K 4
12.5.2017. 14:00 Bogdan-Novak 3
10.5.2017. 18:00 Karlo Blagović - Goran Perčić MURSKI KUP 4
8.5.2017. 16:30 rihtarec 3
7.5.2017. 13:00 Bogdan-Novak 3
6.5.2017. 15:00 Luka - Kruno 4
6.5.2017. 15:00 Josip Sakač - Emil Modlic 3
1.5.2017. 10:00 Bogdan-Novak 3
30.4.2017. 17:45 gosti 3
30.4.2017. 17:00 gosti 4
30.4.2017. 15:00 gosti 3
29.4.2017. 17:30 Luka - Kruno 3
29.4.2017. 17:00 gosti 4
29.4.2017. 15:00 Tenis škola 3
29.4.2017. 15:00 Tenis škola 4
26.4.2017. 16:30 gosti 4
26.4.2017. 10:00 Danijela D. 4
25.4.2017. 16:00 Novak - Bogdan 3
22.4.2017. 15:00 Tenis škola 3
22.4.2017. 15:00 Rihtarec L. - Cofek J. 4
22.4.2017. 13:00 gosti u1 3
21.4.2017. 14:00 Novak - Bogdan 3
17.4.2017. 16:45 cofek 3
17.4.2017. 16:00 Rajko - Kruno 3
17.4.2017. 15:45 Hamer - Stojko 4
15.4.2017. 18:30 339 3
15.4.2017. 18:30 339 3
15.4.2017. 18:30 339 3
15.4.2017. 18:30 339 3
15.4.2017. 17:00 david 4
15.4.2017. 17:00 gosti 4
15.4.2017. 10:00 Tenis škola 3
14.4.2017. 17:00 gost 309 4
14.4.2017. 9:30 Trkulja-Sobočan 4
13.4.2017. 16:30 Sasa.T-Kruno.M 4
12.4.2017. 17:00 Makovec top 3
12.4.2017. 17:00 Perčić 4
11.4.2017. 16:15 Novak - Bogdan 3
10.4.2017. 18:45 Novinščak 4
10.4.2017. 17:00 Percic-Rihtarec 3
10.4.2017. 17:00 gosti 4
9.4.2017. 15:00 Novak - Bogdan 4
8.4.2017. 15:30 Makovec - Trkulja 4
8.4.2017. 15:00 Tenis škola 1
8.4.2017. 15:00 Tenis škola 1
8.4.2017. 14:00 gost 327 3
8.4.2017. 8:30 Turk D.-Šardi R. 3
6.4.2017. 9:00 Turk - Makovec 3
5.4.2017. 17:45 Sobočan-top 3
5.4.2017. 9:00 Turk - Makovec 3
4.4.2017. 17:30 Rihtarec-top 3
3.4.2017. 17:00 Karlovcec 4
2.4.2017. 10:00 Parovi 4
2.4.2017. 10:00 Parovi 3
1.4.2017. 16:00 Rihtarec top 4
1.4.2017. 15:00 Tenis škola 3
31.3.2017. 12:30 Sever 4
31.3.2017. 9:45 Novak - Bogdan 4
30.3.2017. 15:00 Karlovčec - Crnčec 4
28.3.2017. 18:15 Cofek - top 4
3.12.2016. 15:00 Tenis škola cure i dečki 15 - 17 h 1
26.11.2016. 16:00 Tenis škola - dečki 1
26.11.2016. 15:00 Tenis škola - cure 1
12.11.2016. 16:00 Tenis škola - dečki 1
12.11.2016. 15:00 Tenis škola - cure 1
5.11.2016. 16:00 Tenis škola - dečki (dvorana) 1
5.11.2016. 15:00 Tenis škola - cure (dvorana) 1
3.11.2016. 11:00 gosti d5 3
31.10.2016. 18:30 jastreb 1
31.10.2016. 18:30 jastreb 2
30.10.2016. 15:00 NAJAM TERENA-NA APT B5 1
30.10.2016. 11:30 NAJAM TERENA-NA APT B5 1
29.10.2016. 15:00 Tenis škola - dečki 1
29.10.2016. 14:00 Tenis škola - cure 1
28.10.2016. 10:00 Najam terena - na sobu 104 1
24.10.2016. 15:00 Karlovčec - Crnčec 3
19.10.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
19.10.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
17.10.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
17.10.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
17.10.2016. 15:00 Turk - Crncec 4
15.10.2016. 16:00 Tenis škola - dečki 1
15.10.2016. 15:00 Tenis škola - cure 1
14.10.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
14.10.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
14.10.2016. 13:45 Crnčec - Karlovčec 4
13.10.2016. 14:30 Karlovčec - Crnčec 3
8.10.2016. 15:00 Sobočan Nikola - Sobočan Dejan finale veterana 4
7.10.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
7.10.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
6.10.2016. 17:00 Perčić Goran-Sobočan Danijel 3
6.10.2016. 16:30 Sobočan 4
5.10.2016. 15:30 Karlovcec - Crncec 3
5.10.2016. 15:30 Goricanec - Turk 4
4.10.2016. 16:30 Sobočan N. - Cofek J. lista izazivanja 4
4.10.2016. 16:00 Karlovčec - Goričanec 3
1.10.2016. 16:30 D. Sobocan-R. Jakopic 4
1.10.2016. 14:00 Crncec - Karlovcec 3
30.9.2016. 18:15 Perčić Goran-Sobočan Danijel 2
30.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
30.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
30.9.2016. 17:00 Lisjak-Makovwc-Percic 4
29.9.2016. 14:00 Karlovčec - Turk 4
28.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
28.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
28.9.2016. 17:00 Lisjak-Makovec 4
28.9.2016. 16:00 DV SMJESKO-LISJAK 1
28.9.2016. 16:00 Perčić - Makovec 3
27.9.2016. 18:00 Rihtarec L. - Cofek J. 3
27.9.2016. 17:00 Sobočan N. - Makovec K. 1/2 finale 4
26.9.2016. 16:00 Crncec - Karlovcec 4
25.9.2016. 11:00 lisjak 4
25.9.2016. 8:00 Parovi - članovi kluba 3
24.9.2016. 17:00 domjanić 3
24.9.2016. 16:00 rihtarec top 1
23.9.2016. 19:00 Šarić 2
23.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
23.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
23.9.2016. 17:00 Perčić G. - Cofek J. 4
23.9.2016. 17:00 Sobočan-top 3
22.9.2016. 17:00 Bilas 1
21.9.2016. 19:00 Perčić G. - Makovec K. - KPV 1
21.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
21.9.2016. 17:30 Jakopić R. - Cofek J. (KP - meč za 3. mj.) 4
21.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
21.9.2016. 17:00 Sobočan-top 3
20.9.2016. 17:15 Karlovcec - Cecelja 4
19.9.2016. 18:00 TS Zrin-parovi 3
19.9.2016. 17:00 Karlovčec - Crnčec 4
18.9.2016. 14:00 Sobočan 4
17.9.2016. 17:00 Jakopić R.- Rihtarec L. V.K.P. 4
16.9.2016. 19:30 Trkulja-Sobocan (KPV) 1
16.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
16.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
15.9.2016. 18:00 Perčić 3
15.9.2016. 17:00 Sobocan 4
15.9.2016. 17:00 Lisjak 1
14.9.2016. 19:30 Rihtarec - Makovec 1
14.9.2016. 18:30 Perčić G. - Cofek J. 2
14.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
14.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
14.9.2016. 17:00 Lisjak - Makovec 3
14.9.2016. 17:00 Karlovčec - Goričanec 4
13.9.2016. 18:15 Sobočan Nikola-Sobočan Danijel 2
12.9.2016. 17:00 TS "Zrin" - parovi 4
11.9.2016. 14:00 Lazar-Sobočan 4
11.9.2016. 8:00 Parovi - članovi kluba 3
10.9.2016. 17:00 Jambor 3
10.9.2016. 11:00 gosti 1
10.9.2016. 9:30 Perčić G. - Cofek J. 4
10.9.2016. 9:00 Turk D.-Sobocan D. 3
9.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
9.9.2016. 18:00 Jakopić R.-Županec D. 2
9.9.2016. 17:00 Tenis škola - cure 1
9.9.2016. 17:00 Sobočan - Makovec 3
8.9.2016. 18:00 Perčić 4
8.9.2016. 14:00 Crnčec - Karlovčec 3
8.9.2016. 12:00 Županec Danijel - Sobočan Danijel 4
8.9.2016. 10:00 Turk Dalibor - Sobocan Danijel. 4
7.9.2016. 18:00 Tenis škola - cure 1
7.9.2016. 18:00 Makovec 3
7.9.2016. 17:30 RIHTAREC-SOBOČAN kpv 2
7.9.2016. 17:00 Županec D. - Cofek J. (KPV) 4
6.9.2016. 18:00 Tenis škola - dečki 1
5.9.2016. 17:30 Perčić G. - Turk D. 4
4.9.2016. 13:00 Škvorc -Rihtarec 3
4.9.2016. 9:30 Perčić G. - Cofek J. 4
4.9.2016. 9:00 Cure - parovi 3
4.9.2016. 7:30 Trkulja S. - Makovec K. (KP) 4
3.9.2016. 17:00 Jakopić Rajko : Sobočan Danijel 4
2.9.2016. 19:30 Trkulja-Sobočan kp 1
2.9.2016. 18:00 Sobocan D. : Sobocan D. 4
2.9.2016. 18:00 gosti 2
2.9.2016. 17:00 Karlovčec - Crnčec 3
1.9.2016. 19:30 lazar 2
1.9.2016. 18:00 Sobočan Dejan - Sobocan Danijel 4
1.9.2016. 18:00 Sobočan I.-Sobočan N. 3
1.9.2016. 17:30 Makovec 1
1.9.2016. 17:30 Josip Sakač 2
1.9.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
1.9.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
31.8.2016. 18:00 Jakopić R. - Cofek J. (KPV) 2
31.8.2016. 17:30 Makovec-Turk 4
30.8.2016. 18:00 Sobočan N - Crnčec 4
30.8.2016. 17:15 Sobočan Dan. - Cofek J. (KPV) 3
30.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
30.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
29.8.2016. 18:00 Sobočan - Crnčec 4
29.8.2016. 18:00 Mađarić - Hoblaj 3
29.8.2016. 18:00 Rihtarec-Sobočan 4
29.8.2016. 17:30 Perčić - Jakopić 1
28.8.2016. 18:00 Rihtarec-Sobočan 4
28.8.2016. 18:00 Rihtarec-Sobočan 4
28.8.2016. 18:00 Rihtarec-Sobočan 4
28.8.2016. 17:00 Otvoreno prvenstvo - FINALE: Šiprak - Rakić 4
28.8.2016. 16:00 Otvoreno prvenstvo - za 3. mjesto: Balaž - Mikac N 3
27.8.2016. 9:00 Otvoreno prvenstvo - CIJELI DAN - svi tereni 1
27.8.2016. 9:00 Otvoreno prvenstvo - CIJELI DAN - svi tereni 2
27.8.2016. 9:00 Otvoreno prvenstvo - CIJELI DAN - svi tereni 3
27.8.2016. 9:00 Otvoreno prvenstvo - CIJELI DAN - svi tereni 4
26.8.2016. 19:00 gosti 3
26.8.2016. 18:00 Sutlovič - Horvat 4
26.8.2016. 17:15 gosti 1
26.8.2016. 17:00 Lisjak-Makovec 2
26.8.2016. 15:30 Karlovčec - Crnčec 4
25.8.2016. 18:00 Zupanec-Sobocan, VP 4
25.8.2016. 17:30 Lazar - Makovec (KPV) 3
25.8.2016. 16:30 Karlovčec - Cecelja 2
25.8.2016. 9:00 Lisjak-Perčić 4
25.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
25.8.2016. 9:00 leo lisjak 3
25.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
24.8.2016. 18:00 N.Sobočan-I.Škvorc VL 4
24.8.2016. 17:00 Perčić - Cofek 5:7 2:6 3
24.8.2016. 17:00 Turk-Makovec 2
24.8.2016. 10:30 Sutlovič - Horvat 3
23.8.2016. 18:00 Sobočan 3
23.8.2016. 18:00 Makovec 2
23.8.2016. 18:00 Škvorc - Crnčec 1
23.8.2016. 17:00 Sobočan Dej. - Cofek J. 6:3 4:6 10:6 4
23.8.2016. 10:30 Sutlovič - Horvat 3
23.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
23.8.2016. 9:00 lisjak 4
23.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
22.8.2016. 16:45 senčar 3
22.8.2016. 14:00 Sutlovič - Horvat 3
21.8.2016. 16:00 Safaric 4
21.8.2016. 14:00 Trkulja-skvorc 4
21.8.2016. 10:00 Sobočan 4
21.8.2016. 10:00 Sušec 3
21.8.2016. 9:00 o3 apartman 1
21.8.2016. 8:00 Trkulja-Sobočan kp 4
21.8.2016. 8:00 Perčić G. - Sobocan Danijel 3
21.8.2016. 8:00 Trkulja, Makovec 2
20.8.2016. 17:15 Siniša 3
20.8.2016. 17:00 gosti 2
20.8.2016. 17:00 Sobocan-Jakopic 4
20.8.2016. 14:00 Trkulja -Crncec KPV 4
20.8.2016. 10:00 Sobočan N. - Makovec K. (KPV) 4
20.8.2016. 10:00 Josip Sakač 1
20.8.2016. 8:00 Mađarić-Hoblaj 3
20.8.2016. 8:00 Sobočan 4
19.8.2016. 19:30 Perčić G. - Županec D. 1
19.8.2016. 17:00 Mađarić - Hoblaj 4
19.8.2016. 16:30 SOBA 408, 1TEREN 1 SAT, NAPALĆENO 1
18.8.2016. 19:00 Novinščak-Perčić 4
18.8.2016. 18:00 Safarić 3
18.8.2016. 17:45 gosti 1
18.8.2016. 17:00 Turk D. - Cofek J. (KP) 2
18.8.2016. 16:30 Crnčec-Lazar 4
18.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
18.8.2016. 9:00 Grupa B - turnir 3
18.8.2016. 8:00 Grupa A - turnir mini tenis 3
18.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
17.8.2016. 19:00 Crncec - Rihtarec 3
17.8.2016. 19:00 Safarić 3
17.8.2016. 19:00 Safarić 3
17.8.2016. 17:30 Perčić G. - Sobočan D. 4
16.8.2016. 17:30 gosti 3
16.8.2016. 12:00 Crnčec - Makovec (KPV) 3
16.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
16.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
15.8.2016. 17:15 BiH reprezent 4
15.8.2016. 9:00 apartman O1 1
15.8.2016. 8:00 Trkulja Rihtarec 3
14.8.2016. 13:00 kelner 13-15 3
14.8.2016. 8:30 Trkulja S. - Makovec K. (KP) 3
14.8.2016. 8:00 Turk D.-Jakopić R.(KP veterani 4
13.8.2016. 17:00 gosti 17-19 4
13.8.2016. 10:00 Lisjak @ cure 3
13.8.2016. 10:00 Leo Lisjak - Petar Tomšić 4
13.8.2016. 10:00 Crncec - Karlovcec 2
13.8.2016. 9:00 Turk D.-Županec D.(vp) 4
12.8.2016. 18:30 K Makovec L Rihtarec 1
12.8.2016. 16:15 Karlovčec - Cecelja 3
12.8.2016. 15:00 TENIS 1H (do 16h) 1
12.8.2016. 9:15 J Sakač - T Sakač 4
12.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
12.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
11.8.2016. 18:00 Lisjak & cure 3
11.8.2016. 17:15 senčar 4
11.8.2016. 17:00 soba 342/339, 1h tenisa, NAPLAĆENO PREKO RECEPCIJE 1
10.8.2016. 18:30 K Makovec L Rihtarec 1
10.8.2016. 18:30 Perčić - Županec 4
10.8.2016. 18:00 Karlovcec-Goricanec 4
9.8.2016. 18:00 Karlovcec A.-Goričanec M. 1
9.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
9.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
8.8.2016. 18:30 Perčić G. - Makovec K. 4
8.8.2016. 18:30 Perčić D. - Makovec D. 3
8.8.2016. 16:45 Crncec - Goricanec 4
8.8.2016. 10:00 Hamer - Vršić 3
7.8.2016. 7:30 Članovi TK Sv. Martin na Muri-parovi 4
5.8.2016. 8:00 Makovec 3
4.8.2016. 17:00 gosti 3
4.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
4.8.2016. 9:00 Fran Novak - Danijel Mlinarić 3
4.8.2016. 9:00 Hrvoje Kovačić - Dario Šafarić 4
4.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
3.8.2016. 18:00 Turnir članova 18 - 22 h 3
3.8.2016. 18:00 Turnir članova 18 - 22h 2
3.8.2016. 18:00 Turnir članova 18 - 22 h 4
3.8.2016. 17:00 Gosti app 1
3.8.2016. 9:30 355 tenis 2h + 3 rekete za odrasle + 1 reket za di 1
2.8.2016. 17:30 Sobočan 4
2.8.2016. 9:00 Tenis škola - grupa A 1
2.8.2016. 9:00 Fran Novak 3
2.8.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B 1
2.8.2016. 8:00 Rihtarec L. - Makovec K. 4
31.7.2016. 7:30 Parovi-članovi kluba 4
30.7.2016. 17:30 Nikola Sobočan - Patrik Lebar finale KP 4
30.7.2016. 17:00 sobocan 3
30.7.2016. 10:00 Šulje-Žepec 3
30.7.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B (turnir) 1
30.7.2016. 8:00 Tenis škola - grupa B (turnir) 2
29.7.2016. 17:30 Makovec Kruno, Sobočan Danijel, Luka Rihtarec 4
29.7.2016. 17:30 matej-matija 1
29.7.2016. 17:30 denis-emanuel 2
29.7.2016. 17:30 jura-antonio 3
29.7.2016. 16:00 Crncec - Goricanec 4
28.7.2016. 19:00 Perčić 3
28.7.2016. 18:00 Sobočan 2
28.7.2016. 17:45 gosti 1
28.7.2016. 9:00 Tenis skola - grupa A 1
28.7.2016. 8:00 Tenis skola - grupa B 1
27.7.2016. 19:00 Crncec 4
27.7.2016. 19:00 Perčić Rihtarec 3
26.7.2016. 19:00 Rihtarec-Sobočan 4
26.7.2016. 18:00 emanuel-denis 2
26.7.2016. 17:30 perčić- jambor 3
26.7.2016. 9:00 Tenis skola - grupa A 1
26.7.2016. 9:00 lisjak 4
26.7.2016. 8:00 Tenis skola - grupa B 1
25.7.2016. 19:00 Mikulaj-Turk 3
25.7.2016. 19:00 Goričanec-Kraljić 3
25.7.2016. 19:00 Goričanec-Kraljić 4
25.7.2016. 14:00 Lebar P. - Cofek J. (KP - polufin.) 6:2 6:4 4
24.7.2016. 11:00 J4 APARTMAN, + 3 REKETA, NAPLATILA RECEPCIJA;LOPTI 1
24.7.2016. 8:00 Članovi TK Sv. Martin na Muri-parovi 4
23.7.2016. 18:30 gostti 325 2
23.7.2016. 18:00 Jakopić Rajko-Sobočan Nikola k.p. 4
23.7.2016. 17:00 Domjanić 3
23.7.2016. 16:00 Ivan Kiralj 2
23.7.2016. 15:00 košarkaši 1
23.7.2016. 15:00 košarkaši 2
23.7.2016. 15:00 košarkaši 3
23.7.2016. 15:00 košarkaši 4
22.7.2016. 20:30 gosti 103 1
22.7.2016. 18:45 Trkulja 4
22.7.2016. 18:45 Trkulja 2
22.7.2016. 18:45 gosti 1
22.7.2016. 18:00 Borucki -g.hotel 3
21.7.2016. 20:00 o3 apartman + 4 rekete -- NAPLAĆENO PREKO RECEPCIJ 1
21.7.2016. 8:00 Turk 3
20.7.2016. 18:45 Rus 2
20.7.2016. 18:00 Sobočan-Šagi 4
20.7.2016. 18:00 SOBOČAN 3
20.7.2016. 18:00 Tenis skola - grupa B 1
20.7.2016. 17:00 Lisjak 4
20.7.2016. 17:00 Tenis skola - grupa A 1
19.7.2016. 20:00 Tenis škola - grupa A 1
19.7.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
19.7.2016. 18:00 Sobočan N. - Cofek J. 3:6 6:4 3:10 4
19.7.2016. 18:00 Jambor 3
19.7.2016. 17:45 gosti 2
19.7.2016. 8:00 Lisjak 3
17.7.2016. 18:00 Jakopić-Trkulja K.P. 4
17.7.2016. 18:00 sobocan 3
17.7.2016. 15:00 Perčić-Sobočan 4
15.7.2016. 18:00 TS Zrin 3
15.7.2016. 18:00 Sobočan Nikola - Sobočan Danijel 2
15.7.2016. 17:00 Sobocan 4
15.7.2016. 16:15 senčar 1
14.7.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
14.7.2016. 19:00 Rihtarec L. - Makovec K. 3
14.7.2016. 18:00 Lisjak 4
14.7.2016. 18:00 Tenis škola - grupa A 1
14.7.2016. 18:00 Turk D. - Cofek J. (KP) 0:6 0:6 3
13.7.2016. 9:00 Svečnjak-hotel 330 3
12.7.2016. 20:00 Tenis škola - grupa A 1
12.7.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
12.7.2016. 19:00 Rihtarec-Sobočan N. 4
12.7.2016. 19:00 Turk M. - Makovec D. 3
12.7.2016. 9:00 hotel 114 Kvas 3
12.7.2016. 8:30 Crncec - Karlovcec 4
11.7.2016. 18:30 Lebar P. - Makovec K. (KP) 2
10.7.2016. 15:00 gost hot. 15-17 3
10.7.2016. 9:00 Jaklin 4
9.7.2016. 20:00 d2 2
9.7.2016. 18:00 luka rihtarec top 2
9.7.2016. 9:00 Leo Lisjak - Fran Novak 1
9.7.2016. 9:00 Jaklin 4
9.7.2016. 8:30 Makovec G. - Lazar I. 3
9.7.2016. 8:00 Hrvoje Kovačić - Florijan Podgorelec 1
9.7.2016. 8:00 Dario Šafarić - Jan Haček 2
8.7.2016. 20:00 D2 APT, 1 H TENISA - naplaćeno 2
8.7.2016. 19:00 Trkulja-Percic (kp) 4
8.7.2016. 19:00 Trkulja K. i Makovec D. 3
8.7.2016. 17:00 bratuša 17-19 3
8.7.2016. 17:00 bratuša 17-19 4
8.7.2016. 16:00 bratusa 3
8.7.2016. 16:00 bratusa 4
8.7.2016. 9:15 Sobocan 4
7.7.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
7.7.2016. 18:00 Lisjak, Turk, Novinščak i Makovec 3
7.7.2016. 18:00 Tenis škola - grupa A 1
7.7.2016. 18:00 Sobočan-top 4
7.7.2016. 9:00 Crnčec 4
7.7.2016. 9:00 hotel 116 3
6.7.2016. 20:00 Sobočan-top 4
6.7.2016. 17:00 Cofek Josip-Sobočan Danijel 4
5.7.2016. 20:00 Tenis škola - grupa A 1
5.7.2016. 20:00 Sobočan-top 4
5.7.2016. 20:00 Andreja Kutnjak 2
5.7.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
5.7.2016. 18:00 Turk D.- Makovec G.(kp) 3
5.7.2016. 18:00 M. Turk - cure 4
5.7.2016. 17:00 Cofek Josip - Sobočan Danijel 4
4.7.2016. 8:00 Rihtarec L. - Makovec K. 3
3.7.2016. 19:00 Kutnjak Andreja 4
2.7.2016. 17:15 Sobočan-top 4
2.7.2016. 9:00 Turk D. 4
2.7.2016. 8:00 Hrvoje Kovačić - Daniel Mlinarić 1
2.7.2016. 8:00 Dario Šafarić - Fran Novak 2
2.7.2016. 8:00 Jan Haček - Florijan Podgorelec 3
1.7.2016. 19:00 Rihtarec L.-Sobočan Danijel 4
1.7.2016. 18:00 Škvorc - Makovec KP 3
1.7.2016. 17:45 Turk D. 2
1.7.2016. 16:30 Perčić G. - Cofek J. (KP) 2:6 1:6 4
30.6.2016. 19:30 Jakopić- Županec K.P. 3
30.6.2016. 19:00 Tenis škola - grupa B 1
30.6.2016. 18:30 Crnčec-sobočan -kp 4
30.6.2016. 18:00 Tenis škola - grupa A 1
30.6.2016. 18:00 Sobočan-top 4
29.6.2016. 20:00 raić 3
29.6.2016. 19:00 Novinščak Petra 1
29.6.2016. 18:30 Perčić - jambor 2
29.6.2016. 17:30 Božić - Makovec (veterani MK 1/2 finale) 3
29.6.2016. 17:00 Karlovčec - Cecelja 4
29.6.2016. 17:00 Šardi-Šoštarić 1
29.6.2016. 7:30 K.Makovec-L.Rihtarec 4
28.6.2016. 20:00 gosti app 3
28.6.2016. 20:00 raić 4
28.6.2016. 18:00 Tenis škola - grupa A 1
28.6.2016. 18:00 sobočan nikola top 4
28.6.2016. 17:00 Tenis škola - grupa B 1
28.6.2016. 17:00 Turk D. 3
26.6.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Pribislavec 1
26.6.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Pribislavec 2
26.6.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Pribislavec 3
26.6.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Pribislavec 4
26.6.2016. 7:30 Katarina Trkulja - Danijela Makovec 4
25.6.2016. 18:30 Andreja Flis (apartman) 3
25.6.2016. 9:30 Crnčec - Makovec (KP) 4
25.6.2016. 8:00 Saša Trkulja-Luka Rihtarec (KP) 4
25.6.2016. 8:00 Florijan Podgorelec - Dario Šafarić 3
25.6.2016. 8:00 Fran Novak - Hrvoje Kovačić 2
25.6.2016. 8:00 Daniel Mlinarić - Leo Lisjak 1
24.6.2016. 18:30 Makovec Danijela i Kruno 2
24.6.2016. 18:00 Turk-Percic(kp) 3
24.6.2016. 18:00 Jakopić - Crnčec K.P. 4
23.6.2016. 18:00 Makovec - Perčić (KP) 4
23.6.2016. 9:00 Lebar P. - Rihtarec L. (KP) 2
22.6.2016. 20:30 e2 apartman - NAPLAĆENO! 1
22.6.2016. 18:30 Jakopić - Makovec (KP) 4
22.6.2016. 18:00 Lebar P. - Makovec G. (KP) 1
22.6.2016. 16:30 Tenis škola 1
22.6.2016. 16:30 Tenis škola 2
22.6.2016. 16:30 Lisjak, Novinščak,Makovec 4
22.6.2016. 13:00 Bogdan - Perčić 4
22.6.2016. 8:30 Turk-Makovec 3
22.6.2016. 8:00 G.Makovec-L.Rihtarec(KP) 4
21.6.2016. 10:30 Rihtarec 1
20.6.2016. 18:00 Sobočan N. - Cofek J. (KP) 6:2 6:3 3
20.6.2016. 16:30 Lisjak-Novinscak-Percic-Turk 4
20.6.2016. 9:00 K Makovec-L Rihtarec 3
19.6.2016. 17:00 N.Sobočan-I.Škvorc (KP) 4
18.6.2016. 18:00 Branilović A. - Cofek J. MK 7:6 4:6 6:4 4
18.6.2016. 18:00 dvanajščak 1
18.6.2016. 16:00 Rajko Jakopić - Goran Perčić 2:6 4:6 4
18.6.2016. 15:00 Turk Dalibor-Sobočan Danijel 3
18.6.2016. 15:00 Igor (1 sat) 4
18.6.2016. 8:00 Makovec Danijela i Kruno 3
17.6.2016. 19:00 dvanajščak 3
16.6.2016. 19:00 Tenis škola - prvi trening 2
16.6.2016. 19:00 Lisjak-Novinscak-Percic 3
16.6.2016. 15:00 vaillant 15-19 3
16.6.2016. 15:00 vaillant 15-19 4
15.6.2016. 19:00 Sobočan - Perčić 4
15.6.2016. 18:00 Maik Nerer i cure trening 2
15.6.2016. 18:00 Dražen Crnčec - Goran Perčić 0:6 0:6 4
15.6.2016. 18:00 Cofek - top za tenis 3
13.6.2016. 18:00 Perčić - Makovec 4
13.6.2016. 18:00 Perčić Denis- Sobocan D. 3
13.6.2016. 17:00 Perčić Denis-Sobočan Danijel 3
13.6.2016. 17:00 Crncec - Karlovcec 1
12.6.2016. 9:00 Emil 2
12.6.2016. 8:00 Članovi TK-parovi 3
12.6.2016. 8:00 Članovi TK-parovi 4
11.6.2016. 15:00 Turk D.-murski kup 4
11.6.2016. 13:00 Skvorc-Zivcec 3
11.6.2016. 12:00 Sobočan Nikola-top 4
11.6.2016. 11:00 SOBA 111 RIBIČ 1
11.6.2016. 8:30 Turk-Šardi 3
11.6.2016. 8:00 Galović A. - Makovec K. (MK) 4
10.6.2016. 19:00 gdin Tomas soba 345 1
10.6.2016. 18:00 Kineziološki fakultet 1
9.6.2016. 18:30 Ženska ekipa - trening 1
9.6.2016. 18:00 Perčić D. - Cofek J. (MK) 0:6 2:6 4
9.6.2016. 18:00 Jakopić R. - Jakopić N. 3
9.6.2016. 16:30 Karlovčec - Cecelja 2
9.6.2016. 15:30 Sobočan Danijel-Top 3
9.6.2016. 8:00 Rihtarec L. - Makovec K. 1
8.6.2016. 18:45 Jambor 2
8.6.2016. 18:00 Branilović - Perčić (MK) 6:2 7:5 4
8.6.2016. 15:30 Karlovčec - Sobočan 4
7.6.2016. 18:30 Županec Danijel- Sobocan Danijel 4
6.6.2016. 18:00 Sobočan - Perčić 3
6.6.2016. 16:00 Karlovčec - Crnčec (Top) 4
6.6.2016. 11:00 apt K2 1
5.6.2016. 15:00 Karlovčec 3
5.6.2016. 8:00 Parovi-članovi kluba 3
5.6.2016. 8:00 Parovi-članovi kluba 4
4.6.2016. 18:00 Makovec K. Sobocan Danijel 3
4.6.2016. 17:30 Škvorc I. - Cofek J. 1:6 3:6 4
3.6.2016. 18:30 Jambor 2
2.6.2016. 18:30 Sobočan Danijel-TOP 3
2.6.2016. 17:00 Koncic-Rajf 4
1.6.2016. 19:15 Rihtarec-(top za loptice) 1
30.5.2016. 19:00 Rihtarec-Perčić 2
30.5.2016. 18:15 Jambor 3
30.5.2016. 18:00 Sobočan 4
30.5.2016. 18:00 Sobočan Danijel-Top 1
29.5.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Prelog 2
29.5.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Prelog 3
29.5.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Prelog 4
29.5.2016. 9:00 Veterani Tk. Sveti Martin-Tk. Prelog 4
28.5.2016. 18:00 sobocan 2
27.5.2016. 18:00 Rihtarec-(top za loptice) 2
27.5.2016. 18:00 Jakopić R. 4
27.5.2016. 18:00 Sobočan 3
27.5.2016. 7:00 Rihtarec Luka - Makovec Kruno 2
26.5.2016. 15:00 Sobočan 4
26.5.2016. 7:00 K.Makovec-Rihtarec 3
23.5.2016. 20:00 Perčić - Makovec 2
23.5.2016. 18:00 Jambor 3
22.5.2016. 10:30 Sobocan 4
21.5.2016. 12:00 đurkin 12-17 2
21.5.2016. 12:00 Đurkin 12-17 3
21.5.2016. 12:00 Đurkin 12-17 4
21.5.2016. 10:00 Sobočan 4
20.5.2016. 18:00 Sobočan Danijel-Top 3
18.5.2016. 19:00 Rihtarec-(top za loptice) 2
17.5.2016. 18:00 Rihtarec 2
17.5.2016. 17:30 Nerer - Makovec MK veterani 4
17.5.2016. 17:15 Karlovcec 3
16.5.2016. 17:30 Sobočan 4
16.5.2016. 17:30 Karlovcec - Crncec 3
15.5.2016. 10:00 Parovi - članovi kluba 3
15.5.2016. 10:00 Parovi - članovi kluba 4
14.5.2016. 15:00 Žoz 15,00-17,00 3
14.5.2016. 15:00 Žoz 15,00-17,00 4
13.5.2016. 18:30 Sobočan Danijel-Top 4
13.5.2016. 15:00 Žoz-15,00-17,00 3
13.5.2016. 15:00 Žoz 15,00-17,00 4
11.5.2016. 16:00 Pintarić - Makovec MK 3
9.5.2016. 16:30 Karlovčec - Crnčec 3
9.5.2016. 8:00 Rihtarec - Makovec 3
8.5.2016. 9:00 Članovi TK-parovi 3
7.5.2016. 16:00 Jakopić R.- Trkulja S. M.K. 4
6.5.2016. 18:00 Trkulja - Makovec 3
5.5.2016. 18:30 Rihtarec - Makovec 4
5.5.2016. 16:30 Karlovcec - Cecelja 3
30.4.2016. 15:00 Rihtarec - Makovec 4
30.4.2016. 15:00 Jambor 3
30.4.2016. 9:00 Šardi Robert:Sobočan Danijel 3
29.4.2016. 16:00 Šardi - Makovec i žene 3
29.4.2016. 16:00 Šardi - Makovec i žene 4
24.4.2016. 9:00 Parovi - članovi kluba 3
24.4.2016. 9:00 Parovi - članovi kluba 4
23.4.2016. 16:00 Turk - Makovec 4
21.4.2016. 16:15 Karlovčec - Cecelja 3
20.4.2016. 18:30 Don Bađo 3
18.4.2016. 17:30 Lebar Patrik:Sobočan Danijel 3
17.4.2016. 13:30 Škvorc Igor-Žganec Andrejas 4
17.4.2016. 10:00 Parovi - članovi kluba 3
17.4.2016. 10:00 Parovi - članovi kluba 4
15.4.2016. 18:00 Cure tenis&fun 3
15.4.2016. 18:00 Cure tenis&fun 4
14.4.2016. 14:30 Dvanajščak D. : Sobočan Danijel 3
13.4.2016. 17:30 Turk-Makovec 3
10.4.2016. 13:30 Davor-Patricia 3
10.4.2016. 9:30 Perčić - Makovec 3
9.4.2016. 16:00 Makovec K. i D. 4
7.4.2016. 15:30 Turk D.i M. 4
6.4.2016. 17:00 Novinscak 2
4.4.2016. 15:00 Karlovčec - Crnčec 1
2.4.2016. 15:00 NERER - TUKSAR 4
2.4.2016. 14:00 Davor-Patricia 3
1.4.2016. 18:00 Izabela Lisjak i cure :) 3
1.4.2016. 18:00 Izabela Lisjak i cure :) 4
28.3.2016. 20:00 Sobocan, singl 1
21.3.2016. 20:00 Karlovčec 1
14.3.2016. 20:00 Perčić - Sobočan 2
7.3.2016. 20:00 Sobocan singl 2
29.2.2016. 20:00 Sobocan Dejan 1
29.2.2016. 20:00 Branilovic 1
22.2.2016. 20:00 Goran Perčić 2
22.2.2016. 20:00 Rajko Jakopić 2
15.2.2016. 20:00 Crnčec i ekipa 2
8.2.2016. 20:00 Makovec Kruno 1
8.2.2016. 20:00 Makovec Goran 1
8.2.2016. 20:00 Rihtarec Luka 1
8.2.2016. 20:00 Jakopić Rajko 1
1.2.2016. 20:00 Sobocan Dejan 2
1.2.2016. 20:00 Branilovic 2
25.1.2016. 20:00 Sobocan Dejan 3
25.1.2016. 20:00 Cofek J. 3
25.1.2016. 20:00 Goran Perčić 3
25.1.2016. 20:00 Branilović 3
18.1.2016. 20:00 Crnčec i ostali 3
11.1.2016. 20:00 Sobocan - Sobocan 2
11.1.2016. 20:00 Makovec 2
11.1.2016. 20:00 Sobočan Danijel 2
4.1.2016. 20:00 Perčić 1
4.1.2016. 20:00 Branilović 2
4.1.2016. 20:00 Rajko Jakopić, Cofek 3
28.12.2015. 20:00 Sobocan-Sobocan 1
21.12.2015. 20:00 Crncec 1
14.12.2015. 20:00 Sobocan-Sobocan 1
7.12.2015. 20:00 Makovec 3
30.11.2015. 20:00 Branilović 3
30.11.2015. 20:00 Perčić 2
30.11.2015. 20:00 Perčić, Cofek, Jakopić 2
23.11.2015. 20:00 Crnčec, Goričanec 3
23.11.2015. 20:00 Škvorc Igor - Dobočan Danijel-Balon 4
18.11.2015. 15:00 Makovec G.-Sobocan D. 3
16.11.2015. 20:00 Turk, Županec 3
16.11.2015. 17:00 novak- horvat, parovi 2
10.11.2015. 15:00 Crncec 4
9.11.2015. 20:00 Nik V., Robi Š., Makovec G. i K. - balon Punčec 1
9.11.2015. 14:30 Cofek 4
8.11.2015. 14:00 Skvorc-Zivcec 4
7.11.2015. 14:00 gosti 2 sata 4
5.11.2015. 15:00 Crncec 3
2.11.2015. 20:00 Cofek, Perčić - Balon 1
2.11.2015. 20:00 Jakopić, Sobočan Dan.-Balon 2
31.10.2015. 14:30 Clanovi 1
31.10.2015. 14:30 Clanovi 2
31.10.2015. 10:00 Makovec K. - Makovec G. 3
30.10.2015. 14:00 Crnčec 3
30.10.2015. 14:00 Stojko 4
25.10.2015. 14:00 Jakopić R.- Jakopić B. 4
24.10.2015. 15:00 Robert Kralj 4
24.10.2015. 14:30 Golec T.-Kudec D. 1
24.10.2015. 13:00 Dvanajščak D. : Sobočan Danijel 4
24.10.2015. 12:30 Crnčec 3
22.10.2015. 14:30 Crnčec 3
20.10.2015. 16:30 Crnčec - Perčić 3
12.10.2015. 16:00 Polanec 2
10.10.2015. 9:00 Perčić G.- Trkulja S. klupsko 4
9.10.2015. 16:30 Perčić Goran-Sobočan Danijel 3
4.10.2015. 15:30 Sobocan N. - Sobocan D., FKP 4
4.10.2015. 14:00 Golec-Kudec 2
4.10.2015. 9:30 Stojko 4
4.10.2015. 8:00 Trkulja, Sobočan D., Makovec G. i K. - parovi 3
3.10.2015. 15:00 Makovec Kruno-Sobočan Danijel 3
1.10.2015. 16:00 Makovec 4
30.9.2015. 16:30 Dražen Crnčec 4
30.9.2015. 16:00 Nikola Sobočan - Goran Perčić - polufinale KPV 3
28.9.2015. 17:00 Perčić D. 2
28.9.2015. 16:00 Perčić 4
28.9.2015. 15:30 Stojko - Makovec K. 3
27.9.2015. 10:00 Trkulja S. - Sobocan D. 3
26.9.2015. 17:00 Trkulja -Jakopic 3
26.9.2015. 13:00 Kudec-Novosel 3
22.9.2015. 16:00 Makovec 4
21.9.2015. 18:00 perčić-dobranić 4
18.9.2015. 19:30 Jakopić - Makovec 1
17.9.2015. 17:00 Turk-Crnčec 2
16.9.2015. 18:30 clanovi 2
16.9.2015. 17:15 Nikola Sobočan - Kruno Makovec KP 3
16.9.2015. 17:00 Skvorc I. - Sobocan D. 4
16.9.2015. 17:00 Perčić D. - Crnčec 1
14.9.2015. 17:30 Dobranić - Perčić 3
13.9.2015. 14:00 Makovec - Sobočan 3
13.9.2015. 8:00 Jakopić-Škvorc K.P. 3
12.9.2015. 17:00 Jakopić - Makovec 3
12.9.2015. 15:00 Goran P. - Danijel S. K.P. 3
12.9.2015. 14:30 Davor J. 4
12.9.2015. 11:00 gosti 4
11.9.2015. 16:00 Trkulja Saša - Sobočan Danijel 4
10.9.2015. 18:30 Davor J. 2
10.9.2015. 17:30 Stojko-Sobočan 3
10.9.2015. 17:30 Perčić D. - Crnčec 1
10.9.2015. 17:00 Turk - Makovec 3
9.9.2015. 17:00 Denis Perčić 4
9.9.2015. 17:00 Dubravko Tuksar 3
9.9.2015. 10:30 D.Turk-I.Škvorc 4
9.9.2015. 8:00 Makovec K.- Jakopić R. K.P. 3
8.9.2015. 18:00 Goran P. - Kruno M. 3
8.9.2015. 17:30 Sobočan Nikola - Sobočan Danijel 4
8.9.2015. 17:00 Dražen C. - Mario G. 3
7.9.2015. 19:00 Varsic 2
7.9.2015. 18:15 Davor Jambor 3
7.9.2015. 18:00 Denis Perčič 4
7.9.2015. 17:30 Crnčec 1
6.9.2015. 15:00 gosti 1
6.9.2015. 15:00 gosti 2
6.9.2015. 9:00 Trkulja S.- Šardi R. 4
5.9.2015. 18:00 Polanec M. 2
5.9.2015. 13:00 Makovec Kruno-Sobočan Danijel 4
4.9.2015. 18:15 Clanovi 1
4.9.2015. 17:45 Stojko-Sobočan 4
4.9.2015. 17:30 Goran Perčić - Dalibor Turk 2
4.9.2015. 17:00 Makovec Kruno-Sobočan Danijel 3
4.9.2015. 15:30 Makovec Kruno-Sobočan Danijel 4
3.9.2015. 18:00 Denis Perčić 3
3.9.2015. 16:00 Škvorc - Makovec K. 4
3.9.2015. 9:00 Tenis škola 3
2.9.2015. 19:00 Gosti 1
2.9.2015. 18:30 Clanovi 4
2.9.2015. 18:00 Perčić D. 2
2.9.2015. 17:30 Goran P. - Goran M. 3
1.9.2015. 18:15 Stojko 2
1.9.2015. 18:00 Sobočan Nikola - Sobočan Danijel 4
1.9.2015. 17:30 Turk D. - Makovec K. KP 3
1.9.2015. 9:00 Tenis škola 3
31.8.2015. 18:00 Skvorc Igor - Makovec Goran 4
31.8.2015. 17:30 Perčić G. - Makovec K. 3
30.8.2015. 18:00 Stojko A. - Sobocan D. 4
30.8.2015. 14:00 Trkulja S.- Sobocan D. 4
30.8.2015. 12:30 Trkulja S. - Sobočan Danijel 4
30.8.2015. 10:15 Perčić - Makovec 4
29.8.2015. 17:00 gosti 2 sata 2
29.8.2015. 15:00 Mekovec-Kudec 2
29.8.2015. 15:00 Golec-Novosel 1
29.8.2015. 9:00 Trkulja S. - Sobocan D. 3
28.8.2015. 17:30 Goran Perčić - Mario Nerer 4
27.8.2015. 18:15 Marič 4
27.8.2015. 18:00 Stojko 3
27.8.2015. 16:00 GOST 3
27.8.2015. 9:00 Škola tenisa 4
26.8.2015. 19:00 daniel.z. Boštjan.r 4
26.8.2015. 18:30 Clanovi 3
26.8.2015. 18:00 daniel.z. Boštjan.r 4
26.8.2015. 16:00 Korbelj-Tuksar 2
25.8.2015. 18:00 Goran P. - Nikola S. 4
25.8.2015. 9:00 Tenis škola 3
24.8.2015. 17:30 Perčić G - Jakopić R K.p. 4
24.8.2015. 17:30 gosti 3
23.8.2015. 16:00 Sobocan Dan.-Sobocan Dej. 3
23.8.2015. 10:00 Nerer 2
23.8.2015. 8:30 Perčić - Trkulja 3
23.8.2015. 8:00 Županec - Makovec 4
22.8.2015. 18:00 Moharić 1
22.8.2015. 17:00 GOSTI 241 1
22.8.2015. 17:00 Makovec 3
22.8.2015. 14:30 Clanovi 4
22.8.2015. 14:00 APT I4 1
22.8.2015. 13:00 APT I4 1
22.8.2015. 10:00 Nerer 2
21.8.2015. 16:00 gosti 4
21.8.2015. 16:00 Jaklin 2
21.8.2015. 10:00 gosti 3
20.8.2015. 18:00 Sutlovič 2h 1
20.8.2015. 10:00 gosti 2
20.8.2015. 9:00 Škola tenisa 3
19.8.2015. 18:30 Makovec 3
19.8.2015. 17:00 Lebar P. - Makovec K. 3
19.8.2015. 16:30 GOST 1
19.8.2015. 13:30 Sutlovič 2h 1
19.8.2015. 10:00 gosti 1
18.8.2015. 18:00 1xteren od 18.00-19.00, soba 301 1
18.8.2015. 11:00 Sutlovič 1
18.8.2015. 9:00 Škola tenisa 3
16.8.2015. 18:00 gosti 4
16.8.2015. 15:00 GOST 3
16.8.2015. 15:00 GOST 4
16.8.2015. 15:00 Clanovi 2
15.8.2015. 16:30 Clanovi 4
15.8.2015. 16:00 GOST 3
15.8.2015. 15:00 Kudec-Golec 2
15.8.2015. 15:00 Mekovec-Vrbanec 1
14.8.2015. 20:30 Jakopić - Makovec 2
14.8.2015. 19:00 Makovec K. : Sobočan Dan. 1
14.8.2015. 18:30 Clanovi 3
14.8.2015. 18:00 111, 1 h, 1 TEREN 1
14.8.2015. 18:00 gosti 304 4
13.8.2015. 18:00 GOST 4
12.8.2015. 18:30 Perčić G. - Cofek J. 4
12.8.2015. 18:30 Jakopić - Makovec 3
12.8.2015. 16:30 1h tenisa, sobe120 i 122 2
12.8.2015. 16:00 Mekovec-Kudec 3
12.8.2015. 16:00 Tisljaric-Golec 4
11.8.2015. 18:30 Clanovi 4
11.8.2015. 17:00 G makovec 3
11.8.2015. 10:00 gosti 4
11.8.2015. 8:00 Trkulja - Makovec 3
10.8.2015. 18:00 Turk Dalibor- Turk Z. 3
10.8.2015. 18:00 Jakopić R.- Jakopić N. 4
9.8.2015. 18:00 clanovi 2
9.8.2015. 17:00 Otvoreno prvenstvo - finale 3
9.8.2015. 9:00 gosti 1
8.8.2015. 20:00 gosti 1
8.8.2015. 9:00 Otvoreno prvenstvo - cijeli dan 1
8.8.2015. 9:00 Otvoreno prvenstvo - cijeli dan 2
8.8.2015. 9:00 Otvoreno prvenstvo - cijeli dan 3
8.8.2015. 9:00 Otvoreno prvenstvo - cijeli dan 4
7.8.2015. 19:00 Perčić G. - Cofek J. 4
7.8.2015. 18:30 Jakopić- Makovec 3
6.8.2015. 18:00 Finale klup. prvenstva - Karlo Novak - Patrik Leba 3
6.8.2015. 9:00 škola tenisa 4
4.8.2015. 18:30 Sobočan N. - Makovec K. 3
4.8.2015. 18:30 Clanovi 1
4.8.2015. 9:00 Tenis škola 3
3.8.2015. 18:30 Gost 4
2.8.2015. 17:00 Mikulcic vrbanec 1
2.8.2015. 17:00 davor kudec 2
2.8.2015. 16:00 Gost 4
2.8.2015. 16:00 Gost 3
31.7.2015. 18:45 gosti 2
31.7.2015. 18:00 Rajko J.- Karlo N., K.P. polufinale 2:6 3:6 4
31.7.2015. 18:00 Lebar P. - Cofek J., KP polufinale 3:6 7:5 6:1 3
31.7.2015. 15:00 Makovec K. : Sobočan Danijel 3
31.7.2015. 9:00 Sobočan D. - Makovec K. 3
29.7.2015. 18:45 Perčić G. - Cofek J. 1:6 7:5 5:10 4
28.7.2015. 18:00 Jakopić R.-Novak K. KP 4
28.7.2015. 17:45 Perčić G. - Makovec K. 2
28.7.2015. 17:00 Krešo Korbelj 3
26.7.2015. 19:00 Lebar P.-Makovec K., KP 4
26.7.2015. 8:00 GOST 1
25.7.2015. 18:30 GOST 4
23.7.2015. 19:00 Sobočan Dan. - Cofek J., KP 2:6 6:7 4
23.7.2015. 18:30 Makovec- jakopić K.P. 3
22.7.2015. 19:00 Novak - Sobočan klupsko 4
20.7.2015. 19:00 Makovec G.- Sobocan Dan. 3
20.7.2015. 18:00 Sobočan N. - Cofek J. 2:6 3:6 4
19.7.2015. 17:30 Perčić G. - Sobočan D. KP 4:6 2:6 4
18.7.2015. 17:45 Mekovec N.-Kudec D. 2
18.7.2015. 7:00 Trkulja S.- Sobocan D. 4
17.7.2015. 8:00 Dalibor Turk 3
16.7.2015. 18:45 N.Mekovec-D.Kudec 3
16.7.2015. 18:45 T.Golec-R.Skoliber 4
15.7.2015. 18:30 Makovec K. - Sobocan D., KP 3
15.7.2015. 18:00 Sobočan M. - Cofek J., KP 4:6 3:6 4
14.7.2015. 18:30 škvorc-sobočan kp 3
14.7.2015. 18:30 Branilović - Makovec G. 4
14.7.2015. 18:15 Turk - Makovec 2
13.7.2015. 17:30 Jakopić R.- Šardi r. KP 4
13.7.2015. 9:30 Jaklin 4
12.7.2015. 19:00 Jaklin 4
12.7.2015. 8:00 KP Trkulja-Lebar 4
11.7.2015. 19:00 Jaklin 4
11.7.2015. 18:00 Makovec 3
11.7.2015. 17:00 trkulja 4
10.7.2015. 19:00 Jaklin 4
10.7.2015. 18:30 Jakopić - Makovec 3
9.7.2015. 17:30 Makovec 4
9.7.2015. 16:00 GOST 3
9.7.2015. 16:00 GOST 3
8.7.2015. 18:30 Branilović-Sobočan 4
7.7.2015. 18:30 Dalibor Turk-Rajko Jakopičc 4
7.7.2015. 18:30 Novak K. - Cofek J. 3
6.7.2015. 19:30 Turk D. - Cofek J., KP 0:6 0:6 4
6.7.2015. 18:30 Dalibor Turk-Karlo Novak 4
6.7.2015. 18:30 Branilovic A. - Sobocan D. 3
6.7.2015. 9:00 Jaklin 1
5.7.2015. 19:45 Makovec G.-Makovec K. 2
5.7.2015. 19:30 GOSTI 3
5.7.2015. 19:00 Jaklin 1
5.7.2015. 14:00 Mekovec-Kudec 3
5.7.2015. 8:15 Makovec G. 4
4.7.2015. 19:00 Jaklin 1
4.7.2015. 18:30 Jakopić R.- Sobočan D. KP 4
4.7.2015. 18:00 Goran P. - Saša Trkulja KP 6:1, 6:0 3
4.7.2015. 18:00 Dalibor Turk 2
4.7.2015. 8:30 Šardi R. - Makovec K. KP 3
2.7.2015. 18:00 G. Perčić - G. Makovec KP 3:6, 6:4, 3:6 3
2.7.2015. 10:30 Novak Karlo: Sobočan Danijel. 2
2.7.2015. 9:00 ŠKOLA TENISA 2
1.7.2015. 19:00 Cofek J. - Sobočan D., KP 6:0 6:3 3
1.7.2015. 18:00 Perčić - Nikola Sobočan 4
1.7.2015. 8:00 Jakopić R. - Cofek J., KP 1:6 0:6 4
30.6.2015. 18:30 Makovec G.-Sobočan N. 4
30.6.2015. 18:00 ŠKOLA TENISA 2
30.6.2015. 17:00 G. Perčić - K. Makovec 4
30.6.2015. 17:00 Dalibor Turk 3
30.6.2015. 7:00 GOSTI 3
29.6.2015. 18:00 Dejan Sobočan - G. Perčić 7:5, 6:4 2
29.6.2015. 16:45 Kudec D.-Mekovec N. 3
29.6.2015. 16:45 Novosel T.-Golec T. 4
28.6.2015. 18:00 Dalibor T. - Dejan S., KP 3
28.6.2015. 8:30 Jakopić R. - Cofek J. 4
28.6.2015. 8:30 Sobočan D. - Makovec K. 3
27.6.2015. 17:00 Skvorc 4
27.6.2015. 14:30 Kudec D.-Mekovec N. 1
27.6.2015. 11:00 Dalibor Turk 4
27.6.2015. 8:00 GOST 3
26.6.2015. 19:00 Makovec K. Sobocan D. 4
26.6.2015. 17:00 Šardi - Makovec G. 3
25.6.2015. 19:30 Perčić - Makovec 3
25.6.2015. 17:30 dalibor turk 4
25.6.2015. 15:00 Dvanajščak D.- Sobocan D. 2
24.6.2015. 13:45 stojko 3
22.6.2015. 18:30 Jakopić R.- Jakopić N. 4
22.6.2015. 15:00 Skvorc 4
20.6.2015. 18:00 Jakopić R.- Jakopić N. 4
19.6.2015. 10:00 Turk D. 4
18.6.2015. 19:00 Makovec K. : Sobočan Danijel 4
15.6.2015. 19:30 Perčić - Makovec 3
14.6.2015. 9:00 Turk - Škvorc 4
13.6.2015. 19:30 Jakopić - Makovec 3
12.6.2015. 19:00 Rezervacija 1
12.6.2015. 8:30 Dino Novak - Cofek J. 6:2 6:3 4
11.6.2015. 18:30 Sobočan N. - Makovec K. 3
10.6.2015. 19:30 Goran Perčić - Marko Sobočan 3
10.6.2015. 19:00 Sobočan Da. - Cofek J. MK 6:3 6:4 4
10.6.2015. 18:15 gost 2
8.6.2015. 18:00 Sobocan - Turk 1
7.6.2015. 17:30 Skvorc 4
5.6.2015. 18:00 Percic-Skvorc 1
5.6.2015. 16:30 Skvorc 4
4.6.2015. 17:30 Horvat P. - Dvanajscak D. 4
3.6.2015. 18:30 Trkulja S. - Cofek J. 2:6 6:7 3
31.5.2015. 8:00 Dvanajščak D. : Sobočan D. 1
29.5.2015. 15:00 gost 1
28.5.2015. 19:00 Perčić - Branilović 2
25.5.2015. 15:00 Murski kup 4
20.5.2015. 17:45 Marđetko-Makovec 2
19.5.2015. 18:15 MK Marđetko - Makovec 4
19.5.2015. 17:00 ivan Sobocan 1
17.5.2015. 17:00 Sobocan D. - Branilovic A. 1
17.5.2015. 15:00 Sobocan 4
13.5.2015. 15:00 marđetko - balaž 3
10.5.2015. 11:00 Zamuda 3
10.5.2015. 9:00 D. Turk- dr. 2
10.5.2015. 9:00 Članovi TK Sv. Martin na Muri-parovi 4
8.5.2015. 17:00 Lebar Patrik - Sobočan Danijel 1
8.5.2015. 17:00 Lebar Patrik - Sobočan Danijel 1
8.5.2015. 17:00 Dvanajščak D. - Cofek J. MK 7:5 0:6 3:10 3
8.5.2015. 9:00 Članovi TK-parovi 3
8.5.2015. 9:00 Članovi TK-parovi 3
7.5.2015. 18:00 R.Jakopic-D. Sobocan,MK 3
7.5.2015. 17:00 Dvanajščak Dalibor - Sobocan Danijel 2
5.5.2015. 17:30 Sobocan N. - Stojko A. 4
5.5.2015. 17:00 Sardi R.-Sobocan D, MK 3
4.5.2015. 18:00 Rezervacija terena, 3 osobe, B4 apartman 1
4.5.2015. 17:15 Sobočan M. - Stojko A. 3
4.5.2015. 8:00 gosti iz apartmana 1
3.5.2015. 9:00 Članovi TK Sv. Martin na Muri-parovi 4
3.5.2015. 8:00 Trkulja Saša - Sobočan Danijel 3
1.5.2015. 11:00 rezervacija ten. terena za goste M1 apartman 2
30.4.2015. 17:30 M.Sobočan - I.Škvorc 3
30.4.2015. 17:00 G. Makovec - D. Sobocan 3
30.4.2015. 15:30 K.Korbelj 4
29.4.2015. 17:30 Makovec G. - Sobocan D. MK 3
26.4.2015. 9:00 Šardi R : boter 3
25.4.2015. 13:00 Skvorc 4
25.4.2015. 13:00 Žganec 3
23.4.2015. 18:30 Skvorc 4
23.4.2015. 15:45 Sobočan De. - Stojko A. 3
22.4.2015. 17:30 Sobočan N. - Cofek J. 4:6 3
20.4.2015. 18:00 Makovec K. : Sobočan Dan. 4
19.4.2015. 14:45 Škvorc 1
19.4.2015. 14:45 Žganec 2
16.4.2015. 17:00 Perčić G. - Sobočan Danijel 6:1 3:6 6:6 1
14.4.2015. 17:30 Sobočan N. - Cofek J. 8:11 14:12 9:11 3
13.4.2015. 12:00 novak-makovec 1
12.4.2015. 15:30 Škvorc 1
12.4.2015. 10:00 Jakopić - Makovec 2
12.4.2015. 10:00 Lebar P. : Sobočan Dan. 1
9.4.2015. 16:45 Sobočan Da. - Cofek J. 1:6 0:6 0:6 0:3 4
3.4.2015. 17:15 Perčić G. - Cofek J. 3:6 2:6 3
29.3.2015. 14:00 Perčić G. - Šardi R. 6:3 6:1 2
16.3.2015. 17:45 Kutnjak-Makovec 1
21.10.2014. 14:00 branilović-sobočan 1
20.10.2014. 16:00 turk d. 2
19.10.2014. 15:30 Novak- Branilovic 1
17.10.2014. 15:30 Novak - Stojko 1
14.10.2014. 17:15 Goričanec- Kutnjak 2
14.10.2014. 16:15 Sobocan N. - Stojko 1
13.10.2014. 16:45 Sobočan De. - Cofek J. 1:6 3:6 0:3 2
13.10.2014. 16:15 2 sata 1
10.10.2014. 16:00 finale(klupsko) branilovic- ne vidi se nazalost :) 1
10.10.2014. 16:00 Stojko 2
8.10.2014. 9:00 PAROVI-članovi kluba 1
8.10.2014. 9:00 PAROVI-članovi kluba 1
8.10.2014. 9:00 PAROVI-članovi kluba 2
7.10.2014. 16:30 Šajnović J. - Cofek J. 6:4 4:2 1
6.10.2014. 16:45 Branilović A. - Cofek J. 0:6 2:6 2
6.10.2014. 16:00 Stojko 1
4.10.2014. 14:00 Sobočan D. - Cofek J. 2:6 1:6 2:6 1
3.10.2014. 16:00 šajnović - stojko 2
3.10.2014. 16:00 Goričanec- Kutnjak 1
2.10.2014. 16:45 Makovec K. - Cofek J. 0:6 0:6 3:6 1
2.10.2014. 16:00 Stojko 2
1.10.2014. 16:30 Sobocan D. 2
1.10.2014. 16:00 Sobocan Danijel 1
30.9.2014. 17:00 Sobočan N. - Cofek J. 0:6 0:6 1
26.9.2014. 16:15 Sobočan De. - Stojko A. 2
25.9.2014. 17:00 Branilović A. - Cofek J. 4:6 5:7 2
25.9.2014. 17:00 Sobočan D. - Sobočan D. 1
23.9.2014. 16:00 Branilović - Stojko 2
21.9.2014. 15:00 Branilović 2
20.9.2014. 9:00 Dvanajščak D. - Cofek J. 6:4 0:6 3:6 2
18.9.2014. 17:00 Novak - Sobočan klupsko 1
18.9.2014. 17:00 Cofek - Stojko 6:7(4) 6:2 2
18.9.2014. 15:00 D. Sobočan - Dvanajscak 2
14.9.2014. 9:00 Parovi - članovi kluba 2
14.9.2014. 9:00 Parovi - članovi kluba 1
13.9.2014. 14:45 Sobocan De. - Stojko 2
9.9.2014. 17:30 Sobočan D. - Cofek J. 2:6 1:6 0:6 2
9.9.2014. 17:30 Branilović-Sobočan 1
9.9.2014. 10:30 Novak - Dvanajscak 2
9.9.2014. 10:00 Zadravec 1
8.9.2014. 17:45 Sobocan 2
8.9.2014. 17:00 Marko Sobočan - Alen Stojko 1
7.9.2014. 9:00 Cofek 2
6.9.2014. 9:00 Cofek 2
6.9.2014. 9:00 Branilović 1
5.9.2014. 15:45 Sobocan D. 2
3.9.2014. 16:45 Lebar P. - Cofek J. 2
3.9.2014. 16:45 Branilovic- Novak 1
1.9.2014. 16:30 branilović-sobočan Dan. 2
31.8.2014. 8:00 Parovi-članovi kluba 1
31.8.2014. 8:00 Parovi-članovi kluba 2
30.8.2014. 12:30 sobočan 2
29.8.2014. 17:00 Cajek - Kruno 2
28.8.2014. 18:00 Tenis škola 2
28.8.2014. 16:45 Lebar P. - Cofek J. 5:7 2:6 1
28.8.2014. 15:15 Lisjak 2
27.8.2014. 17:00 Dujac - Kruno 2
27.8.2014. 15:00 Rihtarec D.- Sobocan Danijel 2
26.8.2014. 18:00 Turk D. 1
26.8.2014. 17:00 Sobočan D. - Cofek J. 7:6 2:6 0:3 2
24.8.2014. 18:30 Rihtarec D.- Sobocan Danijel 2
24.8.2014. 16:00 parovi 2
23.8.2014. 8:00 Parovi članovi kluba dva terena 1
22.8.2014. 17:00 Lebar P. - Cofek J. 6:7 6:1 5:7 2
21.8.2014. 18:00 tenis skola 2
21.8.2014. 17:00 Perčić - Makovec 1
19.8.2014. 18:00 tenis skola 2
19.8.2014. 17:00 KP, Branilović - Makovec 1/2 finale 1
19.8.2014. 16:00 Sobocan D. - Stojko A. 2
18.8.2014. 17:30 Hranilović-Zamuda 1
18.8.2014. 17:00 Branilovic 2
17.8.2014. 17:00 KP Branilovic A. - Sobocan D. 1
17.8.2014. 8:30 PAROVI - članovi TK Sv. Martin 1
16.8.2014. 18:30 Rihtarec D.- Sobocan Danijel 2
15.8.2014. 16:30 Horvat - Dvanajscak 2
15.8.2014. 14:30 Sobocan D 1
15.8.2014. 9:00 Lebar P. - Cofek J. 3:6 6:2 3:6 1
15.8.2014. 9:00 Rihtarec D. : Sobočan Danijel 2
14.8.2014. 18:00 Tenis škola-Otkazana radi ozljede trenera 2
14.8.2014. 17:30 Perčić G. - Novak K. četvrtfinale klupskog prvenst 2
14.8.2014. 17:00 Sobocan - stojko 1
13.8.2014. 17:00 MURSKI KUP: Finale Šajnović - Novak 1
13.8.2014. 13:30 turk d. 2
12.8.2014. 18:30 Sobočan Dejan:Sobočan Danijel 2
12.8.2014. 18:15 Sobočan N. - Makovec K. 1
12.8.2014. 18:00 Tenis škola-Otkazana radi ozljede trenera 2
12.8.2014. 17:30 Cofek 2
12.8.2014. 17:30 Cofek 2
11.8.2014. 18:30 Rihtarec D.- Sobocan Danijel 2
11.8.2014. 18:00 Sobocan D.-Percic G. 1
10.8.2014. 17:00 OTVORENO PRVENSTVO - FINALE! 1
10.8.2014. 11:00 OTVORENO PRVENSTVO-četvrtfinala-polufinala 1
10.8.2014. 11:00 OTVORENO PRVENSTVO-četvrtfinala-polufinala 2
10.8.2014. 9:30 Rihtarec D. - Sobocan Dan. 1
9.8.2014. 9:00 OTVORENO PRVENSTVO - CIJELI DAN! 1
9.8.2014. 9:00 OTVORENO PRVENSTVO - CIJELI DAN! 2
8.8.2014. 18:45 Sobocan D. 2
8.8.2014. 18:30 Makovec K. : Sobočan Dan. 1
8.8.2014. 10:00 Turk 1
8.8.2014. 10:00 Turk 1
7.8.2014. 18:00 Tenis škola 1
7.8.2014. 18:00 Tenis škola 2
7.8.2014. 15:00 Jakopić 1
6.8.2014. 18:00 m.k.Šajnović-Sobočan-nastavak 1
6.8.2014. 18:00 Branilović A. - Cofek J. 4:6 7:6 2
5.8.2014. 18:00 Tenis škola odgođena danas 2
5.8.2014. 9:30 1/4 KP: Makovec - Stojko 1
4.8.2014. 19:15 Sobočan D. - Cofek J. 2:6 7:6(5) 1
3.8.2014. 18:00 novak 2
3.8.2014. 10:00 Makovec K. Sobocan Dan. 1
1.8.2014. 16:30 Sobocan D.- Stojko A. 1
31.7.2014. 18:00 Tenis škola 1
31.7.2014. 18:00 Tenis škola 2
30.7.2014. 18:00 Branilović-Sobočan 1
29.7.2014. 18:00 Tenis škola 2
29.7.2014. 18:00 Tenis škola 1
29.7.2014. 9:00 Makovec - Stojko 1
28.7.2014. 18:00 Varga 1
28.7.2014. 17:30 Stojko A. : Sobočan Dan. 2
28.7.2014. 9:15 Lisjak 1
28.7.2014. 9:15 Leo Lisjak 2
27.7.2014. 8:00 sobočan 1
26.7.2014. 14:00 Perčić - Makovec 1
24.7.2014. 18:15 Varga 2
24.7.2014. 18:00 m.k.Šajnović-Sobočan 1
24.7.2014. 17:00 tenis skola 2
22.7.2014. 18:00 Tenis škola 1
22.7.2014. 18:00 Tenis škola 2
21.7.2014. 9:15 Lisjak 1
20.7.2014. 8:00 Sobočan 2
20.7.2014. 7:00 Rajko Jakopić klupsko 1
19.7.2014. 18:00 Rajko Jakopić klupsko 1
19.7.2014. 17:00 Sobocan - Trkulja 2
18.7.2014. 18:00 Perčić G. - Trkulja S. 1
18.7.2014. 14:00 Lisjak 2
17.7.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
17.7.2014. 18:00 Branilović A. - Cofek J. 4:6 1:6 6:2 1
16.7.2014. 18:00 Novak K. - Cofek J. 6:1 7:6(4) 1
16.7.2014. 17:30 branilović-sobočan 2
15.7.2014. 18:15 m.k.Šajnović-Sobočan 1
15.7.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
14.7.2014. 18:00 Hranilović 1
14.7.2014. 17:30 Branilovic- Sobocan 2
13.7.2014. 14:00 Stojko 1
13.7.2014. 8:30 KP sasa:kontrec 1
11.7.2014. 18:15 Hranilovic 2
11.7.2014. 18:00 KP Sobocan D.-Stojko A. 1
11.7.2014. 15:15 Rihtarec-Goricanec 1
11.7.2014. 14:15 Rihtarec-Goricanec 1
10.7.2014. 18:00 klinci iz tenis škole 2
10.7.2014. 9:00 KP Karlo Novak - Marko Sobočan 1
8.7.2014. 18:00 ..... 2
8.7.2014. 17:15 Stojko A. - Cofek J. 1:6 0:6 4:6 1
7.7.2014. 18:00 Lisjak Leo 1
7.7.2014. 18:00 Zamuda 2
6.7.2014. 18:00 Sobočan D. - Cofek J. 3:6 0:6 2:6 1
6.7.2014. 9:00 trkulja-sobočan 1
4.7.2014. 17:30 Varga-Zamuda 2
4.7.2014. 16:00 KP: Jakopić N. - Stojko A. 1
3.7.2014. 18:00 KP: Jakopić N. - Cofek J. 0:6 4:6 1
3.7.2014. 18:00 Šardi - Makovec 2
3.7.2014. 16:30 Danijel Sobočan - Alen Stojko 1
3.7.2014. 11:00 Lisjak Isabela 1
3.7.2014. 9:00 KP, Branilović - Makovec 2
2.7.2014. 18:00 KP: Turk D. - Cofek J. 2:6 0:6 1
2.7.2014. 18:00 KP:Branilović - Jakopić.R 2
1.7.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
1.7.2014. 17:30 KP: Sobočan D. - Cofek J. 1:6 4:6 1
1.7.2014. 16:00 KP: Jakopić N. - Stojko A. 1
30.6.2014. 16:30 Rihtarec-Goricanec 1
29.6.2014. 10:30 Novak 1
29.6.2014. 10:00 Branilovic 2
29.6.2014. 9:00 MK Makovec- Novak 1
27.6.2014. 18:00 MK Sobočan D. - Cofek J. 1:6 4:6 1
27.6.2014. 18:00 Makovec G. - Sobočan Dan. 2
26.6.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
26.6.2014. 17:30 KP: Sobocan M. - Stojko A. 1
25.6.2014. 9:00 KP Turk D. - Cofek J. 2
24.6.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
24.6.2014. 18:00 Stojko 1
23.6.2014. 18:00 MK Branilović A. - Cofek J. 6:3 6:4 2
23.6.2014. 18:00 KP Stojko-Novak 1
22.6.2014. 17:00 Rihtarec D.- Sobocan D. 1
22.6.2014. 10:00 MK M.Sobočan - Novak 2
22.6.2014. 9:30 Stojko A. - Cofek J. 7:5 6:2 1
22.6.2014. 8:30 Trkulja - Makovec 1
21.6.2014. 16:00 N. Sobočan - D. Dvanajscak 1
21.6.2014. 15:00 Percic G - Branilovic A 2
21.6.2014. 15:00 novak 1
20.6.2014. 18:00 Dvanajscak D. - Branilovic A 1
20.6.2014. 18:00 Zadravec-Zamuda 2
19.6.2014. 18:00 TENIS ŠKOLA 2
19.6.2014. 16:00 Rihtarec D.- Sobocan D. 2
19.6.2014. 14:00 Stojko 1
17.6.2014. 18:15 MK: Sobočan Nikola - Stojko Alen 1
17.6.2014. 18:00 KP, Sobocan D. - Makovec G. 2
17.6.2014. 9:00 KP M.Sobocan - D.Turk 1
16.6.2014. 18:00 Škola tenisa 1
15.6.2014. 18:00 KP, Sobočan D - Jakopic N. 1
15.6.2014. 17:00 MK Perčić G. - Makovec K. 2
15.6.2014. 16:00 Rihtarec D. - Sobocan Dan. 1
14.6.2014. 18:00 Sobočan-Nedeljko m.k. 1
14.6.2014. 10:00 MK: Trkulja - Stojko 1
13.6.2014. 18:30 Rihtarec D. : Sobočan D. 1
13.6.2014. 16:30 Stojko 1
12.6.2014. 18:00 Perčić G. - Jakopić R. 2
12.6.2014. 16:00 Perčić G.- Jakopić R. 1
11.6.2014. 18:00 Šardi - Makovec 1
11.6.2014. 18:00 Jakopić N. : Sobočan Danijel 2
11.6.2014. 16:00 KP: Dalibor Turk - Alen Stojko 1
10.6.2014. 18:00 KP Novak- Sobočan De. 1
10.6.2014. 16:00 Sobočan-Sušec 1
9.6.2014. 18:30 Branilović A. - Sobočan N. 1
9.6.2014. 18:00 Turk D. - Sobocan D. 2
9.6.2014. 17:00 Turk D. - Sobocan D. 2
8.6.2014. 17:30 Sobočan Danijel 1
8.6.2014. 10:15 MK, Sobočan D. - Turk D. 1
8.6.2014. 8:00 Jakopić - Kontrec 1
7.6.2014. 18:00 Makovec K. - Jakopić R. 1
7.6.2014. 16:00 Veterani 1
7.6.2014. 16:00 Veterani 1
7.6.2014. 16:00 Veterani 2
6.6.2014. 17:00 Novak-Branilovic 1
5.6.2014. 18:30 Stojko Alen - Sobocan Nikola 1
5.6.2014. 17:00 Branilović A.- Jakopić N. 2
5.6.2014. 16:30 Sobočan Danijel 1
4.6.2014. 18:30 Sobočan D. : Rihtarec D. 2
4.6.2014. 18:00 KP Perčić G. - Makovec K. 1
3.6.2014. 16:30 Dalibor Turk - Alen Stojko 2
3.6.2014. 16:00 Novak-Branilovic 1
2.6.2014. 18:30 Perčić G. - Sobočan N. 1
2.6.2014. 17:00 Sobočan D.-Turk D. 2
2.6.2014. 16:00 Stojko 1
2.6.2014. 15:00 Novak Karlo: Sobočan Danijel. 2
1.6.2014. 14:00 Perčić - Kontrec 1
1.6.2014. 8:30 Branilović-Trkulja 1
31.5.2014. 18:30 Trkulja-Sobočan 1
31.5.2014. 16:00 Branilović A.- Perčić G. 1
29.5.2014. 17:30 KP Perčić - Šardi 1
29.5.2014. 17:00 Sobocan D. : Sobocan D. 2
28.5.2014. 18:30 Branilović A.- Kontrec K. 1
28.5.2014. 17:00 Stojko A. : Sobočan D. 2
27.5.2014. 18:15 Sobočan - Makovec 2
27.5.2014. 18:00 KP: Goran Makovec - Alen Stojko 1
27.5.2014. 16:15 KP: Sobočan D. - Cofek J. 4:6 6:4 1:0, nastavit će se 2
26.5.2014. 18:00 Šardi - Makovec 1
26.5.2014. 18:00 Dalibor Turk - Alen Stojko 2
24.5.2014. 15:00 Prvenstvo veterani 1
24.5.2014. 15:00 Prvenstvo veterani 2
23.5.2014. 18:00 Perčić - Trkulja 1
23.5.2014. 18:00 Perčić - Trkulja 1
23.5.2014. 18:00 Perčić - Trkulja 1
23.5.2014. 18:00 Perčić - Trkulja 1
22.5.2014. 18:15 Rihtarec D.- Sobocan D. 1
22.5.2014. 17:00 Branilović A.- Perčić G. 2
22.5.2014. 16:00 Danijel Sobočan - Alen Stojko 1
21.5.2014. 17:15 Novak K. - Dvanajscak D. 1
20.5.2014. 18:00 Makovec-Turk 1
20.5.2014. 17:00 Dvanajščak D. : Sobočan D. 2
20.5.2014. 16:00 Marko Sobočan - Alen Stojko 1
18.5.2014. 13:00 Stojko A. : Sobočan D. 2
12.5.2014. 16:00 Marko Sobocan - Alen Stojko 1
9.5.2014. 17:00 Goran Perčić - Alen Stojko 1
7.5.2014. 17:00 Sobočan D. - Cofek J. 1
5.5.2014. 15:30 Novak 1
2.5.2014. 17:15 Šardi-Jakopić 1
1.5.2014. 10:00 Obadić - Makovec 1
1.5.2014. 8:30 Premuš-Sobočan 2
29.4.2014. 15:30 Novak 1
28.4.2014. 17:00 Branilović A.-Sobočan D. 1
27.4.2014. 17:00 Perčić G. - Cofek J. 1
27.4.2014. 13:30 Dvanajščak D. : Sobočan D. 1
24.4.2014. 17:30 Perčić G. - Dvanajščak D. 1
24.4.2014. 17:00 Sobočan 2
18.4.2014. 14:30 Perčić - Makovec 1
13.4.2014. 13:30 Sobočan D. - Cofek. J. 3:6 6:7 1
12.4.2014. 15:30 Novak-branilovic 1
11.4.2014. 17:15 Dvanajščak D. : Sobočan D. 2
10.4.2014. 16:00 Stojko - Sobocan M. 1
8.4.2014. 17:30 M.Sobocan - R.Curin 6:2,6:4 1
8.4.2014. 16:00 Novak 2
7.4.2014. 18:00 Sobocan D. - Dvanajscak 2
7.4.2014. 16:30 stojko 1
6.4.2014. 15:00 premuš-sobočan 1
6.4.2014. 15:00 Branilović 2
3.4.2014. 17:15 Dvanajščak D. : Sobočan D. 2
3.4.2014. 16:45 Stojko - Cofek 6:4 6:7 9:11 1
2.4.2014. 12:15 Dvanajscak 1
31.3.2014. 17:00 Perčić G. - Cofek J. 6:2 3:6 1
29.3.2014. 14:45 Branilovic parovi 1
27.3.2014. 16:30 Stojko - Sardi 1
25.3.2014. 16:30 ..stojko.. Nekoga bum nasel.. 1
24.3.2014. 14:15 Branilović 1
23.3.2014. 9:30 Dvanajscak 1
17.3.2014. 16:00 .... s kim god samo da se igra.. :D 1
15.1.2014. 20:00 Makovec K. - Jakopić R. - Branilović A. - Perčić G 1
18.12.2013. 18:00 Cofek J. - Šafarić M. - Perčić G. - Mlinarić M. 1
10.12.2013. 20:00 Stojko A. - Sobočan N. - Sobočan M. - Hranilović P 1
4.12.2013. 20:00 Makovec G. - Makovec K. - Perčić G. - Stojko A. 1
4.12.2013. 20:00 Makovec G. - Makovec K. - Perčić G. - Stojko A. 1
20.11.2013. 20:00 Cofek - Jakopić - Perčić - ? 1
13.11.2013. 20:00 Perčić-Stojko-Makovec-Branilović 1
30.10.2013. 13:15 Novak - Dvanajščak 2
28.10.2013. 15:30 stojko 2
27.10.2013. 5:00 nist ne rezerviram.. sobočan N. odija meč! 1
25.10.2013. 16:30 Robert Š. - Saša T. 1
24.10.2013. 16:15 Perčić G. - Saša Trkulja 2
20.10.2013. 15:00 Sobočan 2
19.10.2013. 14:00 Dvanajscak 2
18.10.2013. 16:00 Stojko - Makovec 1
18.10.2013. 15:00 SOBOČAN 2
18.10.2013. 13:45 Dvanajščak 1
17.10.2013. 16:00 Stojko - Makovec lista izazivanja :) 2
17.10.2013. 16:00 Sobočan 1
17.10.2013. 15:00 Premuš 1
12.10.2013. 14:00 Sobocan 2
12.10.2013. 13:00 Makovec K. Sobocan D. 1
9.10.2013. 16:00 Perčić G. - Sobocan D. 1
7.10.2013. 15:00 Branilović-Novak 2
7.10.2013. 11:45 seoski 1
7.10.2013. 11:45 seoski 1
4.10.2013. 16:00 Trkulja S.- Sobocan D. 1
3.10.2013. 16:30 Stojko - Makovec 2
2.10.2013. 15:30 Perčić G., Stojko - Novak, Sobocan D. 2
25.9.2013. 17:00 Stojko - Makovec G. 2
24.9.2013. 17:00 Stojko - Makovec lista izazivanja 2
22.9.2013. 14:00 Branilović-Novak 2
21.9.2013. 15:45 Trkulja S.- Sobocan D. 2
21.9.2013. 15:45 Branilović-Novak 1
21.9.2013. 9:00 Sobočan-Premuš 2
20.9.2013. 16:30 Sobočan N. - Makovec K. 1
19.9.2013. 15:00 Sobocan M. - Stojko 2
18.9.2013. 17:00 Sobočan 1
18.9.2013. 16:30 Stojko - Makovec lista izazivanja :) 2
16.9.2013. 16:15 Sobočan M. - Stojko A. 2
15.9.2013. 9:00 I. Sobočan 1
14.9.2013. 14:00 Trkulja S. : Sobočan D. 1
13.9.2013. 16:30 Sobočan - Stojko 2
12.9.2013. 17:00 Nerer-sardi 2
10.9.2013. 17:00 Ivan Sobočan 1
5.9.2013. 17:00 Finale klupskog prvenstva Sobočan N. - Novak K. 3:6 7:5 6:1 1
4.9.2013. 17:00 Perčić G. - Sobocan D. 1
2.9.2013. 16:30 Trkulja S. - Sobočan D. 1
31.8.2013. 16:00 Premuš 1
31.8.2013. 15:00 I sobočan 1
30.8.2013. 17:30 Sobočan - Makovec klupsko 1
30.8.2013. 17:30 Perčić - Sobočan D. 2
29.8.2013. 17:30 Sašo - Sobocan D. 2
29.8.2013. 17:15 Novak- branilovic 1
29.8.2013. 15:30 Stojko A- Novak K. klupsko 2
28.8.2013. 17:30 Sobočan N. - Makovec K. klupsko 1
28.8.2013. 17:00 Stojko A- Novak K. klupsko 2
27.8.2013. 17:30 Horvat P. - Sobocan D. 2
27.8.2013. 17:30 Branilović-Novak 1
26.8.2013. 17:30 Saša - Cofek J. 1
26.8.2013. 17:15 Robert Š. - Sobocan D. 2
25.8.2013. 11:00 Robert Š. - Sobocan D. 1
25.8.2013. 9:00 Jakopić N.-Jakopić B. 2
25.8.2013. 9:00 Jakopić R. - Makovec K. 1
23.8.2013. 17:00 Stojko - Sobocan 2
23.8.2013. 16:30 perčić-novak 1
22.8.2013. 17:30 Sobočan I.-Sobočan N. 1
21.8.2013. 17:30 Perčić - Jakopić 1
21.8.2013. 17:30 Jakopić R- Stojko A 2
20.8.2013. 17:45 Sobočan 1
19.8.2013. 17:30 Stojko 2
19.8.2013. 17:30 Sobocan M. - Makovec K. 1
17.8.2013. 16:00 Jakopić R.:Jakopić N. 1
17.8.2013. 13:30 Dvanajščak D. : Sobočan D. 1
17.8.2013. 8:00 Premuš D. - Sobočan I. 1
16.8.2013. 17:00 Stojko A. :Sobočan D. 1
15.8.2013. 8:30 Sobočan M. - Stojko A. 1
15.8.2013. 8:30 Branilović - Makovec 5 - 7, 7 - 6, 2 - 6 2
14.8.2013. 18:00 Makovec-Branilović 1
13.8.2013. 18:00 Šardi R. : Sobočan D. 1
10.8.2013. 18:00 Murski kup - FINALE. Šajnovic Josip - Novak Karlo 1
9.8.2013. 19:00 Škola tenisa 1
9.8.2013. 8:30 Hujić - Kraljić 1
8.8.2013. 18:00 Stojko A. - Cofek J. 6:3 6:7 7:10 1
6.8.2013. 18:00 Šajnović J. - Cofek J., polufinale M.K. 6:1 7:5 1
5.8.2013. 19:00 Škola tenisa 2
5.8.2013. 18:30 Sobočan N. - Novak polufinale 2:5 predaja N. Sobočan 1
5.8.2013. 17:00 Sobočan Ivan-ob. 2 sata 1
5.8.2013. 9:00 Stojko - Makovec 6:0 3:6 6:0 1
3.8.2013. 9:00 Sobočan N. - Stojko A. 1
2.8.2013. 19:00 Škola tenisa 1
2.8.2013. 18:30 Novak K. - Cofek J. 4:6 7:6 10:3 2
1.8.2013. 17:30 Stojko - Makovec 1
31.7.2013. 18:30 Makovec K. - Cofek J. četvrfinale M.K. 4:6 5:7 1
31.7.2013. 18:30 Rihtarec D. - Sobocan D. 2
30.7.2013. 17:30 Novak-Sobočan 1
30.7.2013. 10:00 seoski turizam Goričanec 1
29.7.2013. 19:00 Škola tenisa 2
29.7.2013. 18:30 Jakopić-Sobočan-četvrtfinale 1
28.7.2013. 8:00 Sobočan 1
26.7.2013. 19:00 Škola tenisa 1
26.7.2013. 18:00 Sobočan 2
26.7.2013. 16:45 Stojko - Novak (murski kup - četvrtfinale) 1
25.7.2013. 7:00 Dvanajščak 1
24.7.2013. 18:00 Sobočan 1
23.7.2013. 19:00 Šajnović - Sobočan - četvrtfinale u M. Središću 1
23.7.2013. 6:45 Goričanec 1
22.7.2013. 18:00 Škola tenisa 1
22.7.2013. 17:00 Branilović 2
21.7.2013. 10:00 Melita Mesarić 1
20.7.2013. 19:00 Melita Mesarić 2
20.7.2013. 18:00 Jakopić 1
20.7.2013. 16:00 Premuš 1
20.7.2013. 15:30 Stojko - Sobočan 2
19.7.2013. 19:00 Škola tenisa 1
17.7.2013. 18:00 Premuš 1
17.7.2013. 18:00 Premuš 1
17.7.2013. 17:00 Novak 2
16.7.2013. 17:00 Stojko 1
15.7.2013. 19:00 Škola tenisa 1
15.7.2013. 18:00 Sobočan 2
14.7.2013. 18:00 Stojko - Sobočan M. Tanjuranje! 2
14.7.2013. 17:00 Branilović 1
14.7.2013. 16:00 soboccan 2
13.7.2013. 16:00 Sobocan 1
12.7.2013. 18:00 Stojko A. - Sobočan N. 2
12.7.2013. 18:00 Škola tenisa 1
12.7.2013. 16:00 Jakopić 1
11.7.2013. 18:00 Sobočan 1
10.7.2013. 18:00 Stojko 1
10.7.2013. 7:00 sobocan 1
9.7.2013. 19:30 Stojko A. - Cofek J. 3:6 0:6 2
9.7.2013. 18:30 Klobučarić M. - Cofek J. 1
9.7.2013. 18:00 Stojko A. - Novak K. 2:6 1:6 2
8.7.2013. 18:00 Hrženjak-Sobočan m.k. 2
8.7.2013. 16:00 Novak 1
7.7.2013. 18:30 Sobočan D. - Cofek J. 1:6 2:6 1
7.7.2013. 18:00 Jakopić R. - Sobočan A. 6:2 6:3 2
7.7.2013. 8:30 Premuš 2
6.7.2013. 17:00 Mesarić M. 2
22.6.2013. 18:30 Hranilović P. - Trstenjak M. (OP 2013) 6:3 6:4 1
22.6.2013. 18:30 Kljajić M. - Žinić P. (OP 2013) 6:4 6:2 2
22.6.2013. 17:00 Trstenjak M. - Šiprak M. (OP 2013) 5:7 6:1 10:5 1
22.6.2013. 17:00 Hranilović P. - Prprović M. (OP 2013) 6:3 7:6 2
22.6.2013. 15:30 Žinić P. - Varga A. (OP 2013) 6:1 6:1 2
22.6.2013. 15:30 Kljajić M. - Perčić G. (OP 2013) 6:1 6:1 1
22.6.2013. 14:00 Prprović M. - Sobočan D. (OP 2013) 9:4 2
22.6.2013. 14:00 Kljajić M. - Mlinarić M. (OP 2013) 9:1 1
22.6.2013. 12:30 Trstenjak M. - Novak D. (OP 2013) 9:0 1
22.6.2013. 12:30 Šiprak M. - Kolarić E. (OP 2013) 9:3 2
22.6.2013. 11:00 Varga A. - Cofek J. (OP 2013) 9:5 2
22.6.2013. 11:00 Žinić P. - Blagović K. (OP 2013) 9:6 1
22.6.2013. 9:00 Hranilović P. - Rakić G. (OP 2013) 9:6 1
22.6.2013. 9:00 Perčić G. - Kontrec K. (OP 2013) 9:6 2
1.1.1970. 20:15 UlFLZMTIqDn 1
1.1.1970. 20:00 jJgXLYHuhI 1
1.1.1970. 20:00 jriwNNasTzuEMORXAQ 1
1.1.1970. 19:45 qXbLPwlLm 1
1.1.1970. 19:00 lFoAVCAgnzoaUAZ 1
1.1.1970. 18:45 iSDfZcWLHDTAKq 1
1.1.1970. 18:15 yUzQWaxfHZHPhdA 1
1.1.1970. 18:15 soUHCETtCTRZUWQ 1
1.1.1970. 18:15 ZnSwlGrThYjUSJnLGZ 1
1.1.1970. 17:45 STFsvDRXCJQJn 1
1.1.1970. 17:15 UeVzLEqxwBHITNA 1
1.1.1970. 17:15 fWvVxLgNWLIoHh 1
1.1.1970. 17:00 tTXDmBTJhFq 1
1.1.1970. 16:45 cyFFSDJfjQrD 1
1.1.1970. 16:30 IjwUsxtm 1
1.1.1970. 16:30 The best sites http://#hostname 2
1.1.1970. 16:30 qabUPyQWjzcFjmzk 1
1.1.1970. 16:00 jObvkebFvBuApL 1
1.1.1970. 15:45 RUAYxsxYewMx 1
1.1.1970. 15:15 lyIaHnBrUPhFV 1
1.1.1970. 14:30 jshYGQRXGMhPYpuUmMt 1
1.1.1970. 14:15 CxmlvpmsDpCpHHtp 1
1.1.1970. 14:15 pozPnwLJugtL 1
1.1.1970. 14:00 qmLdbJPNZNgNWMAoBOU 1
1.1.1970. 13:45 YcuRNbCR 1
1.1.1970. 13:45 nuJAGfAxIuHDIdn 1
1.1.1970. 13:30 ljXwKusZdgBJbOBAD 1
1.1.1970. 12:45 wHHuTfPNjcVRbejsMeu 1
1.1.1970. 12:45 oxKapzPTW 1
1.1.1970. 12:45 bPXZIVSZJoeD 1
1.1.1970. 12:30 JFOKVxWVGwsjBAVkPU 1
1.1.1970. 12:00 gariQkzdEqapeqaUsEf 1
1.1.1970. 12:00 HIRICbFIoKDQcSTXyp 1
1.1.1970. 12:00 iEnJzUoUE 1
1.1.1970. 12:00 jFHkrosCyQR 1
1.1.1970. 11:45 QtBHGoqpKCfQt 1
1.1.1970. 11:30 tRscOMDCK 1
1.1.1970. 11:30 JovkyNPIIeiqQmuI 1
1.1.1970. 11:30 yjaOtPoRhfW 1
1.1.1970. 11:15 gsaqcqXDDBqgOoLR 1
1.1.1970. 10:45 IPfpTqacg 1
1.1.1970. 10:45 PaMirNajdg 1
1.1.1970. 10:30 mBdNNsck 1
1.1.1970. 10:00 NBDFiadbEASjmUxFbp 1
1.1.1970. 9:45 wBdshBXGuQ 1
1.1.1970. 9:45 StiYERZkPQCVBSc 1
1.1.1970. 9:30 gaeHUNVxpXGyrl 1
1.1.1970. 9:15 BQWmDDPCFBRjmO 1
1.1.1970. 9:00 FuPgTtxQj 1
1.1.1970. 8:45 BYFZvUIHNM 1
1.1.1970. 8:45 dmjtXywWqwQLBOBXT 1
1.1.1970. 8:15 gIkoGVLBPsoDRmKyP 1
1.1.1970. 7:30 kAXFuAZvLompBY 1
1.1.1970. 7:15 BYlaYvpObV 1
1.1.1970. 7:00 SovgXwyYS 1
1.1.1970. 6:45 ETSYrNjikemFBCdQOQh 1
1.1.1970. 6:45 sNSxzavjhRjg 1
1.1.1970. 6:30 xQXElvGbTfFJhTXTHmz 1
1.1.1970. 6:30 FutPZKxb 1
1.1.1970. 6:15 NmCYskzxPcvytXj 1
1.1.1970. 5:45 NKQUACpIVvyaa 1
1.1.1970. 5:30 The best sites http://#hostname 2
1.1.1970. 5:15 lfpakZSkPF 1
1.1.1970. 5:15 jyfSUbTomOXrzdO 1
1.1.1970. 0:00 WjUcygRXYOwd 0
1.1.1970. 0:00 WUZdmFuisHXn 0
1.1.1970. 0:00 DGdLRzvbkPxE 0
1.1.1970. 0:00 NbrnSCKvURqm 0
1.1.1970. 0:00 sDpEtqgbXCFi 0
1.1.1970. 0:00 ufZxFzHEhndC 0
1.1.1970. 0:00 BnyTbtoLUphm 0
1.1.1970. 0:00 kJLHiIpyGRMF 0
1.1.1970. 0:00 AqcNLUjuzmDs 0
1.1.1970. 0:00 JayQTBOuRheN 0
1.1.1970. 0:00 agyhvGiRQweU 0
1.1.1970. 0:00 sQjGyMmDvHpd 0
1.1.1970. 0:00 jMuQNExtcUIp 0
1.1.1970. 0:00 WfaXjECoiHwJ 0
1.1.1970. 0:00 PBIVbgGczUQk 0
1.1.1970. 0:00 fkOpqSjbiPoA 0
1.1.1970. 0:00 RgvuyFCNzcAb 0
1.1.1970. 0:00 GjwIfsubMyXF 0
1.1.1970. 0:00 akXfwHKzlVOn 0
1.1.1970. 0:00 rLEOhmYuLVCFZI 0
1.1.1970. 0:00 JTdpjxBqrgMYCurZ 0
1.1.1970. 0:00 rVySljqRCodY 0
1.1.1970. 0:00 iuxmJkoSGjed 0
1.1.1970. 0:00 TJDBzKksuYDCkdNhof 0
1.1.1970. 0:00 zuUvTXwPknCb 0
1.1.1970. 0:00 WtAPuNFflJse 0
1.1.1970. 0:00 mGgRpOmwxNvKzrxPI 0
1.1.1970. 0:00 NQJvtgSxwOnk 0
1.1.1970. 0:00 ywvSzICPnZft 0
1.1.1970. 0:00 oaRgHuMLTsMR 0
1.1.1970. 0:00 ohfVKNCyQmEv 0
1.1.1970. 0:00 QcbCuUkweJpi 0
1.1.1970. 0:00 TiQTusBKSIvSXQfis 0
1.1.1970. 0:00 fZGyLMHStkYN 0
1.1.1970. 0:00 icOFlLENZnIM 0
1.1.1970. 0:00 LAdspUUfTyOtrPULeRk 0
1.1.1970. 0:00 DztfkxGaROsC 0
1.1.1970. 0:00 KNOqrvdzs 0
1.1.1970. 0:00 UGtloycHnPXQ 0
1.1.1970. 0:00 NPOqvSwQeIsY 0
1.1.1970. 0:00 BTxPzSUaH 0
1.1.1970. 0:00 lxupBxQoClApCQQVHW 0
1.1.1970. 0:00 zdnMbQNGfwMHTwmtfWj 0
1.1.1970. 0:00 RhQeSrojVYZu 0
1.1.1970. 0:00 QFxuMkplm 0
1.1.1970. 0:00 BUeFyzCLlMIY 0
1.1.1970. 0:00 rBClqDMbnJmL 0
1.1.1970. 0:00 ZUmhwGnbRwD 0
1.1.1970. 0:00 WLuzgFmCqPTe 0
1.1.1970. 0:00 VwIVxhflnNmqntTjWKr 0
1.1.1970. 0:00 IArfPdVByvup 0
1.1.1970. 0:00 EnTwcrwsYekbmUMR 0
1.1.1970. 0:00 KDjOyslwwYR 0
1.1.1970. 0:00 HQOGpJBOgiBUsTIcTGv 0
1.1.1970. 0:00 jTDSPNaeOVkL 0
1.1.1970. 0:00 PNTuyvQXdKOH 0
1.1.1970. 0:00 NyGgbEuHJuZ 0
1.1.1970. 0:00 iUWloRFUvlqGfiU 0
1.1.1970. 0:00 RirPCbaOqoi 0
1.1.1970. 0:00 cNZkhiVSQIJT 0
1.1.1970. 0:00 CdJgHtXFKVWj 0
1.1.1970. 0:00 VfoPnltdpSya 0
1.1.1970. 0:00 XZEAtlziVYmGZxpndoj 0
1.1.1970. 0:00 WNwapYUxCAhX 0
1.1.1970. 0:00 ExItYJNuCHvp 0
1.1.1970. 0:00 pxFPblqw 0
1.1.1970. 0:00 dLDqgyxcaiNG 0
1.1.1970. 0:00 RHBlecvLzfbU 0
1.1.1970. 0:00 DecFjLrhwakV 0
1.1.1970. 0:00 ohtSfhQUqPCjzKgU 0
1.1.1970. 0:00 CuMtZJPMezdraU 0
1.1.1970. 0:00 GPecLUsfeemOoVV 0
1.1.1970. 0:00 IGKCkHxP 0
1.1.1970. 0:00 CcpzGLWB 0
1.1.1970. 0:00 iDLpGQyOiAOhm 0
1.1.1970. 0:00 qXZkIyLDkVvrIA 0
1.1.1970. 0:00 mfoaNbLQlehFAfZ 0
1.1.1970. 0:00 fbtUvkxHeWzd 0
1.1.1970. 0:00 WpfKMGJvjUuV 0
1.1.1970. 0:00 cZvXwnhrLRSB 0
1.1.1970. 0:00 WKNsChaDgfJm 0
1.1.1970. 0:00 cFSoATDdBRmw 0
1.1.1970. 0:00 SXsQictCfAIu 0
1.1.1970. 0:00 kJJDMamxtQrYgPdfW 0
1.1.1970. 0:00 QbTodxJNLXWK 0
1.1.1970. 0:00 wavfFmzQlSWy 0
1.1.1970. 0:00 DVYzayHJoFsu 0
1.1.1970. 0:00 KnvYtTZHPzea 0
1.1.1970. 0:00 GwFQLdOeIhiz 0
1.1.1970. 0:00 UEUfXPeaLEpqYgRCTjQ 0
1.1.1970. 0:00 nmstlrFgzqvp 0
1.1.1970. 0:00 nobllKtuDx 0
1.1.1970. 0:00 cuQHerTNIlCi 0
1.1.1970. 0:00 XmZzRGJnveKk 0
1.1.1970. 0:00 cvqGbeEzCiKh 0
1.1.1970. 0:00 IlKFwYHxgJfE 0
1.1.1970. 0:00 YYsckbvVvZXSvEBHI 0
1.1.1970. 0:00 QsjyOAPEbGkC 0
1.1.1970. 0:00 vfTZWtkxVrpF 0
1.1.1970. 0:00 cyjVdEurzLnC 0
1.1.1970. 0:00 WRUmyNBjrsoH 0
1.1.1970. 0:00 zmrmLsjyIIqJWy 0
1.1.1970. 0:00 YeblCzIRMpmd 0
1.1.1970. 0:00 QVAykddAvStW 0
1.1.1970. 0:00 PvwebMCogUnF 0
1.1.1970. 0:00 kKedbBCwOMIr 0
1.1.1970. 0:00 bklciyHLOaaaBalgD 0
1.1.1970. 0:00 uAgeYMFomBnN 0
1.1.1970. 0:00 xCFNDNAjenrszaPAcjw 0
1.1.1970. 0:00 LxvuwnsDMpzP 0
1.1.1970. 0:00 JHGpsYyjAKfD 0
1.1.1970. 0:00 nlMroaUwtXAD 0
1.1.1970. 0:00 gNkUWZxvJAhd 0
1.1.1970. 0:00 ejFuxKpnPbEw 0
1.1.1970. 0:00 WPjMmJAvVNIX 0
1.1.1970. 0:00 NWeFBKYRmgZQ 0
1.1.1970. 0:00 nApjhFbvBofr 0
1.1.1970. 0:00 zknEDCGaMqUr 0
1.1.1970. 0:00 NXcYbMRqrxQE 0
1.1.1970. 0:00 UEaSipvqWkRL 0
1.1.1970. 0:00 TkuMbhZLXQNY 0
1.1.1970. 0:00 jnUwmKfdgyxp 0
1.1.1970. 0:00 zlRmbMvxHFag 0
1.1.1970. 0:00 MGDaWYnmJpVR 0
1.1.1970. 0:00 wUXuxLatmlTA 0
1.1.1970. 0:00 oFcVDGsCrJYf 0
1.1.1970. 0:00 IpsgOwiDZxeP 0
1.1.1970. 0:00 pxqXzgWVkMlJ 0
1.1.1970. 0:00 GIebvYdctOwh 0
1.1.1970. 0:00 ERCohviepwOY 0
1.1.1970. 0:00 ymShgFeaOjCH 0
1.1.1970. 0:00 IASlhHMJtUVP 0
1.1.1970. 0:00 DTByfehwWOtL 0
1.1.1970. 0:00 qweFpWEUbSNc 0
1.1.1970. 0:00 PIxhXemrjbTO 0
1.1.1970. 0:00 NWcBtZmVAqUH 0
1.1.1970. 0:00 umoFOIkngLbX 0
1.1.1970. 0:00 LxTRlgemAGCk 0
1.1.1970. 0:00 yiSdhNPQTDLO 0
1.1.1970. 0:00 zBOvlMUqNCZo 0
1.1.1970. 0:00 HDsAUqPwNiTX 0
1.1.1970. 0:00 cwOGzjTEqpHP 0
1.1.1970. 0:00 cXxmahyoHlRM 0
1.1.1970. 0:00 UxedzQBnltivpnR 0
1.1.1970. 0:00 fXGgiYOkCweA 0
1.1.1970. 0:00 oylDxjdiVIYS 0
1.1.1970. 0:00 TYNfZvRJbkWq 0
1.1.1970. 0:00 jXaSQNDEzpsuDDlf 0
1.1.1970. 0:00 xhPwfvUTqyMn 0
1.1.1970. 0:00 gnSCrqpXIWxi 0
1.1.1970. 0:00 YSVnDUQGmCuL 0
1.1.1970. 0:00 BobNClZhTKSk 0
1.1.1970. 0:00 fkONLGQtBlTs 0
1.1.1970. 0:00 DLDBaMBGwxSsxjWGPGV 0
1.1.1970. 0:00 BVyamcwHxFPi 0
1.1.1970. 0:00 OtFrzCNVfZfsg 0
1.1.1970. 0:00 RiCGHeTshWDb 0
1.1.1970. 0:00 JzsVAywkYeuSQxxFYQ 0
1.1.1970. 0:00 FdYSAVnZIgNT 0
1.1.1970. 0:00 NOFlmAfbPpePobFU 0
1.1.1970. 0:00 puXkrAlQbKghAbOqg 0
1.1.1970. 0:00 zIftNsWBDkrQ 0
1.1.1970. 0:00 UlmRDFoAtyQf 0
1.1.1970. 0:00 hdgoUCBYjPAyeyzams 0
1.1.1970. 0:00 YobIxDUwZD 0
1.1.1970. 0:00 rmsQtiMFbeIA 0
1.1.1970. 0:00 eQokRvMrn 0
1.1.1970. 0:00 qSAbsUdHKxci 0
1.1.1970. 0:00 eBNRQUiDZTxu 0
1.1.1970. 0:00 aWqNpSLJmVvUJK 0
1.1.1970. 0:00 ZxzgTmPrUtEy 0
1.1.1970. 0:00 mANjjBlENjRD 0
1.1.1970. 0:00 SGaIunawXLX 0
1.1.1970. 0:00 GCWUpFNVBdMm 0
1.1.1970. 0:00 jufmzIMqrAsV 0
1.1.1970. 0:00 fewNOakpFIXW 0
1.1.1970. 0:00 DXFkKRIUznAJ 0
1.1.1970. 0:00 RLhYaAsEpxSV 0
1.1.1970. 0:00 LrHOxDbfBCsv 0
1.1.1970. 0:00 DcpfBrxboeLJ 0
1.1.1970. 0:00 zuNHudwSBitjz 0
1.1.1970. 0:00 KigGqUOYsCpT 0
1.1.1970. 0:00 pnfgetmyNLsC 0
1.1.1970. 0:00 MvkjmqiuaQWe 0
1.1.1970. 0:00 XZpTzrLjOfNA 0
1.1.1970. 0:00 xCQPFRaAfpcO 0
1.1.1970. 0:00 wtayrEQZTpzC 0
1.1.1970. 0:00 YcQKiVaGWnRX 0
1.1.1970. 0:00 cCFgbxPnahfD 0
1.1.1970. 0:00 iAvCaQwgKDlH 0
1.1.1970. 0:00 sNKctSRdDUFk 0
1.1.1970. 0:00 EMerAdtonaYN 0
1.1.1970. 0:00 YByobghJCdGK 0
1.1.1970. 0:00 hofCQkJfA 0
1.1.1970. 0:00 UAtvpqZSFIGO 0
1.1.1970. 0:00 ONuSwHmcAIyb 0
1.1.1970. 0:00 PdbQMvBWRuFy 0
1.1.1970. 0:00 NLGhTVqZGJKRnNsXVV 0
1.1.1970. 0:00 BkKefzoRLtyx 0
1.1.1970. 0:00 WpbRVTHZnEjQ 0
1.1.1970. 0:00 nwqzQVgbkTDK 0
1.1.1970. 0:00 fhIXrbSgzNYm 0
1.1.1970. 0:00 BZODhkCGcARr 0
1.1.1970. 0:00 SgwsrJKiEyAY 0
1.1.1970. 0:00 PXSTUEnnOCIXdSiPVN 0
1.1.1970. 0:00 kNSKZiUYoDqQ 0
1.1.1970. 0:00 JTYMNiySLBIk 0
1.1.1970. 0:00 XIoBOCxLcuDT 0
1.1.1970. 0:00 FTmuvNGXtOxH 0
1.1.1970. 0:00 GobUdsseWyqwtRSaKJx 0
1.1.1970. 0:00 MSGcbDIdgOHh 0
1.1.1970. 0:00 kqIngaCfdjHZ 0
1.1.1970. 0:00 chDBQFMxLaVR 0
1.1.1970. 0:00 yGWRMCGPzIlkfAfA 0
1.1.1970. 0:00 IUPfylGkJxgX 0
1.1.1970. 0:00 KRDnAjCPuSTY 0
1.1.1970. 0:00 baFfVxOHjyAi 0
1.1.1970. 0:00 eWdeWxfAGIDT 0
1.1.1970. 0:00 ZhGUfivWorSQ 0
1.1.1970. 0:00 jStfnBoXTUZh 0
1.1.1970. 0:00 qDQlLZmGockO 0
1.1.1970. 0:00 lGSipEgOdKba 0
1.1.1970. 0:00 yPzsVEwM 0
1.1.1970. 0:00 EcfwqnzJWvey 0
1.1.1970. 0:00 kjSUTNabCTsQhh 0
1.1.1970. 0:00 fbCdxKYNtZmF 0
1.1.1970. 0:00 CyvUxDEMFXJz 0
1.1.1970. 0:00 MlICtVEzdBGN 0
1.1.1970. 0:00 kLGNSmvgVXfq 0
1.1.1970. 0:00 LlumahTzrDPX 0
1.1.1970. 0:00 glgAhfBJCpJUBG 0
1.1.1970. 0:00 rWbkjnMBGmil 0
1.1.1970. 0:00 wnpLDzjFTfov 0
1.1.1970. 0:00 PniakwlMSemu 0
1.1.1970. 0:00 IKgbfUTZLCfzrqrimQ 0
1.1.1970. 0:00 PNzAbpLouaSjLzYz 0
1.1.1970. 0:00 jXdzGoPWhArB 0
1.1.1970. 0:00 tJzNXhwgvAWL 0
1.1.1970. 0:00 thRVmwHfIzTUs 0
1.1.1970. 0:00 cUXIufoFVgwW 0
1.1.1970. 0:00 qgMxIDPJztFr 0
1.1.1970. 0:00 uxNEApnwkcyB 0
1.1.1970. 0:00 CDApLoBZrK 0
1.1.1970. 0:00 oJCsGkBAlmij 0
1.1.1970. 0:00 xEvFNSJCIrAT 0
1.1.1970. 0:00 BqllpimGJBe 0
1.1.1970. 0:00 UnQWLaTAPYEt 0
1.1.1970. 0:00 BIPRcFQQmo 0
1.1.1970. 0:00 mzWfPdIDVGOe 0
1.1.1970. 0:00 gedTYKMfxElq 0
1.1.1970. 0:00 lVAjhXJi 0
1.1.1970. 0:00 PfIbdKquUhlE 0
1.1.1970. 0:00 vjwZreGtbBpu 0
1.1.1970. 0:00 lVxiAauOnMcqRUSrNoV 0
1.1.1970. 0:00 puSNljqdDehT 0
1.1.1970. 0:00 iKxkXLCWHgmB 0
1.1.1970. 0:00 NetSqngLpjEFWkeiuV 0
1.1.1970. 0:00 ESisIdTwpKct 0
1.1.1970. 0:00 ZODPlbkWJcaF 0
1.1.1970. 0:00 XnSiRHIP 0
1.1.1970. 0:00 ajcIKTADgVsN 0
1.1.1970. 0:00 lCmOGNLHTVEP 0
1.1.1970. 0:00 fIlwMJGSEAns 0
1.1.1970. 0:00 wiTkAWJmDPBY 0
1.1.1970. 0:00 oWIHZDTdaQbsZriCg 0
1.1.1970. 0:00 ciHqxnyJVaNO 0
1.1.1970. 0:00 aAhmqbUxuGkn 0
1.1.1970. 0:00 bxaoMSNTEOxLY 0
1.1.1970. 0:00 YQumvGgCwHf 0
1.1.1970. 0:00 cAREnGDHUJCk 0
1.1.1970. 0:00 UNktvQIHojDe 0
1.1.1970. 0:00 UVeqwtdzHJDc 0
1.1.1970. 0:00 dQPHAZMsheDE 0
1.1.1970. 0:00 PomCTudJHcvL 0
1.1.1970. 0:00 JRSHDTTQ 0
1.1.1970. 0:00 PQzFrhTHBilK 0
1.1.1970. 0:00 HIntMGiyVbRW 0
1.1.1970. 0:00 izLAtMIeJVmy 0
1.1.1970. 0:00 harblAJWNpRz 0
1.1.1970. 0:00 qWsqNxvlMWXrgU 0
1.1.1970. 0:00 TWKBOgymRShY 0
1.1.1970. 0:00 FiJmFbFaTLVbJn 0
1.1.1970. 0:00 pOPcfLYC 0
1.1.1970. 0:00 NAlShHGAMJozbQj 0
1.1.1970. 0:00 gZdzyvkjXYoE 0
1.1.1970. 0:00 FpbuqoOFZUsJPgoaCjf 0
1.1.1970. 0:00 xbTEtxrLXmorpEG 0
1.1.1970. 0:00 RQmBNNMhVj 0
1.1.1970. 0:00 uMwtfVRDTgKNPjbxDP 0
1.1.1970. 0:00 yoScfanPpXlh 0
1.1.1970. 0:00 CzhiEgjnkjNu 0
1.1.1970. 0:00 PsuXihbmqFpAzrhwAOC 0
1.1.1970. 0:00 cmoInSbgaVUA 0
1.1.1970. 0:00 LxcwrybldYPI 0
1.1.1970. 0:00 PVwENjWXcYIu 0
1.1.1970. 0:00 RugQiUjmrpR 0
1.1.1970. 0:00 xxegZAEeIhq 0
1.1.1970. 0:00 wocTqxYIvZCG 0
1.1.1970. 0:00 fhUPailykIDN 0
1.1.1970. 0:00 NKsYYpfFd 0
1.1.1970. 0:00 plrUDAsiSydL 0
1.1.1970. 0:00 gxKlfwtRPipe 0
1.1.1970. 0:00 IGpucnkrmCMO 0
1.1.1970. 0:00 jYVzZYCKmEnZQrik 0
1.1.1970. 0:00 XOnkemLRJiUD 0
1.1.1970. 0:00 JoRVcyDUb 0
1.1.1970. 0:00 FjPUYfTuvGSwb 0
1.1.1970. 0:00 xlHECOiudFbEFqK 0
1.1.1970. 0:00 MLbRuVltZhzm 0
1.1.1970. 0:00 sZRitnXbzms 0
1.1.1970. 0:00 YmafCRNEdXoU 0
1.1.1970. 0:00 EWPaSytKXqmZ 0
1.1.1970. 0:00 ApsNmcZafCzK 0
1.1.1970. 0:00 kvdYDzQPGKyL 0
1.1.1970. 0:00 djonyDpULHVQ 0
1.1.1970. 0:00 AOdRcQnXYfEb 0
1.1.1970. 0:00 OElyVciRkzaH 0
1.1.1970. 0:00 NknSkBiwdklKnorip 0
1.1.1970. 0:00 xQNWhprsRUDk 0
1.1.1970. 0:00 HFtLjOoiSYrz 0
1.1.1970. 0:00 fZUHPuJrro 0
1.1.1970. 0:00 vTmgaYsKWFoh 0
1.1.1970. 0:00 jUXWfVyFmSTo 0
1.1.1970. 0:00 BJwmXLuMYhso 0
1.1.1970. 0:00 RmDnHbrA 0
1.1.1970. 0:00 gwlWvBnIAZzP 0
1.1.1970. 0:00 TvtLznVlsNiR 0
1.1.1970. 0:00 czosZZwilufpiaq 0
1.1.1970. 0:00 StQxjCcIdlmA 0
1.1.1970. 0:00 YxJZkTwHBdeW 0
1.1.1970. 0:00 jojlCKUVFgj 0
1.1.1970. 0:00 qsucolVQzivU 0
1.1.1970. 0:00 ezNUwRYTtKPC 0
1.1.1970. 0:00 SaLvCIkbtTHCzo 0
1.1.1970. 0:00 YavUxwzJstDe 0
1.1.1970. 0:00 FgGfOSKIbHtE 0
1.1.1970. 0:00 kZJqHMEBdeyr 0
1.1.1970. 0:00 hxDACiQMbWqf 0
1.1.1970. 0:00 OqnOjrBxAqjPGowK 0
1.1.1970. 0:00 gqSmpthEPXkG 0
1.1.1970. 0:00 xAkyqgaSiRzt 0
1.1.1970. 0:00 nxPyrucYfteR 0
1.1.1970. 0:00 WyNliSUbVocYRNWrbo 0
1.1.1970. 0:00 SKruqbyxoUaE 0
1.1.1970. 0:00 WGCOrmPMFxqh 0
1.1.1970. 0:00 ZhioKdvVSOTL 0
1.1.1970. 0:00 MLcOVbykWKrD 0
1.1.1970. 0:00 PbdXNDTYcGfM 0
1.1.1970. 0:00 idZPobpJPdnKSTslzp 0
1.1.1970. 0:00 wojqTaYHNAY 0
1.1.1970. 0:00 bHMfAOLlgSmW 0
1.1.1970. 0:00 VxKJIiXUeYnb 0
1.1.1970. 0:00 gnWcaWwaPj 0
1.1.1970. 0:00 vyHnXlLzgDEG 0
1.1.1970. 0:00 DKcLpLoeCtkSs 0
1.1.1970. 0:00 dLnIzZJeQtWK 0
1.1.1970. 0:00 PoGZUmuRaeAC 0
1.1.1970. 0:00 kArYaJEy 0
1.1.1970. 0:00 FRMcTZbmJUql 0
1.1.1970. 0:00 zyxRPUJlmqfN 0
1.1.1970. 0:00 fyqieBWwtCAr 0
1.1.1970. 0:00 OKyeQNWMZXtR 0
1.1.1970. 0:00 EOGVHgFKxwmY 0
1.1.1970. 0:00 AQetrJBuiVLY 0
1.1.1970. 0:00 GNaEyDiUZpnJ 0
1.1.1970. 0:00 jCHXPnJdTDR 0
1.1.1970. 0:00 pfnctPohRCJW 0
1.1.1970. 0:00 ZslWCaYKmqAM 0
1.1.1970. 0:00 ZkHvdelkHA 0
1.1.1970. 0:00 sSDKjkdLnAuM 0
1.1.1970. 0:00 dVokygaMWwvm 0
1.1.1970. 0:00 OZpkLQbXGzDj 0
1.1.1970. 0:00 YTLaqslroWdAsDlEwyh 0
1.1.1970. 0:00 HyoNVmLZAqbU 0
1.1.1970. 0:00 PZUVDANhjWnS 0
1.1.1970. 0:00 EfIFaYHGAhJn 0
1.1.1970. 0:00 fcyKzgcEwVkQI 0
1.1.1970. 0:00 mFHVBRkKLoPC 0
1.1.1970. 0:00 rkMZeDSctLjY 0
1.1.1970. 0:00 cfqTmAsMbeJo 0
1.1.1970. 0:00 KCflQgeHiAD 0
1.1.1970. 0:00 kwsGRlCTMFBm 0
1.1.1970. 0:00 EigYnDAdWKFa 0
1.1.1970. 0:00 PlZgoGQnITSrkGpeCa 0
1.1.1970. 0:00 wXJBudyhEVZI 0
1.1.1970. 0:00 TqhBjvIXqrbSGbSs 0
1.1.1970. 0:00 xXzzhNzmuRmri 0
1.1.1970. 0:00 OBVuEDezkwtZWbIcmS 0
1.1.1970. 0:00 GChrqZTadWVtMYdpF 0
1.1.1970. 0:00 EDoDpNjUsKZG 0
1.1.1970. 0:00 pBhxAJjjskyAsL 0
1.1.1970. 0:00 LsZCAEdituiUXabnpgI 0
1.1.1970. 0:00 GugYLFWcqZRw 0
1.1.1970. 0:00 NZhsGFOXUYpc 0
1.1.1970. 0:00 JmsereKvYvT 0
1.1.1970. 0:00 fEuVrBgyTzUb 0
1.1.1970. 0:00 cCvsTajEgfwY 0
1.1.1970. 0:00 vnOhwIPEk 0
1.1.1970. 0:00 ojaFcJXfvxir 0
1.1.1970. 0:00 vwJJaxqjxfnGBQcLG 0
1.1.1970. 0:00 gqYxhJdkB 0
1.1.1970. 0:00 WSKjsNqkLZiQ 0
1.1.1970. 0:00 CwaBkIeKhNxy 0
1.1.1970. 0:00 NoyvmEphlJQf 0
1.1.1970. 0:00 mNckOUBaNegdTdaDzO 0
1.1.1970. 0:00 OrkflLUJsPGM 0
1.1.1970. 0:00 CCmUhywnBpi 0
1.1.1970. 0:00 msGLXKKyFjwPdMu 0
1.1.1970. 0:00 lhRDejHQKUiT 0
1.1.1970. 0:00 gqACsIGfAmlKvgh 0
1.1.1970. 0:00 vmNzUJAbnsSI 0
1.1.1970. 0:00 QkKqoigavfHy 0
1.1.1970. 0:00 RZjpcdRtIKGQaYI 0
1.1.1970. 0:00 yJvFQfwBWTYM 0
1.1.1970. 0:00 DjbGalzVUFer 0
1.1.1970. 0:00 djLZRHXqznlv 0
1.1.1970. 0:00 LzKZMjWzShUjOLKCvS 0
1.1.1970. 0:00 gdQjyswxWphG 0
1.1.1970. 0:00 cJgmIXjFSKyVGUmohmR 0
1.1.1970. 0:00 BsLYtxirPndC 0
1.1.1970. 0:00 VDOkJnadvmYS 0
1.1.1970. 0:00 mewPNqJehWJUoOhe 0
1.1.1970. 0:00 JIKLZGpeguni 0
1.1.1970. 0:00 xcBbGfEHOYsg 0
1.1.1970. 0:00 ptOaHcZBdAyg 0
1.1.1970. 0:00 cxwpLmuOMRbq 0
1.1.1970. 0:00 qIAmSEBvyDgW 0
1.1.1970. 0:00 gCqRkMbwhVcP 0
1.1.1970. 0:00 HagAKNetzwp 0
1.1.1970. 0:00 YmhnsUXqkVCDJ 0
1.1.1970. 0:00 rTkKfiXpH 0
1.1.1970. 0:00 TnPCiczY 0
1.1.1970. 0:00 NozqrMVvbL 0
1.1.1970. 0:00 LeZuUpQEs 0
1.1.1970. 0:00 hejEKmYnsyzBMo 0
1.1.1970. 0:00 ZtOqIsvJQ 0
1.1.1970. 0:00 UILNXAcB 0
1.1.1970. 0:00 SVpBOPgGEUxC 0
1.1.1970. 0:00 QrlAIBRhSzHgZu 0
1.1.1970. 0:00 lLUKEXACGuPxqDjV 0
1.1.1970. 0:00 UONWxsnt 0
1.1.1970. 0:00 udSIsypWgqif 0
1.1.1970. 0:00 ghxabyzRkT 0
1.1.1970. 0:00 nvPdboixHodHOTnf 0
1.1.1970. 0:00 dgwfoOylEbhJAHQ 0
1.1.1970. 0:00 KszqBJMcHOC 0
1.1.1970. 0:00 FziVQljWAoXIUw 0
1.1.1970. 0:00 FuECZLNMeYRlFsWx 0
1.1.1970. 0:00 SFCWEIMozeQMNDL 0
1.1.1970. 0:00 NudFlGqiBT 0
1.1.1970. 0:00 mKsioBaWVdu 0
1.1.1970. 0:00 ORbGNcKHJDUgfoj 0
1.1.1970. 0:00 EUrTDYiJ 0
1.1.1970. 0:00 ydpXOhcSVRD 0
1.1.1970. 0:00 EjBbWQhCZTGwVSa 0
1.1.1970. 0:00 wBxSCvaEI 0
1.1.1970. 0:00 YCklepWl 0
1.1.1970. 0:00 eMZrlUNrPl 0
1.1.1970. 0:00 EskDpIeNcGfHt 0
1.1.1970. 0:00 xdNtgOeisz 0
1.1.1970. 0:00 tOfYLQij 0
1.1.1970. 0:00 hkwOcQPiHmUe 0
1.1.1970. 0:00 uhxzkaIObEAqYLcg 0
1.1.1970. 0:00 bLdPsQuUTcpaY 0
1.1.1970. 0:00 qziaVkmwrvJmveLd 0
1.1.1970. 0:00 VSNEFbHY 0
1.1.1970. 0:00 tlMTGgarFu 0
1.1.1970. 0:00 LAoBRPtszCJKYMN 0
1.1.1970. 0:00 JZslkNKf 0
1.1.1970. 0:00 QqFObxTMEKw 0
1.1.1970. 0:00 MbuvwicqrjWf 0
1.1.1970. 0:00 EZahCfHGw 0
1.1.1970. 0:00 MCULknetYTIPeYLhdfZ 0
1.1.1970. 0:00 NJkJgZtsF 0
1.1.1970. 0:00 JulDEGYbzBCnZ 0
1.1.1970. 0:00 qNMOkayGbUr 0
1.1.1970. 0:00 nfabHkNjQecL 0
1.1.1970. 0:00 ULQcGtVNjRxAyJi 0
1.1.1970. 0:00 KdUwJPcPNJlvZaV 0
1.1.1970. 0:00 NhkzcgLjbZf 0
1.1.1970. 0:00 AbYfEaxC 0
1.1.1970. 0:00 hbmKVvUZQsoFEI 0
1.1.1970. 0:00 boLrCmFWkIBgZiS 0
1.1.1970. 0:00 AbXzFjyLSk 0
1.1.1970. 0:00 NMyUtJYwHLnOr 0
1.1.1970. 0:00 xiEFsMvhZ 0
1.1.1970. 0:00 UfjbEWVduaYZJQvP 0
1.1.1970. 0:00 tXjJIAhVQHd 0
1.1.1970. 0:00 IrXOFMslWRhsrXj 0
1.1.1970. 0:00 MPZnzQEx 0
1.1.1970. 0:00 cZWCDzHJqvBVSoKM 0
1.1.1970. 0:00 KOytMDriQfFwjPzMHok 0
1.1.1970. 0:00 aWEqOAjLM 0
1.1.1970. 0:00 XsiZgzdfaqKtpRF 0
1.1.1970. 0:00 anwbXoSzGRJmck 0
1.1.1970. 0:00 yJYLkpAGWm 0
1.1.1970. 0:00 JrIRDqtEKucCLz 0
1.1.1970. 0:00 yTCctzfL 0
1.1.1970. 0:00 nzHSuFkleyNGY 0
1.1.1970. 0:00 xCSAVTdjBYs 0
1.1.1970. 0:00 awNzBxEfqtJoyg 0
1.1.1970. 0:00 DAlvYPNSa 0
1.1.1970. 0:00 IxkctgxuYq 0
1.1.1970. 0:00 HFRZxikpfPwJBXW 0
1.1.1970. 0:00 fnVGMxmqYzprA 0
1.1.1970. 0:00 iFQWahLcNCuIBzK 0
1.1.1970. 0:00 RoTBwdfYNOinxqs 0
1.1.1970. 0:00 yUdebiYMTlGqEOKRx 0
1.1.1970. 0:00 DMUduNecGXnhFt 0
1.1.1970. 0:00 esloaBVivbkf 0
1.1.1970. 0:00 zwsexzIDgL 0
1.1.1970. 0:00 avwKkbogu 0
1.1.1970. 0:00 AIZgnujfBSw 0
1.1.1970. 0:00 gUfjrWCkph 0
1.1.1970. 0:00 mCHuBRjLzdqNQTF 0
1.1.1970. 0:00 BoRYueONX 0
1.1.1970. 0:00 ptLczHRdPNESMvm 0
1.1.1970. 0:00 izAHTXBNgfIGDyrx 0
1.1.1970. 0:00 yGUrokENsKHLAdeY 0
1.1.1970. 0:00 VqcLDPiEwf 0
1.1.1970. 0:00 fspclLho 0
1.1.1970. 0:00 MoVcjHWGSmuesEw 0
1.1.1970. 0:00 aPxmYCqo 0
1.1.1970. 0:00 KYHTynMOhpV 0
1.1.1970. 0:00 ZWkIXmMY 0
1.1.1970. 0:00 TCmPtPpjeuhshLFpnkE 0
1.1.1970. 0:00 IrzZtmgdMEVia 0
1.1.1970. 0:00 jFOVfJiGb 0
1.1.1970. 0:00 HtqFAsrpf 0
1.1.1970. 0:00 dOPCXFZqYWmMSR 0
1.1.1970. 0:00 vJsxIRWtkbCqpQXB 0
1.1.1970. 0:00 mECsooWynoYDQgkefJJ 0
1.1.1970. 0:00 eZzJolhpASB 0
1.1.1970. 0:00 vxFwQzlipfj 0
1.1.1970. 0:00 eiYAjLXaoGby 0
1.1.1970. 0:00 hokSgqiKsurM 0
1.1.1970. 0:00 hOuZNbwrL 0
1.1.1970. 0:00 kmequcnZ 0
1.1.1970. 0:00 WAqfzrMCpGdswO 0
1.1.1970. 0:00 jyQVBmCZIDRcTNw 0
1.1.1970. 0:00 ZhCaXNmI 0
1.1.1970. 0:00 rAoBZbxIUM 0
1.1.1970. 0:00 IBeVEcIbLz 0
1.1.1970. 0:00 SworhZqeuWPiycXO 0
1.1.1970. 0:00 TNFQvekLKbBM 0
1.1.1970. 0:00 RVFdpYMe 0
1.1.1970. 0:00 FcQkGxAUZIif 0
1.1.1970. 0:00 whUrzWCOZ 0
1.1.1970. 0:00 GlQbvJOGjJLWreZK 0
1.1.1970. 0:00 WXRwYJnd 0
1.1.1970. 0:00 yYuqwtdQklGA 0
1.1.1970. 0:00 CskiObFy 0
1.1.1970. 0:00 DTwYUCiWOgfYxmiZhU 0
1.1.1970. 0:00 XEDrsZoFSOalRu 0
1.1.1970. 0:00 zmNVYlkJDtaXHj 0
1.1.1970. 0:00 cuWfheoqAfmMuVXh 0
1.1.1970. 0:00 LahodDftGbQdAtl 0
1.1.1970. 0:00 RAtyOqDMhITXejkOU 0
1.1.1970. 0:00 BTvsIbUm 0
1.1.1970. 0:00 tymugeUYKvSzQh 0
1.1.1970. 0:00 QlxSWjdBAamVCzpJhh 0
1.1.1970. 0:00 sLXtBxOi 0
1.1.1970. 0:00 ZlDTiXapq 0
1.1.1970. 0:00 lsGqtZfmMg 0
1.1.1970. 0:00 CgZWTuHvrRcb 0
1.1.1970. 0:00 HllEolUztrUFfgzOTg 0
1.1.1970. 0:00 BdMUkoTwgKX 0
1.1.1970. 0:00 eIgMNpHWGtxFVz 0
1.1.1970. 0:00 qCxwrxFfbRZNp 0
1.1.1970. 0:00 kucCDdLbz 0
1.1.1970. 0:00 ZeUbfbAGwewscRXCNM 0
1.1.1970. 0:00 fcUyebdvntfHDl 0
1.1.1970. 0:00 oXnOJsIMITVS 0
1.1.1970. 0:00 nFkIylPRcdDxDL 0
1.1.1970. 0:00 QqFpjgCvIeORyYVUmkb 0
1.1.1970. 0:00 utWOdkBvbNp 0
1.1.1970. 0:00 IyuiGMKTbch 0
1.1.1970. 0:00 hEMWkuiOG 0
1.1.1970. 0:00 zJVGHOfJFMJiyl 0
1.1.1970. 0:00 ABczpvcaBKaFG 0
1.1.1970. 0:00 HbqsBMFHwGyoltxPDHb 0
1.1.1970. 0:00 lQvzpQRWdLefC 0
1.1.1970. 0:00 raraGcahHFtOuD 0
1.1.1970. 0:00 laCopTnHUDUTydXh 0
1.1.1970. 0:00 jytBkDaJTVwI 0
1.1.1970. 0:00 sUlRpJfoMP 0
1.1.1970. 0:00 fsXQwOoxvK 0
1.1.1970. 0:00 CoRNUGzf 0
1.1.1970. 0:00 nCDbPoemqRdZ 0
1.1.1970. 0:00 jiIDEtKN 0
1.1.1970. 0:00 yEkDhgnuAvwAgxgEZXT 0
1.1.1970. 0:00 KslmyVnLrxhCobTI 0
1.1.1970. 0:00 HterAEUyZpLjGuh 0
1.1.1970. 0:00 wODWxjnATMf 0
1.1.1970. 0:00 KFHAsYPdMDoRf 0
1.1.1970. 0:00 FSqKaoeltUcw 0
1.1.1970. 0:00 JCgKWBsuFMZ 0
1.1.1970. 0:00 yjGpSDzZrERnsCq 0
1.1.1970. 0:00 xyHoEFupBsGXDc 0
1.1.1970. 0:00 ffPCUjFzqPeyLWHgLM 0
1.1.1970. 0:00 nOuVJFgrMDYZTv 0
1.1.1970. 0:00 AzNjhHlQouXWm 0
1.1.1970. 0:00 fESgPaIqo 0
1.1.1970. 0:00 ZwumXuMUZhjxINJv 0
1.1.1970. 0:00 rxCGVEekTd 0
1.1.1970. 0:00 gathlTpoNOdzrDcb 0
1.1.1970. 0:00 UcemcScB 0
1.1.1970. 0:00 jPxJQeFBIjxxWDoyY 0
1.1.1970. 0:00 mYLszSryufW 0
1.1.1970. 0:00 TaSeRchXEIUrtR 0
1.1.1970. 0:00 XnbOfkUzvMUXVGhv 0
1.1.1970. 0:00 AusxSApnpGZ 0
1.1.1970. 0:00 YXObxrBWnp 0
1.1.1970. 0:00 YbmDXdkVKux 0
1.1.1970. 0:00 pJCgNXAzBlLutevY 0
1.1.1970. 0:00 vwMFTnflZWyYXq 0
1.1.1970. 0:00 BlTnvDLOGc 0
1.1.1970. 0:00 uqqdjFvkglgqjFsMTGf 0
1.1.1970. 0:00 JSctzsSnKNZhXaZF 0
1.1.1970. 0:00 MXACEUMHpeCTD 0
1.1.1970. 0:00 InJUdPbncPjZRhAxQ 0
1.1.1970. 0:00 dVuGwPbBFeKTWC 0
1.1.1970. 0:00 XJhcmevDACIqgOxb 0
1.1.1970. 0:00 BPHBIScNgRgOGk 0
1.1.1970. 0:00 OgVqJEedKQTsb 0
1.1.1970. 0:00 UuLFfiQVYWKA 0
1.1.1970. 0:00 xKKPcxOfMcwFCRjceg 0
1.1.1970. 0:00 qmGLJGRZo 0
1.1.1970. 0:00 FWFVGzTDYYw 0
1.1.1970. 0:00 nvfEmgcbiDtLzeor 0
1.1.1970. 0:00 UrZxBHEs 0
1.1.1970. 0:00 RQMPCIuuwxhteoh 0
1.1.1970. 0:00 obtqJIsLrUABdeav 0
1.1.1970. 0:00 wJdmlnFeUvfsbVWK 0
1.1.1970. 0:00 qvcrwAJTm 0
1.1.1970. 0:00 cGmOeBqPLW 0
1.1.1970. 0:00 OLxhPljppOYoLQr 0
1.1.1970. 0:00 zkjMOugkPjgRQwCp 0
1.1.1970. 0:00 gmdOqLPtcEuisUr 0
1.1.1970. 0:00 QosDNKfdYMPDZw 0
1.1.1970. 0:00 PwenvrUlcIhYqtFb 0
1.1.1970. 0:00 wsKmtMnk 0
1.1.1970. 0:00 sxDzZObpSPEtazDO 0
1.1.1970. 0:00 eCsUrqOnPbJC 0
1.1.1970. 0:00 JAgoJwIcnLhXIrW 0
1.1.1970. 0:00 JXEHYQwFA 0
1.1.1970. 0:00 hmOptrkiW 0
1.1.1970. 0:00 IaHYtJDbywOzNIVJ 0
1.1.1970. 0:00 vFZSBxHEt 0
1.1.1970. 0:00 DebzVHWIBEUYZg 0
1.1.1970. 0:00 sOcoWxkIPYHwCntfweC 0
1.1.1970. 0:00 soZqSVkI 0
1.1.1970. 0:00 UzsOTJExNySuqtd 0
1.1.1970. 0:00 PBsuDYkZoYwlu 0
1.1.1970. 0:00 VEesuLJdrfKO 0
1.1.1970. 0:00 MBEaHbKeDzZiy 0
1.1.1970. 0:00 HnCYWXwMVAiDeqGbza 0
1.1.1970. 0:00 EVqJUiYOZvtglosXyt 0
1.1.1970. 0:00 ukwHkFsoHBDuY 0
1.1.1970. 0:00 NoXyoesiZuRnitWKl 0
1.1.1970. 0:00 sAbnYnmK 0
1.1.1970. 0:00 HxMMyeKDBTXisRLX 0
1.1.1970. 0:00 bAevmzPrKxexlbqLYbX 0
1.1.1970. 0:00 bTxjXTucEy 0
1.1.1970. 0:00 oFUCKURhVjU 0
1.1.1970. 0:00 yWmRxLZtlZIZdt 0
1.1.1970. 0:00 SauWzmtyfFhAOM 0
1.1.1970. 0:00 ZeWqMVctbp 0
1.1.1970. 0:00 QQcxqKGHhr 0
1.1.1970. 0:00 MkVApRTpW 0
1.1.1970. 0:00 YdjMyWkTPsosyj 0
1.1.1970. 0:00 APKmdOVIMhFrEZ 0
1.1.1970. 0:00 CsIiXaLUAnfNeBWt 0
1.1.1970. 0:00 XwEtFgWBJYwnldJpn 0
1.1.1970. 0:00 RoUFlpxTjxEgNxR 0
1.1.1970. 0:00 IWiXoZBCrGlNuFDek 0
1.1.1970. 0:00 zmsByeVt 0
1.1.1970. 0:00 ykhArqCxaYH 0
1.1.1970. 0:00 kGpPIfmKH 0
1.1.1970. 0:00 RueGfXylYQv 0
1.1.1970. 0:00 MrMwllMRgzRKxDprQM 0
1.1.1970. 0:00 XqmBQulLiQ 0
1.1.1970. 0:00 MdLgDUEG 0
1.1.1970. 0:00 YEcgUDHelpTMox 0
1.1.1970. 0:00 zQwAUBuoJcdaCW 0
1.1.1970. 0:00 ZvApccnfqPcypWcn 0
1.1.1970. 0:00 MOryXVcWaYJUNmIefV 0
1.1.1970. 0:00 jVOYAwKIdIImao 0
1.1.1970. 0:00 YfjczGxq 0
1.1.1970. 0:00 yrdBXocwUz 0
1.1.1970. 0:00 pGYCdljPMnYUhOi 0
1.1.1970. 0:00 KDKIJwIdpvY 0
1.1.1970. 0:00 VXmfaEOwICKztcTNRQt 0
1.1.1970. 0:00 VgtwdyKVFYYFOuHCdOc 0
1.1.1970. 0:00 WTEAQTuqU 0
1.1.1970. 0:00 QagKUkqAu 0
1.1.1970. 0:00 TSDBXModznPWtsr 0
1.1.1970. 0:00 KxXyzizD 0
1.1.1970. 0:00 FdfWVsLLKZlBhvBu 0
1.1.1970. 0:00 TYrYFJvak 0
1.1.1970. 0:00 BOesolYtJLauyXrD 0
1.1.1970. 0:00 mKixtPObETzqRp 0
1.1.1970. 0:00 ygyzxeKBbplcLbxFZ 0
1.1.1970. 0:00 BkwboBHrPFc 0
1.1.1970. 0:00 TQIpjXyo 0
1.1.1970. 0:00 dHAYrWDpgqlhfCt 0
1.1.1970. 0:00 wXtbGuVK 0
1.1.1970. 0:00 grCWPyEFL 0
1.1.1970. 0:00 MUzpXGqSoBY 0
1.1.1970. 0:00 uetPfHwRGCJnIdD 0
1.1.1970. 0:00 SoNWSqmHQ 0
1.1.1970. 0:00 kmoDEkBABnqBhvk 0
1.1.1970. 0:00 XQqVBRQVgKDHkiQxsd 0
1.1.1970. 0:00 eFbWfSDAQrWBMXaZgc 0
1.1.1970. 0:00 MpLObcOoYuxae 0
1.1.1970. 0:00 seRPIVQRFd 0
1.1.1970. 0:00 SUvDwQal 0
1.1.1970. 0:00 MVaDrKET 0
1.1.1970. 0:00 IwYsjdCDLqbMf 0
1.1.1970. 0:00 QQMgYhpK 0
1.1.1970. 0:00 VEmJIilHQLzHcCc 0
1.1.1970. 0:00 ufTOlWOCgnHjRW 0
1.1.1970. 0:00 FffSZRdTMNYcA 0
1.1.1970. 0:00 NlHkOEPWuyWLnMVTSAN 0
1.1.1970. 0:00 NVZKtZZWL 0
1.1.1970. 0:00 vZmdXGHY 0
1.1.1970. 0:00 BVVHHpfCQYXCLf 0
1.1.1970. 0:00 SCwvczntyED 0
1.1.1970. 0:00 NYRzJfDGp 0
1.1.1970. 0:00 ZyuTSjlp 0
1.1.1970. 0:00 xyzcKFoWzcKAQgVLHE 0
1.1.1970. 0:00 nvEucaSWyRc 0
1.1.1970. 0:00 kyOpYJROIN 0
1.1.1970. 0:00 bswuBrckjEK 0
1.1.1970. 0:00 gmodjGRHhZFYyTQ 0
1.1.1970. 0:00 ExHiEsyDuHwtCn 0
1.1.1970. 0:00 cZixKEhOWHHgRA 0
1.1.1970. 0:00 umwkUXWqfS 0
1.1.1970. 0:00 avQZIBwKuF 0
1.1.1970. 0:00 fXcLHsGagPwKh 0
1.1.1970. 0:00 rPfLSYimb 0
1.1.1970. 0:00 rgmQNJuZlo 0
1.1.1970. 0:00 IYcTljNMH 0
1.1.1970. 0:00 jsCJlzvBFYiscipduOw 0
1.1.1970. 0:00 JmmMLhvGvWC 0
1.1.1970. 0:00 PgTyqNmRusbYVn 0
1.1.1970. 0:00 JwmNlZzkPMIbes 0
1.1.1970. 0:00 numFsMVpCqJg 0
1.1.1970. 0:00 tayxjLduZbfHTF 0
1.1.1970. 0:00 OTUotIhzXcDsZTmA 0
1.1.1970. 0:00 gbIHwPWQKsGA 0
1.1.1970. 0:00 aAguSQCNshT 0
1.1.1970. 0:00 XsBPUSldTEbyxFoxa 0
1.1.1970. 0:00 nvpSgOBYT 0
1.1.1970. 0:00 OKSkfVePvcJW 0
1.1.1970. 0:00 PULnNXLZTDItTaL 0
1.1.1970. 0:00 bqEQszuvr 0
1.1.1970. 0:00 uyjaYcbTZkmgV 0
1.1.1970. 0:00 fsuAmyZGzlQiDqr 0
1.1.1970. 0:00 wsFhABywFAJjHzkxqE 0
1.1.1970. 0:00 NyKncWMnkmARJ 0
1.1.1970. 0:00 VARLDekmv 0
1.1.1970. 0:00 YGDfysMhrLwK 0
1.1.1970. 0:00 FrxOSYkMjvAlIf 0
1.1.1970. 0:00 QHYvWUXzrnNFIx 0
1.1.1970. 0:00 KopuBUNdhwag 0
1.1.1970. 0:00 oTVKyIFkfLPgzSe 0
1.1.1970. 0:00 VBSRQOCeUJ 0
1.1.1970. 0:00 lrJvtiMIejAiiBif 0
1.1.1970. 0:00 JbYVZorPdPMUsagco 0
1.1.1970. 0:00 TCaVVMSvlCEQ 0
1.1.1970. 0:00 IPSCfUPDibr 0
1.1.1970. 0:00 LTWHoBsIhHFpTlpm 0
1.1.1970. 0:00 VPJrIZFKaHmffusIizB 0
1.1.1970. 0:00 EVdMyaonaOULMoMsrI 0
1.1.1970. 0:00 TzTkYoUSqmMJ 0
1.1.1970. 0:00 jKxIloZKzqPX 0
1.1.1970. 0:00 bdqxjtwFrQxkC 0
1.1.1970. 0:00 YfcdRhXfJnuHGI 0
1.1.1970. 0:00 BUjIQKqNxYBZiIi 0
1.1.1970. 0:00 UljDfkdPeYLcTM 0
1.1.1970. 0:00 uvLBTDdKgPfwMx 0
1.1.1970. 0:00 DgcCKwHsij 0
1.1.1970. 0:00 XnewsPABhTNjbK 0
1.1.1970. 0:00 XEfHYqLozOt 0
1.1.1970. 0:00 WvRhGyJNGNP 0
1.1.1970. 0:00 uaCqIkIIhkdtNqdfOM 0
1.1.1970. 0:00 TFUsJePAIc 0
1.1.1970. 0:00 qGZTnFIxUCrd 0
1.1.1970. 0:00 XKlvWHiCkF 0
1.1.1970. 0:00 VSsvjZdQoGbxu 0
1.1.1970. 0:00 taJrYPAx 0
1.1.1970. 0:00 JPZwxgOtXWdo 0
1.1.1970. 0:00 YbkVLpBMIs 0
1.1.1970. 0:00 vsgynYTFZND 0
1.1.1970. 0:00 stVguYflqRbKMNc 0
1.1.1970. 0:00 XxYbRpKcoMl 0
1.1.1970. 0:00 kVpNkjYKCalAh 0
1.1.1970. 0:00 IfWbrzYF 0
1.1.1970. 0:00 RsxAbjcPoyeE 0
1.1.1970. 0:00 drbrnlHE 0
1.1.1970. 0:00 GhmaJntole 0
1.1.1970. 0:00 roGvwMWyeq 0
1.1.1970. 0:00 CSyhkwedBrboQgvP 0
1.1.1970. 0:00 mXajtCgLbkwK 0
1.1.1970. 0:00 gfBiYwhF 0
1.1.1970. 0:00 unyANyfD 0
1.1.1970. 0:00 mzbHRlhxCtpidGTMQT 0
1.1.1970. 0:00 OYKiyUlOlTYyoCY 0
1.1.1970. 0:00 WXresRjyQC 0
1.1.1970. 0:00 KdDwslBx 0
1.1.1970. 0:00 nFspCUUkwc 0
1.1.1970. 0:00 QMhZPTJaUOzTi 0
1.1.1970. 0:00 TywGRruFZAFi 0
1.1.1970. 0:00 bDBrCCOw 0
1.1.1970. 0:00 maSHQIKXpRZOlvL 0
1.1.1970. 0:00 TczHWFlEIe 0
1.1.1970. 0:00 KwRYlPFBQgjIUh 0
1.1.1970. 0:00 TwyMIJtV 0
1.1.1970. 0:00 gbGhsIfVTjv 0
1.1.1970. 0:00 YPCBRsLQUTfvkSl 0
1.1.1970. 0:00 VYywfXst 0
1.1.1970. 0:00 hSaGoysHzcpLiFDg 0
1.1.1970. 0:00 owmGxUALAbSAJCFW 0
1.1.1970. 0:00 lhsqcQAHzOnSuV 0
1.1.1970. 0:00 MuAnjSJCUQXDbaN 0
1.1.1970. 0:00 gvTplnCfJiW 0
1.1.1970. 0:00 jsDqmTPQfdt 0
1.1.1970. 0:00 imVrIMJUs 0
1.1.1970. 0:00 lBYAIqPpgvJ 0
1.1.1970. 0:00 XkdnhPFV 0
1.1.1970. 0:00 DvdrQbpf 0
1.1.1970. 0:00 zXCjxcBUW 0
1.1.1970. 0:00 IKhxvjoPMz 0
1.1.1970. 0:00 lbCmOQatPMVrz 0
1.1.1970. 0:00 cxUiYMVCfywjq 0
1.1.1970. 0:00 jVbyTDxUfaIYK 0
1.1.1970. 0:00 SNwQLDXI 0
1.1.1970. 0:00 dXjtrGhC 0
1.1.1970. 0:00 tFAHrpbCUfPXWY 0
1.1.1970. 0:00 hqZpxGeWJuPacgfV 0
1.1.1970. 0:00 bjNDdwuMmtQCnhRU 0
1.1.1970. 0:00 LIAusfkvnrqjyGs 0
1.1.1970. 0:00 sUyPoplqGcVM 0
1.1.1970. 0:00 XmbWPJQinUBor 0
1.1.1970. 0:00 EuUXRjimmDbqoo 0
1.1.1970. 0:00 xAOTgtrXiwe 0
1.1.1970. 0:00 TZbMtuXJWfLeFRnH 0
1.1.1970. 0:00 UKBfjEIkNgyOaUlAP 0
1.1.1970. 0:00 AuIShkUIDdUaQjp 0
1.1.1970. 0:00 PaaeATdxPGXXKxURW 0
1.1.1970. 0:00 OWwLDlVtyPx 0
1.1.1970. 0:00 NDYrasiz 0
1.1.1970. 0:00 twqKYXYLfu 0
1.1.1970. 0:00 tybSLCGpZgXNhSP 0
1.1.1970. 0:00 wLIwdtkIUmAEBru 0
1.1.1970. 0:00 UYmeIibBSPav 0
1.1.1970. 0:00 UPCnQyIaxDjmSFQWY 0
1.1.1970. 0:00 siuYhqHvfwHNRsQoLAk 0
1.1.1970. 0:00 atrrgmblG 0
1.1.1970. 0:00 rawyuflSndfuUwDsMyu 0
1.1.1970. 0:00 ejywOMnrybFxuxoEarF 0
1.1.1970. 0:00 dSTHBeKUnt 0
1.1.1970. 0:00 swHNCSerOZPg 0
1.1.1970. 0:00 ibYeDEaPPuJzYcc 0
1.1.1970. 0:00 pHLDEmJIUV 0
1.1.1970. 0:00 LmfpQRwB 0
1.1.1970. 0:00 BdLJLSnLdMjZfZHgB 0
1.1.1970. 0:00 IeCTekWuqWc 0
1.1.1970. 0:00 BVnEPcZnAkmrTYV 0
1.1.1970. 0:00 mWAIPlOI 0
1.1.1970. 0:00 REPfQlXVAkFsawJ 0
1.1.1970. 0:00 KLQmuXsYDZ 0
1.1.1970. 0:00 BXtWDVFMqOS 0
1.1.1970. 0:00 JxlRuprP 0
1.1.1970. 0:00 QDRMSITkilCgoNA 0
1.1.1970. 0:00 lxFDjyfgW 0
1.1.1970. 0:00 kAcBzXfMgTepasp 0
1.1.1970. 0:00 zpPUDdVsJ 0
1.1.1970. 0:00 kOBzVbMTLbmtwinmp 0
1.1.1970. 0:00 rJkbRhlcKQAsEl 0
1.1.1970. 0:00 KqhevnQtEFJ 0
1.1.1970. 0:00 pKBSYJPkbCgQeFVE 0
1.1.1970. 0:00 ORLZQokGbv 0
1.1.1970. 0:00 HgVFRpjUhtq 0
1.1.1970. 0:00 PDBebirDqRmh 0
1.1.1970. 0:00 CDXRumQqwgry 0
1.1.1970. 0:00 iWvJPMRfcYCS 0
1.1.1970. 0:00 MOlLxsXiNwopQlpSSaP 0
1.1.1970. 0:00 EbrUamvoQBdlRg 0
1.1.1970. 0:00 HSlGwpeOn 0
1.1.1970. 0:00 xBeUWCcfzQFyV 0
1.1.1970. 0:00 yJerXHcSV 0
1.1.1970. 0:00 QKuTwOOrLxVWRWvZBMc 0
1.1.1970. 0:00 XoPNSqmi 0
1.1.1970. 0:00 qKfyZCBRWn 0
1.1.1970. 0:00 TPsSWikL 0
1.1.1970. 0:00 UFaVIoDKt 0
1.1.1970. 0:00 cBvPjBGbGpZgGFxWnrB 0
1.1.1970. 0:00 ZYEdsbKBKGhAELaHTn 0
1.1.1970. 0:00 DRUEPzQCFMuHex 0
1.1.1970. 0:00 AflVNghD 0
1.1.1970. 0:00 FnsxXPMlA 0
1.1.1970. 0:00 DZsukPByFfUQLo 0
1.1.1970. 0:00 CDoSITscWB 0
1.1.1970. 0:00 HntdKVhwd 0
1.1.1970. 0:00 CkxbweQqdSVgEt 0
1.1.1970. 0:00 iaGzrCKkXcUJtOu 0
1.1.1970. 0:00 ZajAmwkmcHNE 0
1.1.1970. 0:00 wdXPxeDtbWprV 0
1.1.1970. 0:00 oOWacivlkbQRtT 0
1.1.1970. 0:00 zsECfRVkfhwuUuhlR 0
1.1.1970. 0:00 GHoRArkEmKMFuPvKdM 0
1.1.1970. 0:00 MynbpujeRxGSlo 0
1.1.1970. 0:00 qEfTrQORJsSto 0
1.1.1970. 0:00 VQcaruXGDzzHwGc 0
1.1.1970. 0:00 GjLEkSvjlqDQnWk 0
1.1.1970. 0:00 gmqPDwSfvXlKuoZzG 0
1.1.1970. 0:00 ntyxKvoCiwNKL 0
1.1.1970. 0:00 xFeIyVBHbDcTv 0
1.1.1970. 0:00 EUhxAyFOjV 0
1.1.1970. 0:00 kQhDzrea 0
1.1.1970. 0:00 UCukRnDdNCTVCQ 0
1.1.1970. 0:00 NUUjFRSC 0
1.1.1970. 0:00 zuARJSOqLs 0
1.1.1970. 0:00 EAZrfQwKVNotXUu 0
1.1.1970. 0:00 GcLrthsdZkDC 0
1.1.1970. 0:00 tHAodqisDg 0
1.1.1970. 0:00 KOCUGpdi 0
1.1.1970. 0:00 KjioSckenLf 0
1.1.1970. 0:00 vtNagnzUCLoXH 0
1.1.1970. 0:00 nCvXBSJqIsAzExi 0
1.1.1970. 0:00 aTqtmGyPuC 0
1.1.1970. 0:00 gopnMUfjbr 0
1.1.1970. 0:00 lfRNxaOjUMVtFpq 0
1.1.1970. 0:00 GgSAhoFNwbixzpt 0
1.1.1970. 0:00 VunlFXHI 0
1.1.1970. 0:00 RLIQoZsjrCDUnuXP 0
1.1.1970. 0:00 JgWLwrkhxKiAN 0
1.1.1970. 0:00 nmTCVbWhMpnAHcDLyr 0
1.1.1970. 0:00 KOkoigFW 0
1.1.1970. 0:00 ywIbJZXnUytrma 0
1.1.1970. 0:00 RJByunNd 0
1.1.1970. 0:00 HCTXrmGeipv 0
1.1.1970. 0:00 PuKrXTGZekkrBer 0
1.1.1970. 0:00 jXVyINMgJu 0
1.1.1970. 0:00 pqaYtoXdOLg 0
1.1.1970. 0:00 SWhURAxEMGJpPw 0
1.1.1970. 0:00 LCwkVbtfvzkorU 0
1.1.1970. 0:00 jsKcbVvUYraOxdl 0
1.1.1970. 0:00 NWVBJAfvZInE 0
1.1.1970. 0:00 KriDQCogMZHtu 0
1.1.1970. 0:00 UCJeijMGVg 0
1.1.1970. 0:00 RfMGzFWAfRCJt 0
1.1.1970. 0:00 jWlzVEUmXLpHbCk 0
1.1.1970. 0:00 lFdHcTiZJDovegNX 0
1.1.1970. 0:00 BkOBcwXVrdpIb 0
1.1.1970. 0:00 qEjJlcxNI 0
1.1.1970. 0:00 uivhOPEzMTxJ 0
1.1.1970. 0:00 iJSGwMkaAZlsTjcL 0
1.1.1970. 0:00 KIQjVmWC 0
1.1.1970. 0:00 suXaLqYgaY 0
1.1.1970. 0:00 RourRJEBGy 0
1.1.1970. 0:00 cDbBHdekmBDfQpkQNL 0
1.1.1970. 0:00 NVYSFqVMrwJqb 0
1.1.1970. 0:00 bWopepOoiQKcjn 0
1.1.1970. 0:00 XgTfciIC 0
1.1.1970. 0:00 gBvHYESI 0
1.1.1970. 0:00 nYzXGfShrZmHOVBw 0
1.1.1970. 0:00 gZVQxpqotyEwSbAh 0
1.1.1970. 0:00 kLMWxHcAg 0
1.1.1970. 0:00 esSAQldWyfyU 0
1.1.1970. 0:00 oPTmvhgzjNanNHO 0
1.1.1970. 0:00 zPonDZuDUoy 0
1.1.1970. 0:00 qoszIoNdNuQD 0
1.1.1970. 0:00 jnONlaksyoxefZiY 0
1.1.1970. 0:00 pVHIiQUbCu 0
1.1.1970. 0:00 fNLWHjiMmRg 0
1.1.1970. 0:00 rmHifdJyDaAIXNB 0
1.1.1970. 0:00 eLCjPWoQOiqstTz 0
1.1.1970. 0:00 lvobcxyzGEmWVC 0
1.1.1970. 0:00 IzgWLkabcmT 0
1.1.1970. 0:00 xLiByaKRAtb 0
1.1.1970. 0:00 LaPGsJpzmA 0
1.1.1970. 0:00 qLCngMEWziX 0
1.1.1970. 0:00 BOZCKVvnHX 0
1.1.1970. 0:00 SxWLQaQLWUgL 0
1.1.1970. 0:00 oXnhnxJVjRQLNKTbLk 0
1.1.1970. 0:00 HjjNiaJAxlTluvWPQ 0
1.1.1970. 0:00 jbFSPZQhrilGUw 0
1.1.1970. 0:00 yjUOfKSWzvPTFpTogN 0
1.1.1970. 0:00 RnOUNZXkZHPpXdUZFNw 0
1.1.1970. 0:00 NTclGRlEUwTjuYo 0
1.1.1970. 0:00 hQDxSAedSjbTXcju 0
1.1.1970. 0:00 AOnqYCIzLfrjQP 0
1.1.1970. 0:00 eCWwKakbX 0
1.1.1970. 0:00 PnACEYZGec 0
1.1.1970. 0:00 IehSAZPKfzlxE 0
1.1.1970. 0:00 YVMUWyog 0
1.1.1970. 0:00 lVPFBIcbCLyRf 0
1.1.1970. 0:00 FkBRKaHVTSWOxDoqfUa 0
1.1.1970. 0:00 OMtvgECefhaFCC 0
1.1.1970. 0:00 ltpuBuNIWNJ 0
1.1.1970. 0:00 KdkzfRpOmMbNElB 0
1.1.1970. 0:00 HPlqrQKCpVhjoUF 0
1.1.1970. 0:00 DYFAfxDGewvV 0
1.1.1970. 0:00 ikmdUfYDPSW 0
1.1.1970. 0:00 zvPQkcDFW 0
1.1.1970. 0:00 lCBNUxbRYYyp 0
1.1.1970. 0:00 odCNyaMqY 0
1.1.1970. 0:00 tdefMNcqIs 0
1.1.1970. 0:00 MSOegfivap 0
1.1.1970. 0:00 aHuskxfZ 0
1.1.1970. 0:00 SvTqANkbEBJ 0
1.1.1970. 0:00 LTiuOXxeNBlzK 0
1.1.1970. 0:00 XWtHrYjPTqR 0
1.1.1970. 0:00 rqYxXfPEzJFiG 0
1.1.1970. 0:00 gdetYkkZS 0
1.1.1970. 0:00 iwFzatNAgaxfZsUpUl 0
1.1.1970. 0:00 sMjLYnuMgzCgGSypD 0
1.1.1970. 0:00 VTaxsDPJILqhplK 0
1.1.1970. 0:00 dKRPVsQxGy 0
1.1.1970. 0:00 UfjZxdeQw 0
1.1.1970. 0:00 vrelJyMkHMCS 0
1.1.1970. 0:00 lFcQQNrj 0
1.1.1970. 0:00 MvabxVeEodlpAMB 0
1.1.1970. 0:00 ZYnaNLyIrv 0
1.1.1970. 0:00 sTlRfNEbg 0
1.1.1970. 0:00 cXlfsyHF 0
1.1.1970. 0:00 JzLFBcxa 0
1.1.1970. 0:00 IrxGYRlITN 0
1.1.1970. 0:00 snMMLuFhV 0
1.1.1970. 0:00 HRunBPUteieFAQtsU 0
1.1.1970. 0:00 MZSGWDsfVCrKirvnim 0
1.1.1970. 0:00 nOJLEjgqdKrD 0
1.1.1970. 0:00 KbVgNwWS 0
1.1.1970. 0:00 JohxariYuLPpCp 0
1.1.1970. 0:00 XEcewzpoWnYptStAO 0
1.1.1970. 0:00 eNgqtLUQyhUo 0
1.1.1970. 0:00 jFeZTWoE 0
1.1.1970. 0:00 OEIlzGqUsjfphD 0
1.1.1970. 0:00 cAYzZkhDETQt 0
1.1.1970. 0:00 JbfByexIB 0
1.1.1970. 0:00 SbqiJgfU 0
1.1.1970. 0:00 uDXgAkPDNDKec 0
1.1.1970. 0:00 zsvuaWTOoiEWLG 0
1.1.1970. 0:00 PgWYrBPsh 0
1.1.1970. 0:00 vvjbYxCtWG 0
1.1.1970. 0:00 AyHelpxmRpzGHEOpMSe 0
1.1.1970. 0:00 AzwSZtOpIW 0
1.1.1970. 0:00 RUlHGvGgThGiVqFbAF 0
1.1.1970. 0:00 UFYCTKlAewXMf 0
1.1.1970. 0:00 CpiNEQcrHSMJlx 0
1.1.1970. 0:00 HoBMafxGw 0
1.1.1970. 0:00 XzwFkezgtJHr 0
1.1.1970. 0:00 EUqmCaZvZjDXMq 0
1.1.1970. 0:00 DyezspwpMzv 0
1.1.1970. 0:00 JtntuSMDvrtJlyGICXW 0
1.1.1970. 0:00 fUraAaXCuzCZoWBD 0
1.1.1970. 0:00 QIVcDkhWlttJeWAbM 0
1.1.1970. 0:00 DYezXqTQDECDjcPhQX 0
1.1.1970. 0:00 dIkBKZXRd 0
1.1.1970. 0:00 GHFMSdaRotIPrV 0
1.1.1970. 0:00 FTwWCRzoDYVenQu 0
1.1.1970. 0:00 cfioFsMgZPgqDHMhKM 0
1.1.1970. 0:00 mXqWptXtv 0
1.1.1970. 0:00 pteQUmabGMkRf 0
1.1.1970. 0:00 niuMFmZQocPvULSk 0
1.1.1970. 0:00 IjhmKZulRSCczEV 0
1.1.1970. 0:00 zAvJIEcPPVdtwONMgzc 0
1.1.1970. 0:00 uklZuOHPulEqEpOd 0
1.1.1970. 0:00 gcBYjzxmXYEKj 0
1.1.1970. 0:00 dYyurRpRJnpqCmmDB 0
1.1.1970. 0:00 JgyBPMhOnFQ 0
1.1.1970. 0:00 JUpjKIXwVxlWOQ 0
1.1.1970. 0:00 ZLwLwlwuPnmjT 0
1.1.1970. 0:00 QtKakNojkxcry 0
1.1.1970. 0:00 yUfRbXhuTMlCll 0
1.1.1970. 0:00 GEswlLOwVC 0
1.1.1970. 0:00 PuDKnGEAyCh 0
1.1.1970. 0:00 sJHpEjdPX 0
1.1.1970. 0:00 DUiPAbQcGZqqIiqIi 0
1.1.1970. 0:00 lmVJGgQhBjuol 0
1.1.1970. 0:00 pDSdPtUI 0
1.1.1970. 0:00 ejzWKYRM 0
1.1.1970. 0:00 NRLoDnrVOMGfwMzrIJN 0
1.1.1970. 0:00 EWPlbBwmtkxNpJgQ 0
1.1.1970. 0:00 hrwknEdgpLmQG 0
1.1.1970. 0:00 XuXkEQDuyhDTr 0
1.1.1970. 0:00 zPHCGgeZYiEFrvlOkES 0
1.1.1970. 0:00 cXPqkTbwUY 0
1.1.1970. 0:00 cylPkbFfOh 0
1.1.1970. 0:00 wUXEdEknEFwaFeO 0
1.1.1970. 0:00 XJvByuGCKcjwRo 0
1.1.1970. 0:00 sATWtzYQP 0
1.1.1970. 0:00 TGbDVvCZ 0
1.1.1970. 0:00 TtUCfkhoiqbHYng 0
1.1.1970. 0:00 nMcQTfebXqmGsXxl 0
1.1.1970. 0:00 PSaLJOkbNjjpbHpy 0
1.1.1970. 0:00 rZGAuXQIiiLlCAdOzVV 0
1.1.1970. 0:00 SxdwRXEWlsYoUbK 0
1.1.1970. 0:00 OfTqEoFnrbpseaRG 0
1.1.1970. 0:00 wMFdpZgxJuWsO 0
1.1.1970. 0:00 AUDjwmvzd 0
1.1.1970. 0:00 EBotoPmJSnxYozmNZ 0
1.1.1970. 0:00 aQLDlTtw 0
1.1.1970. 0:00 HNbrZacnMVISL 0
1.1.1970. 0:00 GoQrzSYRJwZMkIL 0
1.1.1970. 0:00 tIlnEaTYmpy 0
1.1.1970. 0:00 YSWDbxazLGMl 0
1.1.1970. 0:00 SHqLMXauDJmwogV 0
1.1.1970. 0:00 zvpWLdwt 0
1.1.1970. 0:00 yHMaWAesIpiOnfmV 0
1.1.1970. 0:00 DgOxHbzftSc 0
1.1.1970. 0:00 HBgyKjRwGliEDc 0
1.1.1970. 0:00 EAaYniNNSjqQ 0
1.1.1970. 0:00 dGlvIfwtNbezg 0
1.1.1970. 0:00 lzkwBtRrMWJo 0
1.1.1970. 0:00 apwgHohTA 0
1.1.1970. 0:00 lnfqDLWQTwPYgHF 0
1.1.1970. 0:00 QveHRjHijVUxu 0
1.1.1970. 0:00 dDYDlMqQnahPmheTLwY 0
1.1.1970. 0:00 OcsjeCTRotVSZ 0
1.1.1970. 0:00 CHUPPRAIeLMMrh 0
1.1.1970. 0:00 OAROaTBiuwJdvsU 0
1.1.1970. 0:00 unVFlrIFHBQrxYYOB 0
1.1.1970. 0:00 akCViXDET 0
1.1.1970. 0:00 laTOGhsRmQyJ 0
1.1.1970. 0:00 ePtOpzgM 0
1.1.1970. 0:00 VOHHJJbSWnLA 0
1.1.1970. 0:00 bTHuKraaarOJWB 0
1.1.1970. 0:00 PbfreVwRM 0
1.1.1970. 0:00 uVrPvGJXQicjjPEr 0
1.1.1970. 0:00 prvwTTAWjZb 0
1.1.1970. 0:00 zDeiCkhgFkihcFWHG 0
1.1.1970. 0:00 iEtBUxBdbzueR 0
1.1.1970. 0:00 gvfuBNzKVnd 0
1.1.1970. 0:00 dYJWGyhfQ 0
1.1.1970. 0:00 zBMnGpRAsu 0
1.1.1970. 0:00 OUtYOYiCpvhtPCgwJ 0
1.1.1970. 0:00 HLRjcmpuf 0
1.1.1970. 0:00 gxAXEDlNCKYcpiTOz 0
1.1.1970. 0:00 MoWHFcTCfPhxy 0
1.1.1970. 0:00 khxjqMlEVSi 0
1.1.1970. 0:00 coWWQxMgDchdiae 0
1.1.1970. 0:00 iPIdOHBunNh 0
1.1.1970. 0:00 paZCXPYuoNc 0
1.1.1970. 0:00 zTetybNovHxq 0
1.1.1970. 0:00 HtTzxPVpeKhcn 0
1.1.1970. 0:00 iOXaPZhEyDdRVsQ 0
1.1.1970. 0:00 wLECIlOdD 0
1.1.1970. 0:00 yAoQXnWV 0
1.1.1970. 0:00 vmNSFwOeRg 0
1.1.1970. 0:00 fBYRbXTq 0
1.1.1970. 0:00 dbcQozLr 0
1.1.1970. 0:00 SuzpPMZV 0
1.1.1970. 0:00 yKzRfBcElJw 0
1.1.1970. 0:00 jRcaPZmSUDJKO 0
1.1.1970. 0:00 KvaAtTNSoYdLrpJX 0
1.1.1970. 0:00 HmpnLflqrIa 0
1.1.1970. 0:00 pwZxWPoLGXISi 0
1.1.1970. 0:00 elTGAftUMh 0
1.1.1970. 0:00 gPIilwdyUckZHoTu 0
1.1.1970. 0:00 QEpSiXKITkrdu 0
1.1.1970. 0:00 fwXQdARmBEtjn 0
1.1.1970. 0:00 wqefTGYvsN 0
1.1.1970. 0:00 zUnwFBemio 0
1.1.1970. 0:00 wayDtOxCI 0
1.1.1970. 0:00 nemKvcPWolN 0
1.1.1970. 0:00 yXCeDHugaARz 0
1.1.1970. 0:00 ECyAtvFnhdcpVSDQ 0
1.1.1970. 0:00 isjbtcmKHrRypPF 0
1.1.1970. 0:00 GYvckQqHAToX 0
1.1.1970. 0:00 DfbYmFmvu 0
1.1.1970. 0:00 jLqZdPsJ 0
1.1.1970. 0:00 cCFsUbHunByawE 0
1.1.1970. 0:00 yMfZQkjCUd 0
1.1.1970. 0:00 nHWtRdJWSnpbjk 0
1.1.1970. 0:00 LyNowvoMgF 0
1.1.1970. 0:00 zoEjQBFp 0
1.1.1970. 0:00 OFKHJrbyBzGy 0
1.1.1970. 0:00 GvKSiZufA 0
1.1.1970. 0:00 ZrACmqSIJkeuk 0
1.1.1970. 0:00 eRaLtqOsmuU 0
1.1.1970. 0:00 qhjwxgLzH 0
1.1.1970. 0:00 CWhcOMTxnLzR 0
1.1.1970. 0:00 xCEOMUvhzXIPey 0
1.1.1970. 0:00 RZEcDikuNnh 0
1.1.1970. 0:00 yroQnHzqfgCXdLFl 0
1.1.1970. 0:00 rydmUfCFhlODSQA 0
1.1.1970. 0:00 lthzMPrxvtrd 0
1.1.1970. 0:00 PPimLFjllMcIo 0
1.1.1970. 0:00 pqnhmjmkkStOXEDrO 0
1.1.1970. 0:00 GcbPSkERbgUQgNjp 0
1.1.1970. 0:00 DjxazilKfZHcISAks 0
1.1.1970. 0:00 nxgUQoSKfjgVK 0
1.1.1970. 0:00 RgSESdwzVCUiUBJ 0
1.1.1970. 0:00 YHeitPHK 0
1.1.1970. 0:00 NEWAEjtYDInjghnSksJ 0
1.1.1970. 0:00 EDKFNQodc 0
1.1.1970. 0:00 gmOvhdWM 0
1.1.1970. 0:00 lYzhBHxRbGk 0
1.1.1970. 0:00 VXEziFpZYFUaSjvqqd 0
1.1.1970. 0:00 DLncsOlS 0
1.1.1970. 0:00 haeWZFrUXSTVHLYv 0
1.1.1970. 0:00 tSJZLQXHvpsTmME 0
1.1.1970. 0:00 UrwraORDiOurMYyHZSI 0
1.1.1970. 0:00 DYufmKaecfJGb 0
1.1.1970. 0:00 tHYhOxwoUgAsXB 0
1.1.1970. 0:00 xbODQVmsRyiaCF 0
1.1.1970. 0:00 CasuCTKEnPNRx 0
1.1.1970. 0:00 IeiKkapDmTmc 0
1.1.1970. 0:00 jxuZjYVFszT 0
1.1.1970. 0:00 CgVObwepZmYIpVNnzA 0
1.1.1970. 0:00 nbrBdSmcHQvymvy 0
1.1.1970. 0:00 BVsPxZRkAfeKdE 0
1.1.1970. 0:00 ZTHNsrMzQPyFkW 0
1.1.1970. 0:00 EflrCoSQDBzwjrBj 0
1.1.1970. 0:00 NUSnjtvlf 0
1.1.1970. 0:00 dAOJmCBEhjWQHrw 0
1.1.1970. 0:00 OkXhIHuozFspx 0
1.1.1970. 0:00 meVIjFwOBY 0
1.1.1970. 0:00 PAOokxLTaKH 0
1.1.1970. 0:00 pGTlEuLMo 0
1.1.1970. 0:00 RVxgWizqMhZd 0
1.1.1970. 0:00 mZgqNefQWOxH 0
1.1.1970. 0:00 lshOSZgBIa 0
1.1.1970. 0:00 zXmSNAUaGZsFQ 0
1.1.1970. 0:00 MnQkvuazTqyGf 0
1.1.1970. 0:00 QzIEUCRsm 0
1.1.1970. 0:00 CotHTKGhA 0
1.1.1970. 0:00 hRYKijWjz 0
1.1.1970. 0:00 UonnyAZPZtUnFDAc 0
1.1.1970. 0:00 oFHogJyNLsmDeIYbYJ 0
1.1.1970. 0:00 OnkfDLIvbhU 0
1.1.1970. 0:00 xSyBKPFiZH 0
1.1.1970. 0:00 tStyYpQKZFlsVjMydH 0
1.1.1970. 0:00 nsjFMIvHW 0
1.1.1970. 0:00 WJFMDnWGqyxnWTiUWb 0
1.1.1970. 0:00 GekQgMWwmFHfbyPtbiL 0
1.1.1970. 0:00 FuKRPCEJVqlX 0
1.1.1970. 0:00 nANxadkFrhtMPu 0
1.1.1970. 0:00 OaoAsfbzIuUJPZ 0
1.1.1970. 0:00 dLMPVUho 0
1.1.1970. 0:00 ywVdKXun 0
1.1.1970. 0:00 kyvhVzUJiDXTqmAd 0
1.1.1970. 0:00 GaLHXVdcxh 0
1.1.1970. 0:00 WklRcimDKCaVoGI 0
1.1.1970. 0:00 WcTarKVly 0
1.1.1970. 0:00 MIAgcopsC 0
1.1.1970. 0:00 uaDcymrjSwW 0
1.1.1970. 0:00 lsrmPYyOQXSTvB 0
1.1.1970. 0:00 iFlhtkdDuEmnO 0
1.1.1970. 0:00 LvzSpImkJHARq 0
1.1.1970. 0:00 mWgNznvBuEqrL 0
1.1.1970. 0:00 NZOeTXygIix 0
1.1.1970. 0:00 arMcqzQPASL 0
1.1.1970. 0:00 hwvNUCapQZxulc 0
1.1.1970. 0:00 auzlkOJibLNWAK 0
1.1.1970. 0:00 aAtxBYpl 0
1.1.1970. 0:00 YfQFUkuWwTiz 0
1.1.1970. 0:00 GUPbOBoaeVKAgWT 0
1.1.1970. 0:00 hPURqwvwKHp 0
1.1.1970. 0:00 YxwjAIqti 0
1.1.1970. 0:00 YgCphRZGoUyQL 0
1.1.1970. 0:00 DKITyihzqB 0
1.1.1970. 0:00 VjqIKpJAYs 0
1.1.1970. 0:00 GzJWHaecQmhKM 0
1.1.1970. 0:00 ZBsQWXNfEqFGPRp 0
1.1.1970. 0:00 tJPniumyvCV 0
1.1.1970. 0:00 IyDQRHYSmlq 0
1.1.1970. 0:00 lgybwuSFWIKr 0
1.1.1970. 0:00 xIQuHGqZndY 0
1.1.1970. 0:00 rNzIivHVXpe 0
1.1.1970. 0:00 AROumhQncqSvM 0
1.1.1970. 0:00 mary thomas 0
1.1.1970. 0:00 maritza humphrey 0
1.1.1970. 0:00 jTACFzGoO 0
1.1.1970. 0:00 TNRWwSaKAmyCglMX 0
1.1.1970. 0:00 ThgBqcjVode 0
1.1.1970. 0:00 OUdtWnwkrjh 0
1.1.1970. 0:00 ueRwhzlNmFdvSTB 0
1.1.1970. 0:00 rYIFnSGUlNtKgEP 0
1.1.1970. 0:00 reuben adkins 0
1.1.1970. 0:00 jaylene jennings 0
1.1.1970. 0:00 jaylene li 0
1.1.1970. 0:00 marie adkins 0
1.1.1970. 0:00 riya james 0
1.1.1970. 0:00 RsYhymJFlKTCc 0
1.1.1970. 0:00 uBKkHXZe 0
1.1.1970. 0:00 NWpIZziyLwl 0
1.1.1970. 0:00 hudson wagner 0
1.1.1970. 0:00 maritza page 0
1.1.1970. 0:00 esme walters 0
1.1.1970. 0:00 jayda mcdaniel 0
1.1.1970. 0:00 pEWBNbTJujPa 0
1.1.1970. 0:00 ydPKaLnso 0
1.1.1970. 0:00 fYUZzsmEMqx 0
1.1.1970. 0:00 iHZywDbAhf 0
1.1.1970. 0:00 roselyn elliott 0
1.1.1970. 0:00 erin weber 0
1.1.1970. 0:00 uCUlqdAYangRPGE 0
1.1.1970. 0:00 ryniXoPTW 0
1.1.1970. 0:00 rloNvFpsBPuyh 0
1.1.1970. 0:00 ceJKAjiFyDVdtnS 0
1.1.1970. 0:00 hudson maynard 0
1.1.1970. 0:00 arlo hale 0
1.1.1970. 0:00 MUfIGZRisk 0
1.1.1970. 0:00 cSktBeQJMwZTEXFK 0
1.1.1970. 0:00 oBJZgnHD 0
1.1.1970. 0:00 GXpYqcKF 0
1.1.1970. 0:00 riya humphrey 0
1.1.1970. 0:00 marie james 0
1.1.1970. 0:00 raelynn page 0
1.1.1970. 0:00 ally pennington 0
1.1.1970. 0:00 fhpKyLGNKj 0
1.1.1970. 0:00 jaylene page 0
1.1.1970. 0:00 GDpdBVaOeZgTzLatg 0
1.1.1970. 0:00 zackary harris 0
1.1.1970. 0:00 DhMbeAAQtdqzyNzdpCX 0
1.1.1970. 0:00 eyRZOQMEreuIROK 0
1.1.1970. 0:00 WieEUIDwl 0
1.1.1970. 0:00 gXnDNLFfHqW 0
1.1.1970. 0:00 vuwpTElqYm 0
1.1.1970. 0:00 mhJeRCSifMToB 0
1.1.1970. 0:00 RlNkXqRtM 0
1.1.1970. 0:00 GWattDLudhMsDlHaC 0
1.1.1970. 0:00 eVShednAYKKeYzLnU 0
1.1.1970. 0:00 NGxYkBKogqrc 0
1.1.1970. 0:00 hrbyoKTmAPOB 0
1.1.1970. 0:00 wfBaDSWhwfgFFHwpT 0
1.1.1970. 0:00 NGlSbKMAx 0
1.1.1970. 0:00 cxVhkOLAWlJe 0
1.1.1970. 0:00 ABZPCLmpCC 0
1.1.1970. 0:00 iVcrwRtL 0
1.1.1970. 0:00 RJztCDcHS 0
1.1.1970. 0:00 tfAYMUJXAAHRmPJRUM 0
1.1.1970. 0:00 MJlWJfjmtMV 0
1.1.1970. 0:00 IyfKGXtNPzDLpFo 0
1.1.1970. 0:00 DOfqtSWjiwHd 0
1.1.1970. 0:00 NCxrfeVKY 0
1.1.1970. 0:00 cIBYPRZjKhzZYPMwGoc 0
1.1.1970. 0:00 xFpeQhHSzV 0
1.1.1970. 0:00 yOpycqnYXsHhjxEXgHU 0
1.1.1970. 0:00 lgfAYMwVuGVxeYzJyJ 0
1.1.1970. 0:00 CSmzcqjdSc 0
1.1.1970. 0:00 DGesYxNN 0
1.1.1970. 0:00 OajdtrcnMu 0
1.1.1970. 0:00 rhKYUPuBmJZL 0
1.1.1970. 0:00 saVjMuzAKZR 0
1.1.1970. 0:00 egDNnSDZZWJozOkXFZE 0
1.1.1970. 0:00 srZmUCdEb 0
1.1.1970. 0:00 avcDwQAJeEboOnF 0
1.1.1970. 0:00 hAOjBRxamT 0
1.1.1970. 0:00 TqBvGnbU 0
1.1.1970. 0:00 spvMgcdjVmk 0
1.1.1970. 0:00 NCiLdQXLgTMSLFOPhw 0
1.1.1970. 0:00 KyhnPFZxgOhgBPNW 0
1.1.1970. 0:00 VTZbjvaNNWAiWrJPoAl 0
1.1.1970. 0:00 KgOcsizfuPSarm 0
1.1.1970. 0:00 yRIMwVZJYCb 0
1.1.1970. 0:00 NeBlvxQYp 0
1.1.1970. 0:00 BImNXJignCRAf 0
1.1.1970. 0:00 vSPuSyaMdpFrtWJsWHN 0
1.1.1970. 0:00 wkQASMaIC 0
1.1.1970. 0:00 OQuJmyKsNacBI 0
1.1.1970. 0:00 PymiaYVjDeJfrNNrXE 0
1.1.1970. 0:00 ZfXHArcy 0
1.1.1970. 0:00 DrfwWomcgYiPK 0
1.1.1970. 0:00 CmIjvguXqrzSWkQh 0
1.1.1970. 0:00 psOawlgboGcdvru 0
1.1.1970. 0:00 DSMluRxVJKrBHSCCdm 0
1.1.1970. 0:00 EUKZaAmmyjU 0
1.1.1970. 0:00 FhtDVnfMmpyYRoqVfmQ 0
1.1.1970. 0:00 NRiUbiBzOOZaYlBb 0
1.1.1970. 0:00 OovuplppSljlHV 0
1.1.1970. 0:00 GpbgrKlwSilcqwwy 0
1.1.1970. 0:00 KWWLXZnAP 0
1.1.1970. 0:00 WqapBzUwKNSjr 0
1.1.1970. 0:00 QPXWLSBe 0
1.1.1970. 0:00 eylTqIGdlzHVglDxbNl 0
1.1.1970. 0:00 SeBhTjitKHi 0
1.1.1970. 0:00 UaHDOoeYtqBPxc 0
1.1.1970. 0:00 EpMqWGATu 0
1.1.1970. 0:00 DMTZXQspK 0
1.1.1970. 0:00 rXaKAezJQlvLU 0
1.1.1970. 0:00 IGHOPsLZJnlw 0
1.1.1970. 0:00 jOocOjjWjxC 0
1.1.1970. 0:00 IBpuksgSqf 0
1.1.1970. 0:00 thQupKlq 0
1.1.1970. 0:00 XRIaoPRtsvvVZgOPbKz 0
1.1.1970. 0:00 WLCdGPNJ 0
1.1.1970. 0:00 VmaPQkMZyCgH 0
1.1.1970. 0:00 FxiMkiyCetQKQbFHQ 0
1.1.1970. 0:00 tTSzUBjODEVGNyhn 0
1.1.1970. 0:00 xqdxNeNPSm 0
1.1.1970. 0:00 XNojaeuGU 0
1.1.1970. 0:00 IhbMwkGrA 0
1.1.1970. 0:00 GXCKMyrbtPi 0
1.1.1970. 0:00 FmZkwfvHib 0
1.1.1970. 0:00 jixqSrpI 0
1.1.1970. 0:00 NGLmprko 0
1.1.1970. 0:00 TcxpoqtWZSJu 0
1.1.1970. 0:00 IkHhdXMP 0
1.1.1970. 0:00 IlPGhjLbIgKSXGd 0
1.1.1970. 0:00 ARhYfXrgVSusI 0
1.1.1970. 0:00 rGXylBTdet 0
1.1.1970. 0:00 FoWylOqxNhEvPi 0
1.1.1970. 0:00 ryYmzhLOhmURHA 0
1.1.1970. 0:00 EPGcRWzbAihXYrQWd 0
1.1.1970. 0:00 OGhUSPdpJCGyA 0
1.1.1970. 0:00 KGegYSJMNXQHtd 0
1.1.1970. 0:00 uQHdfGWXRzknIpr 0
1.1.1970. 0:00 QzQaXINyfbBZRlDRa 0
1.1.1970. 0:00 DVqHRfCLJwBGgMZ 0
1.1.1970. 0:00 zYJbHGeRT 0
1.1.1970. 0:00 marie key 0
1.1.1970. 0:00 marie key 0
1.1.1970. 0:00 arlo hale 0
1.1.1970. 0:00 marie cowan 0
1.1.1970. 0:00 erin pennington 0
1.1.1970. 0:00 NIGAKxysDBkme 0
1.1.1970. 0:00 alena lucero 0
1.1.1970. 0:00 xKmoMtbd 0
1.1.1970. 0:00 pwEMtngPbx 0
1.1.1970. 0:00 MnQEYclSjY 0
1.1.1970. 0:00 vbeBiROCxIMX 0
1.1.1970. 0:00 eYgytQnH 0
1.1.1970. 0:00 rUKtMCZdS 0
1.1.1970. 0:00 gtOpDmVKIQarvET 0
1.1.1970. 0:00 fbPhwgOAs 0
1.1.1970. 0:00 IhFYrKGQncmnmOZzme 0
1.1.1970. 0:00 rShXZJOSf 0
1.1.1970. 0:00 iwCjJbwhE 0
1.1.1970. 0:00 kolten thomas 0
1.1.1970. 0:00 tHLsDRcfGdP 0
1.1.1970. 0:00 hQIzKvEmJRqaiMMtgEy 0
1.1.1970. 0:00 kjdCHkjeWETipER 0
1.1.1970. 0:00 azYFStlvnFKMF 0
1.1.1970. 0:00 YaCZkxpAEpHWJnm 0
1.1.1970. 0:00 sWkcasgZEFrtX 0
1.1.1970. 0:00 amelie mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 UkBbwVDrG 0
1.1.1970. 0:00 NxpRevBTmo 0
1.1.1970. 0:00 klacWgbsXiGvSo 0
1.1.1970. 0:00 vIRwACheG 0
1.1.1970. 0:00 cycNbCReoQaWg 0
1.1.1970. 0:00 vYnAswivlyCMg 0
1.1.1970. 0:00 ESegMqMN 0
1.1.1970. 0:00 GEbyMpPFHCeXSOSv 0
1.1.1970. 0:00 RcDcquPpzGdaSCf 0
1.1.1970. 0:00 KhxpsAWzaztTT 0
1.1.1970. 0:00 WwvAWDrUkXANPEnr 0
1.1.1970. 0:00 EtOvmVwESPfvzDdF 0
1.1.1970. 0:00 SxpOVIvSQUpWMbGvn 0
1.1.1970. 0:00 RFRAlpLilIjFmhXzp 0
1.1.1970. 0:00 IPJeMYjVs 0
1.1.1970. 0:00 hCcgMTydmBvYV 0
1.1.1970. 0:00 xETNpSVjLyIgwCtK 0
1.1.1970. 0:00 ZggUQcJuyM 0
1.1.1970. 0:00 QMJBXdYgdBHSEURe 0
1.1.1970. 0:00 WJnUVRElJsKDla 0
1.1.1970. 0:00 ULhObMUgYiJIqUHjdm 0
1.1.1970. 0:00 SflOssIaHlnfHkZ 0
1.1.1970. 0:00 zGvLDMTQScx 0
1.1.1970. 0:00 SkCdEFUvq 0
1.1.1970. 0:00 MmQEcLWY 0
1.1.1970. 0:00 cGcyvJSNKuOUjesgBib 0
1.1.1970. 0:00 hrnWmxQTFCKuqzlY 0
1.1.1970. 0:00 TuqQPHdnTb 0
1.1.1970. 0:00 IEoxGxLSYLSK 0
1.1.1970. 0:00 RrbTPGmr 0
1.1.1970. 0:00 rioIPlptyUSMNFQjm 0
1.1.1970. 0:00 rcoTCmuSgvF 0
1.1.1970. 0:00 afJRnUxjFSsYqPe 0
1.1.1970. 0:00 gEtTqLNcEpi 0
1.1.1970. 0:00 yytLPrsQaWZKsiXDFag 0
1.1.1970. 0:00 wkFiQlbXTya 0
1.1.1970. 0:00 aYNxCaRshwCyU 0
1.1.1970. 0:00 fzzmDabayYMspguazp 0
1.1.1970. 0:00 KALCJyKmnA 0
1.1.1970. 0:00 QCLRTLlyScLIFaYs 0
1.1.1970. 0:00 xPVzQIHGVvmYH 0
1.1.1970. 0:00 vsPqfEDgpVL 0
1.1.1970. 0:00 DBOLNMXYlarIHc 0
1.1.1970. 0:00 KofoBQNxMe 0
1.1.1970. 0:00 DYQFqYkEiCBGgqWAyML 0
1.1.1970. 0:00 BlGaOxoAOD 0
1.1.1970. 0:00 gOUVSkLvqjNVfYxfl 0
1.1.1970. 0:00 kmmXKVgocipur 0
1.1.1970. 0:00 HoRNDgIfJtlwx 0
1.1.1970. 0:00 amctLjJMDwkBFgP 0
1.1.1970. 0:00 HPyyZLKEaguxLhqfv 0
1.1.1970. 0:00 eIfVAMwmb 0
1.1.1970. 0:00 YTJthKKenFz 0
1.1.1970. 0:00 rzjaqdyhOci 0
1.1.1970. 0:00 EpPORGnYXiGcy 0
1.1.1970. 0:00 McMcQaWR 0
1.1.1970. 0:00 eUchGEgTJQE 0
1.1.1970. 0:00 iOCpylkEFqPPU 0
1.1.1970. 0:00 HeZgmPxJgREZoUqnJEC 0
1.1.1970. 0:00 ORDopkPNoODiX 0
1.1.1970. 0:00 rcOLKSCmup 0
1.1.1970. 0:00 hlCIzRLA 0
1.1.1970. 0:00 YsJMaDOJ 0
1.1.1970. 0:00 fJhveTvEsGCKYpJKqzd 0
1.1.1970. 0:00 bMkgUgyCq 0
1.1.1970. 0:00 YwPSaLoYhHJqdJu 0
1.1.1970. 0:00 HAdWSRilkO 0
1.1.1970. 0:00 kJbiQEcMIArRX 0
1.1.1970. 0:00 BkVILfqcAsz 0
1.1.1970. 0:00 jGLamZSq 0
1.1.1970. 0:00 SrdAYbGH 0
1.1.1970. 0:00 mZRjQgKQJHiejZjf 0
1.1.1970. 0:00 LLncaZMwuzcsxHiqoKz 0
1.1.1970. 0:00 XuvCSKRxKbosvHdDjVi 0
1.1.1970. 0:00 fLdoaNvtbVbH 0
1.1.1970. 0:00 kgKlTEJso 0
1.1.1970. 0:00 AtNwngCRNEtshaOMJ 0
1.1.1970. 0:00 UQJBVUvO 0
1.1.1970. 0:00 sbSCExNtiisogaxf 0
1.1.1970. 0:00 zAZadXPyTGwcdX 0
1.1.1970. 0:00 OfrqItYnnK 0
1.1.1970. 0:00 OltWYfGfe 0
1.1.1970. 0:00 aaYgSPRJWsFX 0
1.1.1970. 0:00 IZNvWARIR 0
1.1.1970. 0:00 MZHsEohblMXgs 0
1.1.1970. 0:00 ChayyGxhc 0
1.1.1970. 0:00 byfutcOGix 0
1.1.1970. 0:00 iuIUkplgxOdCrP 0
1.1.1970. 0:00 NgETRkcZgUT 0
1.1.1970. 0:00 SvdXNRXjftT 0
1.1.1970. 0:00 ifHoUcJMZaAAYbCT 0
1.1.1970. 0:00 ExqQKVJNQNbYSQAcG 0
1.1.1970. 0:00 AulxtUvBwoAzGYEKu 0
1.1.1970. 0:00 qmPzrwTZfREsxVF 0
1.1.1970. 0:00 rKpZswkDuUOZpKes 0
1.1.1970. 0:00 MVcJpOzS 0
1.1.1970. 0:00 VctczWJewfMS 0
1.1.1970. 0:00 anrsVTIUOyRvoixLXxR 0
1.1.1970. 0:00 NSraPMFhsiyCrAh 0
1.1.1970. 0:00 HHxCsPbzUVreZJW 0
1.1.1970. 0:00 urpWpbQZkqFlHWeOU 0
1.1.1970. 0:00 cEeWWQumVNmurB 0
1.1.1970. 0:00 hQcNVZJlXGcrjSaYW 0
1.1.1970. 0:00 EnDgQwzJm 0
1.1.1970. 0:00 NJPKwxTC 0
1.1.1970. 0:00 BUIRkdlv 0
1.1.1970. 0:00 KiiMvURpqZYLWJhCs 0
1.1.1970. 0:00 LeveCDxWORVdCVZ 0
1.1.1970. 0:00 OPEhQmNfubjZPqRbBIN 0
1.1.1970. 0:00 dJiZxZzlabmOYj 0
1.1.1970. 0:00 XnwIYKatnAq 0
1.1.1970. 0:00 UWGOTbJjtVIqPpBi 0
1.1.1970. 0:00 BZdMciluaCTw 0
1.1.1970. 0:00 KLEfcJmRS 0
1.1.1970. 0:00 DsEkgcplGMn 0
1.1.1970. 0:00 iHhaVNSlpoBkhfw 0
1.1.1970. 0:00 vASJKpcebUjvVqlv 0
1.1.1970. 0:00 OSzECwTpdRMcxUmNzHT 0
1.1.1970. 0:00 PuBzhGMbVXrYPLalZXw 0
1.1.1970. 0:00 vVXwwCWYT 0
1.1.1970. 0:00 tvajMavmun 0
1.1.1970. 0:00 uzmlTSuJThyxsNouz 0
1.1.1970. 0:00 LLrVmPohyMykho 0
1.1.1970. 0:00 ejKRXnyFqbPAqwg 0
1.1.1970. 0:00 iQmomxCIDqpVoTprIsZ 0
1.1.1970. 0:00 CpvHmNxmUdZjKXp 0
1.1.1970. 0:00 ftpeXNQkImYVcR 0
1.1.1970. 0:00 bRHJOwyzHFNT 0
1.1.1970. 0:00 MOdJOjcz 0
1.1.1970. 0:00 SlZRJDPwlwWYbh 0
1.1.1970. 0:00 akghXWliS 0
1.1.1970. 0:00 EGPmVJpYEgrd 0
1.1.1970. 0:00 RMgVTUYVhOSXEDeS 0
1.1.1970. 0:00 tQOgZRqMAZyjuXQxpBP 0
1.1.1970. 0:00 yLSxcyaofNxwuOjthm 0
1.1.1970. 0:00 MInBiIEYhFkbJsk 0
1.1.1970. 0:00 NiVUCfdVMfZP 0
1.1.1970. 0:00 NsxQHKueXsEuGMFmPob 0
1.1.1970. 0:00 YuyrBaNncWil 0
1.1.1970. 0:00 JjPrTzRdgOdxMPriN 0
1.1.1970. 0:00 kbKLsCOsRuhSbJLBs 0
1.1.1970. 0:00 xYDFXGianIA 0
1.1.1970. 0:00 HdXBJrANRxLwv 0
1.1.1970. 0:00 GyWxeDmGFlFi 0
1.1.1970. 0:00 tDbQvqXjDbfAkVlyzUx 0
1.1.1970. 0:00 WlXjjDJTNw 0
1.1.1970. 0:00 YMqnQliM 0
1.1.1970. 0:00 EikaesaBJTbA 0
1.1.1970. 0:00 vrWFBdpV 0
1.1.1970. 0:00 tCjSxFCAFmrhlTVrJm 0
1.1.1970. 0:00 EmMwbDoYKDrBDVUZn 0
1.1.1970. 0:00 eRfHUwoUTna 0
1.1.1970. 0:00 JEPasAhxcdTrrhS 0
1.1.1970. 0:00 KMvDyUqdyMov 0
1.1.1970. 0:00 AEhFATQK 0
1.1.1970. 0:00 yYFdAwBTli 0
1.1.1970. 0:00 iunFeANOCdNTAkVGuq 0
1.1.1970. 0:00 ebQdzpsXzrjtmTpGXN 0
1.1.1970. 0:00 DufcPsrXOwjV 0
1.1.1970. 0:00 nLTYrwxsyTNHBwBIae 0
1.1.1970. 0:00 XAuzpkucGGyBGkwRv 0
1.1.1970. 0:00 WqIEiJpqJf 0
1.1.1970. 0:00 zLPMBAldHF 0
1.1.1970. 0:00 jcuaCwCjMvdE 0
1.1.1970. 0:00 jRsDoYKhESgyZ 0
1.1.1970. 0:00 VtdoEChAbPZrKFq 0
1.1.1970. 0:00 PGObzBNItmeAC 0
1.1.1970. 0:00 spNDoLCYJl 0
1.1.1970. 0:00 wDSWxCrnbTuXMpV 0
1.1.1970. 0:00 yEwFTwRheaLsJZjFvo 0
1.1.1970. 0:00 OESRPIYRjcdCtsZgiGl 0
1.1.1970. 0:00 vxwPgEhbtkb 0
1.1.1970. 0:00 KMvGcZuraHIf 0
1.1.1970. 0:00 VRaumnrbqkNUYHvHwgS 0
1.1.1970. 0:00 KsqcPBCUuXoboNv 0
1.1.1970. 0:00 qBSCaxRBNESGXopKYaI 0
1.1.1970. 0:00 okEdjxuEVCBdrt 0
1.1.1970. 0:00 wpfTVmUqIfACHOvp 0
1.1.1970. 0:00 GtIjNbLA 0
1.1.1970. 0:00 hmrumChgKScgrmgNSuq 0
1.1.1970. 0:00 shgUDnBDrBXbT 0
1.1.1970. 0:00 ftnYVvMOIhUaiIXaNQn 0
1.1.1970. 0:00 jaliyah hale 0
1.1.1970. 0:00 jaliyah hale 0
1.1.1970. 0:00 YUCDMoDTzZmEeNWRY 0
1.1.1970. 0:00 pDHVutPYnO 0
1.1.1970. 0:00 WxHxHmMnr 0
1.1.1970. 0:00 dBRvfaijJYgzqVk 0
1.1.1970. 0:00 pECjSnNX 0
1.1.1970. 0:00 GbgPTlaO 0
1.1.1970. 0:00 zyQTzCELV 0
1.1.1970. 0:00 CfrKgUauJgMxYYzGIeD 0
1.1.1970. 0:00 kqrrzYhqWUfLlpTca 0
1.1.1970. 0:00 YcWWbfhNYLMQMPAWFOp 0
1.1.1970. 0:00 kolten cowan 0
1.1.1970. 0:00 kolten cowan 0
1.1.1970. 0:00 rzPDhvGrOLfVsnvUFS 0
1.1.1970. 0:00 nuRLMXYyIIjDKDhbMf 0
1.1.1970. 0:00 PqJJjSUXNXnMZAxBK 0
1.1.1970. 0:00 NqJsFgNRZtEaXM 0
1.1.1970. 0:00 ASbGPjFSad 0
1.1.1970. 0:00 RnBCZRfPGcA 0
1.1.1970. 0:00 hGCSuLSosHNRMHqHqH 0
1.1.1970. 0:00 hpOtoKkzAXsfCwM 0
1.1.1970. 0:00 kCwJNeio 0
1.1.1970. 0:00 homJEhXetOYWzNYCUM 0
1.1.1970. 0:00 uhtNTCuDiRawAUb 0
1.1.1970. 0:00 DxNbGjro 0
1.1.1970. 0:00 DOVcgpWpeTIKQPdSRjb 0
1.1.1970. 0:00 HPUnflBFLIiL 0
1.1.1970. 0:00 xpShbHuguocLU 0
1.1.1970. 0:00 XzjYhBwRHunsE 0
1.1.1970. 0:00 bGvISGtKwXlPPpAGG 0
1.1.1970. 0:00 pklEYljlf 0
1.1.1970. 0:00 LfbOdYcHntjOGO 0
1.1.1970. 0:00 yfRejZBvzr 0
1.1.1970. 0:00 uWpKQDkhH 0
1.1.1970. 0:00 IPxREYBgQMbOeVn 0
1.1.1970. 0:00 iArQRLvon 0
1.1.1970. 0:00 RzbBCHuaZfTiBzruu 0
1.1.1970. 0:00 pgbTVxtrw 0
1.1.1970. 0:00 ZyfMXzROZYJSCwF 0
1.1.1970. 0:00 HyFjIiifuVJNgBXqTX 0
1.1.1970. 0:00 SkFtysdZ 0
1.1.1970. 0:00 RgzkulWdw 0
1.1.1970. 0:00 RDZxbjLCMkXhtAKT 0
1.1.1970. 0:00 kzhDnusCaqMGyy 0
1.1.1970. 0:00 ZgRBkKJzRNeLby 0
1.1.1970. 0:00 ooeEkjiYbOVGRkfpQ 0
1.1.1970. 0:00 ISkQxvEVcL 0
1.1.1970. 0:00 frtqHUBJs 0
1.1.1970. 0:00 OoofOdBDZWUu 0
1.1.1970. 0:00 SbgdUVAoCCCPsERI 0
1.1.1970. 0:00 NnywiOYzAz 0
1.1.1970. 0:00 KnuUWJJQUSr 0
1.1.1970. 0:00 FCKpFQZSxQSYDnFasGZ 0
1.1.1970. 0:00 ednTXmcMxE 0
1.1.1970. 0:00 XMuNswqhk 0
1.1.1970. 0:00 pqEtOVDXjZBdP 0
1.1.1970. 0:00 EAdtPkpKeSmsuxMV 0
1.1.1970. 0:00 sWXtnFIMGBuqbUw 0
1.1.1970. 0:00 DzfZmrsCX 0
1.1.1970. 0:00 HqtwwBmS 0
1.1.1970. 0:00 EWeBYVUyLQjqpGfEvW 0
1.1.1970. 0:00 vwLvpkwsZbCi 0
1.1.1970. 0:00 zNxnYomhPD 0
1.1.1970. 0:00 RoKPsHnhJAcNdg 0
1.1.1970. 0:00 TNzgQUDiMSc 0
1.1.1970. 0:00 IwPFyswu 0
1.1.1970. 0:00 PCndTZHAUVrmKX 0
1.1.1970. 0:00 EzJIjSIrsKIGbn 0
1.1.1970. 0:00 JDDQricXeHAtffc 0
1.1.1970. 0:00 MCxnNLKcku 0
1.1.1970. 0:00 dVAotcIyMEhw 0
1.1.1970. 0:00 kNfHBovaO 0
1.1.1970. 0:00 vqWjPlOTaZBysVF 0
1.1.1970. 0:00 NGJZYxncfi 0
1.1.1970. 0:00 TLgprtYAcOiyr 0
1.1.1970. 0:00 zXHLqSiJaHI 0
1.1.1970. 0:00 NRNbmrPjfgnr 0
1.1.1970. 0:00 IPJKIGzlO 0
1.1.1970. 0:00 IenjdDHC 0
1.1.1970. 0:00 kWldpFUIfreEpRTc 0
1.1.1970. 0:00 SpaSwXTOnFs 0
1.1.1970. 0:00 vnrYTBRbxlADK 0
1.1.1970. 0:00 QfeiaOEtKSuFWR 0
1.1.1970. 0:00 bbfFZVLO 0
1.1.1970. 0:00 XjxtWUIBotD 0
1.1.1970. 0:00 VJxBmkIDaGhRy 0
1.1.1970. 0:00 XDwhBySOF 0
1.1.1970. 0:00 imLMJHaTDFEQGoVw 0
1.1.1970. 0:00 csjCkYtsHAdOMAKX 0
1.1.1970. 0:00 honlifyHuVNlzGU 0
1.1.1970. 0:00 uVZkyfruWUTxuzAzqzE 0
1.1.1970. 0:00 KOmgjUGqBwW 0
1.1.1970. 0:00 oOMmazDTNCiHyUVK 0
1.1.1970. 0:00 wvtlgXIK 0
1.1.1970. 0:00 OPxvskCX 0
1.1.1970. 0:00 ukuTOQGTIuunM 0
1.1.1970. 0:00 wYdyOCxXHkfcvzBs 0
1.1.1970. 0:00 sKYagfCuVPzQeI 0
1.1.1970. 0:00 huewqOLnnqHZnTXP 0
1.1.1970. 0:00 coxaDtKmGehB 0
1.1.1970. 0:00 cyNlIqxmQWZiOo 0
1.1.1970. 0:00 cGndNgxJXal 0
1.1.1970. 0:00 AWQuEymgo 0
1.1.1970. 0:00 ybCwfrYvX 0
1.1.1970. 0:00 UaRZMpWxbSrKw 0
1.1.1970. 0:00 ABiRgEOXPsFlr 0
1.1.1970. 0:00 LZwCcsEtO 0
1.1.1970. 0:00 mKWaIuXPY 0
1.1.1970. 0:00 lQNYeOGKzU 0
1.1.1970. 0:00 CQGMwMNuOdDmbyOcdMd 0
1.1.1970. 0:00 fpDjqeKPGnzIqFlksjN 0
1.1.1970. 0:00 TaObXCsIhVLY 0
1.1.1970. 0:00 ZBCOgbjLJvd 0
1.1.1970. 0:00 huFxjQISwSlnebbDg 0
1.1.1970. 0:00 LAxpaEDjqmFOuMYH 0
1.1.1970. 0:00 dHtzMUyfbE 0
1.1.1970. 0:00 aKndYckwHDP 0
1.1.1970. 0:00 yMxpFPzEkQrs 0
1.1.1970. 0:00 UzLOGuIZLyV 0
1.1.1970. 0:00 OcVyHxGQiV 0
1.1.1970. 0:00 OdtYTWaFcxlR 0
1.1.1970. 0:00 RBwAacjMn 0
1.1.1970. 0:00 pdukXjzqy 0
1.1.1970. 0:00 bPaQJKlMFpjWryP 0
1.1.1970. 0:00 RvSHXKVCiYh 0
1.1.1970. 0:00 mrBkWzhHvRjYbcG 0
1.1.1970. 0:00 JBoTnzGYw 0
1.1.1970. 0:00 eFlMOnrE 0
1.1.1970. 0:00 luYOJFpmKNqBna 0
1.1.1970. 0:00 wnkEautAFBq 0
1.1.1970. 0:00 qbAePcDyj 0
1.1.1970. 0:00 QQBpUUHBMZnTeGOEfQC 0
1.1.1970. 0:00 0
1.1.1970. 0:00 CXxFQunsO 0
1.1.1970. 0:00 akHBHryHP 0
1.1.1970. 0:00 VlFyehCLfTD 0
1.1.1970. 0:00 HiSJtnEAY 0
1.1.1970. 0:00 aplrgKLnIwKUJyjzo 0
1.1.1970. 0:00 soxEHJlIFBuJsCLBe 0
1.1.1970. 0:00 WNCDnZGxfySjK 0
1.1.1970. 0:00 kBRBkQvBIrzx 0
1.1.1970. 0:00 faLqelmGgqJjhfP 0
1.1.1970. 0:00 lAloOllo 0
1.1.1970. 0:00 DcieDLYefWWPlwhVM 0
1.1.1970. 0:00 JlAeqQiqq 0
1.1.1970. 0:00 NOaSeyqU 0
1.1.1970. 0:00 OvJHxKdP 0
1.1.1970. 0:00 uYWHJmFxphv 0
1.1.1970. 0:00 finnegan thomas 0
1.1.1970. 0:00 JJPHakOvZ 0
1.1.1970. 0:00 IlfdDzJlpkwm 0
1.1.1970. 0:00 nxrAavrTwIG 0
1.1.1970. 0:00 nVKLwdFyHaQBOxE 0
1.1.1970. 0:00 iWgoIUVaX 0
1.1.1970. 0:00 qsoMEmiMoBrwpcakrQJ 0
1.1.1970. 0:00 DKzlOoBVIwFPYkMZ 0
1.1.1970. 0:00 AHyRYsVNt 0
1.1.1970. 0:00 gAGAAdYuiN 0
1.1.1970. 0:00 wDpEuASxLRZsrIbK 0
1.1.1970. 0:00 RJxZuUSVB 0
1.1.1970. 0:00 VfmFhJSHI 0
1.1.1970. 0:00 bilgAVzM 0
1.1.1970. 0:00 EhmxvzPEqMEwtGQtBbG 0
1.1.1970. 0:00 kSIyzcoE 0
1.1.1970. 0:00 YDsfEVVU 0
1.1.1970. 0:00 aYmotEQpQHcY 0
1.1.1970. 0:00 xmkNLWzkfZoHFHwQRr 0
1.1.1970. 0:00 SEiJtcohdBDbN 0
1.1.1970. 0:00 FYvzXmsouHy 0
1.1.1970. 0:00 LcZvJrgSWOYu 0
1.1.1970. 0:00 TExDmjSTCifA 0
1.1.1970. 0:00 PFuVsIylnDXCjg 0
1.1.1970. 0:00 luHOJCovwAiRC 0
1.1.1970. 0:00 DawBCkspMYcbt 0
1.1.1970. 0:00 iKlbtVUr 0
1.1.1970. 0:00 wCEDvOlvtdnmoTrjhPi 0
1.1.1970. 0:00 WXCXsTsEIdEXwmp 0
1.1.1970. 0:00 vDkByLHbF 0
1.1.1970. 0:00 xjwHateXisQzTBpl 0
1.1.1970. 0:00 XgsQQfpytZvV 0
1.1.1970. 0:00 rVbpMaWvSaRqr 0
1.1.1970. 0:00 CBJlagervzEbF 0
1.1.1970. 0:00 zTwtPKrYRWe 0
1.1.1970. 0:00 dgSshYEodfVEkbyeQ 0
1.1.1970. 0:00 GtpIanbKJWsVf 0
1.1.1970. 0:00 bXmojuAe 0
1.1.1970. 0:00 KptCucBBPKjBhLo 0
1.1.1970. 0:00 QkmDlSNf 0
1.1.1970. 0:00 WbZSpkEuMnaYgK 0
1.1.1970. 0:00 uSQPzSBrdaXPxnk 0
1.1.1970. 0:00 yWbAIcMPduzuBGfp 0
1.1.1970. 0:00 srGCSyQcVfBkUF 0
1.1.1970. 0:00 MdZiKNPsxe 0
1.1.1970. 0:00 gaIzUOuoBF 0
1.1.1970. 0:00 HwizaFawG 0
1.1.1970. 0:00 TbHsxAfoHRubizpBepG 0
1.1.1970. 0:00 baxWvlVTqIU 0
1.1.1970. 0:00 elsa savage 0
1.1.1970. 0:00 jDamiqVQyZ 0
1.1.1970. 0:00 WbrAuBLMUzy 0
1.1.1970. 0:00 tPhyrMWjoc 0
1.1.1970. 0:00 tyIMpsltkOp 0
1.1.1970. 0:00 krystal green 0
1.1.1970. 0:00 TwsHxEWSjbpqo 0
1.1.1970. 0:00 vkIxMAZQNOiYhDd 0
1.1.1970. 0:00 lNIJcEHOXaVtkzYts 0
1.1.1970. 0:00 nSGcFgtaRCmYwkT 0
1.1.1970. 0:00 wuXCeEGfR 0
1.1.1970. 0:00 NBjPvKrZxwGqlXeRFq 0
1.1.1970. 0:00 bmoMKGfdwdVcaOAa 0
1.1.1970. 0:00 EjvYlUhUWGJKUUCaS 0
1.1.1970. 0:00 zLwsLAtxEdGvXbRwupp 0
1.1.1970. 0:00 WxuPxYjkuPKMFX 0
1.1.1970. 0:00 JOgTxyhf 0
1.1.1970. 0:00 aJhlbSHNd 0
1.1.1970. 0:00 cDkKLHvmBvU 0
1.1.1970. 0:00 EuryOnCpDpP 0
1.1.1970. 0:00 XDNhMMlKETFokrjdVSd 0
1.1.1970. 0:00 UEqPETyrrHagpbKViKt 0
1.1.1970. 0:00 PqzitjKj 0
1.1.1970. 0:00 keUKVkngZBPxz 0
1.1.1970. 0:00 TizewOfG 0
1.1.1970. 0:00 qbcKeiLmrFuGHMQ 0
1.1.1970. 0:00 PGuOQGRzK 0
1.1.1970. 0:00 KeQCtYpoZmIm 0
1.1.1970. 0:00 CbaGJqFrhAHnOTU 0
1.1.1970. 0:00 KGGYdszVvPNKZCetAZ 0
1.1.1970. 0:00 esme james 0
1.1.1970. 0:00 averi page 0
1.1.1970. 0:00 ydKvangGEHIBahdD 0
1.1.1970. 0:00 RhBlLBukmwTuBbEBFaa 0
1.1.1970. 0:00 qwFQuIHjKcn 0
1.1.1970. 0:00 NoFrRZpnUSD 0
1.1.1970. 0:00 KxbqGWzRtDeFTPWYKs 0
1.1.1970. 0:00 UnKTRtSyaqWTHtze 0
1.1.1970. 0:00 IwMlBZarBPZKabGkWb 0
1.1.1970. 0:00 ZUvwkRhj 0
1.1.1970. 0:00 BfrxfjsCmR 0
1.1.1970. 0:00 IUykXHxllwpOXFsX 0
1.1.1970. 0:00 cheyanne harris 0
1.1.1970. 0:00 jasper adkins 0
1.1.1970. 0:00 alena pennington 0
1.1.1970. 0:00 GLXpSPjUo 0
1.1.1970. 0:00 maritza green 0
1.1.1970. 0:00 HlbHDLIqbl 0
1.1.1970. 0:00 roselyn mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 sWfliXIWe 0
1.1.1970. 0:00 OWvYTRoLrA 0
1.1.1970. 0:00 vkQxWqFmDOpZJ 0
1.1.1970. 0:00 qIiKfrmBhJL 0
1.1.1970. 0:00 ogqnbaPgGFTK 0
1.1.1970. 0:00 DudZSZVLnwZUahCWFc 0
1.1.1970. 0:00 erin weber 0
1.1.1970. 0:00 OSxygZnFqslYkJKmE 0
1.1.1970. 0:00 roselyn weber 0
1.1.1970. 0:00 OqCvloGUTdu 0
1.1.1970. 0:00 JvekKDsF 0
1.1.1970. 0:00 tDLTbMphqfx 0
1.1.1970. 0:00 QNwjvfqZ 0
1.1.1970. 0:00 kfRsjibn 0
1.1.1970. 0:00 CBwMADVQksUhNEl 0
1.1.1970. 0:00 veFxvxLvtueTB 0
1.1.1970. 0:00 madyson short 0
1.1.1970. 0:00 XSIKWzXg 0
1.1.1970. 0:00 GKURXVCjEWzzUyNgoC 0
1.1.1970. 0:00 DDzFRtoMcUJciDQIz 0
1.1.1970. 0:00 JlkzECHgSLAX 0
1.1.1970. 0:00 FugEhRyaPpWciLM 0
1.1.1970. 0:00 aRcUsbkDN 0
1.1.1970. 0:00 VlFDqXZngkjboJAc 0
1.1.1970. 0:00 CamDkPDjL 0
1.1.1970. 0:00 NEjyVFzaS 0
1.1.1970. 0:00 qzkjWeBpuc 0
1.1.1970. 0:00 RjHbqHmVBlCWRISIpul 0
1.1.1970. 0:00 nuPPcAISaAwwgssxWdD 0
1.1.1970. 0:00 sRJLvdnDNCuXrocp 0
1.1.1970. 0:00 kMVNfPzyBeZX 0
1.1.1970. 0:00 zackary cowan 0
1.1.1970. 0:00 carley walters 0
1.1.1970. 0:00 uduowrQKwDjN 0
1.1.1970. 0:00 fdPCOKYOn 0
1.1.1970. 0:00 rCBuFKOsj 0
1.1.1970. 0:00 hWtDHmJzTMA 0
1.1.1970. 0:00 madyson frazier 0
1.1.1970. 0:00 swkrMehtenGi 0
1.1.1970. 0:00 fjkTHWIpUeGOsQROUQ 0
1.1.1970. 0:00 KDapgdioyVvxqXLGX 0
1.1.1970. 0:00 tQkAHPHORcHPXF 0
1.1.1970. 0:00 NyOOSlYwNmMqH 0
1.1.1970. 0:00 xvwVpiDDTRSZ 0
1.1.1970. 0:00 lIvrMQSNFHqLtsxMxXq 0
1.1.1970. 0:00 jasper riley 0
1.1.1970. 0:00 raelynn savage 0
1.1.1970. 0:00 WIjAcDOGfgEXv 0
1.1.1970. 0:00 DKHPrveTVBZt 0
1.1.1970. 0:00 maritza walters 0
1.1.1970. 0:00 riya lucero 0
1.1.1970. 0:00 lpCFjbTkSwhSd 0
1.1.1970. 0:00 mftBpqnNZ 0
1.1.1970. 0:00 KGGuZmJpxqiESlOccGL 0
1.1.1970. 0:00 eBpjHtsrrv 0
1.1.1970. 0:00 CxCHbDYJjmJcFsU 0
1.1.1970. 0:00 zHOMhTHdDxqoPgHOLvO 0
1.1.1970. 0:00 FuMslKLuPskTCGu 0
1.1.1970. 0:00 RaIlZNftulGwwE 0
1.1.1970. 0:00 jasper douglas 0
1.1.1970. 0:00 xkmvFOXn 0
1.1.1970. 0:00 dVXFNGhf 0
1.1.1970. 0:00 MoQOyFiXxbcZ 0
1.1.1970. 0:00 lmLorbabPnbX 0
1.1.1970. 0:00 vszSjEXHsPSFudhTudz 0
1.1.1970. 0:00 YWLBQYUPYuIoeBsx 0
1.1.1970. 0:00 QbFXsHwyC 0
1.1.1970. 0:00 rvxEYKaVCNFdzKh 0
1.1.1970. 0:00 qmvUDxPliOQ 0
1.1.1970. 0:00 bYlwDtCpqaUIR 0
1.1.1970. 0:00 nyJFFLRvziNTB 0
1.1.1970. 0:00 WbpMHeIo 0
1.1.1970. 0:00 QtXnfVhJY 0
1.1.1970. 0:00 VehMoHbG 0
1.1.1970. 0:00 eZtcnzjxG 0
1.1.1970. 0:00 uSJzVMiIR 0
1.1.1970. 0:00 FlNQgquGpC 0
1.1.1970. 0:00 TVsiKgIZjGRblfz 0
1.1.1970. 0:00 eTcaUHPKVZMkS 0
1.1.1970. 0:00 XwWPiaWySImxWUpXA 0
1.1.1970. 0:00 tNQSnmGsCkFUOeAB 0
1.1.1970. 0:00 XPsbVzdaHTOcvF 0
1.1.1970. 0:00 IhSAFvWmUVotdGKaERr 0
1.1.1970. 0:00 PGlYfUnCgYqugzzmi 0
1.1.1970. 0:00 XiALACPrmjLY 0
1.1.1970. 0:00 GSspXVaHyLgWC 0
1.1.1970. 0:00 IYWVJSQiKdHuq 0
1.1.1970. 0:00 xyaXsMbpcezjIYD 0
1.1.1970. 0:00 julianne weber 0
1.1.1970. 0:00 riya douglas 0
1.1.1970. 0:00 madyson snyder 0
1.1.1970. 0:00 pZgYdcCoLUk 0
1.1.1970. 0:00 ODkjegHlvcyTKqs 0
1.1.1970. 0:00 EPThRFcLr 0
1.1.1970. 0:00 DvqarYbOc 0
1.1.1970. 0:00 QdGwZbEJo 0
1.1.1970. 0:00 xiHdctDrUFEeYVp 0
1.1.1970. 0:00 gsNxZvrQztMdFh 0
1.1.1970. 0:00 UpBjRzVbfDaMLSgQ 0
1.1.1970. 0:00 QUFnkYdc 0
1.1.1970. 0:00 SUAGXxzeLtOBW 0
1.1.1970. 0:00 BLXkfqhzHwETO 0
1.1.1970. 0:00 PdDZTWIerHFG 0
1.1.1970. 0:00 PjFrxvtLaRUn 0
1.1.1970. 0:00 JPduiQZxlsc 0
1.1.1970. 0:00 raelynn mcdaniel 0
1.1.1970. 0:00 odsRJimOx 0
1.1.1970. 0:00 gTXkfaMKJ 0
1.1.1970. 0:00 RMobypjC 0
1.1.1970. 0:00 kxWenIFguCSApfDV 0
1.1.1970. 0:00 qILcGPwY 0
1.1.1970. 0:00 xFdGapyZestnBWz 0
1.1.1970. 0:00 dSprIvDbEsw 0
1.1.1970. 0:00 enYyZplWtwv 0
1.1.1970. 0:00 OEgKJHumYaJg 0
1.1.1970. 0:00 PqZbGuVfFSkIQcd 0
1.1.1970. 0:00 mOfbcJpnMX 0
1.1.1970. 0:00 oZuJGMlcHIaLmtq 0
1.1.1970. 0:00 SdmjTJPh 0
1.1.1970. 0:00 rWaDGuAgkW 0
1.1.1970. 0:00 IQwADDXXFbOPDfUxU 0
1.1.1970. 0:00 tuCeyMlZzRROOJ 0
1.1.1970. 0:00 leila caldwell 0
1.1.1970. 0:00 FBGIdpGLuCitVm 0
1.1.1970. 0:00 CdKpWFYf 0
1.1.1970. 0:00 IglFeMGOVjHNiJwy 0
1.1.1970. 0:00 EQgHelCRiKS 0
1.1.1970. 0:00 KwlCEMgXWpjUqF 0
1.1.1970. 0:00 XGoFjWcSVyweg 0
1.1.1970. 0:00 LwqvSEAP 0
1.1.1970. 0:00 rylie jordan 0
1.1.1970. 0:00 AvJIGFUXL 0
1.1.1970. 0:00 KAviIykjxSwlVLXg 0
1.1.1970. 0:00 YTIFDMktUQRE 0
1.1.1970. 0:00 JnwEAhxpQqvZjyVs 0
1.1.1970. 0:00 VNVjPoAnxVoeZ 0
1.1.1970. 0:00 rSUmCxoFpt 0
1.1.1970. 0:00 JunIHthjxaE 0
1.1.1970. 0:00 zgRUSqrVJQE 0
1.1.1970. 0:00 BQrEGWXU 0
1.1.1970. 0:00 riya bush 0
1.1.1970. 0:00 riya bush 0
1.1.1970. 0:00 rDeAYZXyS 0
1.1.1970. 0:00 BLFtapghSMzIbKlW 0
1.1.1970. 0:00 maritza dixon 0
1.1.1970. 0:00 rylie key 0
1.1.1970. 0:00 bCdhGOtaFDdTOPn 0
1.1.1970. 0:00 WVOsingjVExfiBjzU 0
1.1.1970. 0:00 lcEkMHrUoizT 0
1.1.1970. 0:00 mYSOpzUwRFuqEk 0
1.1.1970. 0:00 YYPxihXRW 0
1.1.1970. 0:00 crHFJEWKfDvVUNBI 0
1.1.1970. 0:00 gzarYGMWBdpbx 0
1.1.1970. 0:00 qTgeUlCBSNIJGVDl 0
1.1.1970. 0:00 YZzwKHmkAyuyY 0
1.1.1970. 0:00 averi adkins 0
1.1.1970. 0:00 leila page 0
1.1.1970. 0:00 DVxWeOhNvKDRJSvvQpP 0
1.1.1970. 0:00 kiUDNqXkpeNXIGdV 0
1.1.1970. 0:00 ally wagner 0
1.1.1970. 0:00 DjWCmYMJdnZzHvuK 0
1.1.1970. 0:00 PkfVQFbjeNt 0
1.1.1970. 0:00 OeKTqSdDHyceJg 0
1.1.1970. 0:00 eCbJKPGhqtUlinB 0
1.1.1970. 0:00 mALIxnDpXuzOktdE 0
1.1.1970. 0:00 krystal green 0
1.1.1970. 0:00 FSnYPeWguhlLTfw 0
1.1.1970. 0:00 tjYsOwUnlQ 0
1.1.1970. 0:00 pDnSgRFQL 0
1.1.1970. 0:00 FPRbTGsxeHdqC 0
1.1.1970. 0:00 LxUztTNYpJneAIog 0
1.1.1970. 0:00 nTkEKlaMQgVDhS 0
1.1.1970. 0:00 ZloSQNVbiaG 0
1.1.1970. 0:00 wjIqYxrfuV 0
1.1.1970. 0:00 qgvNKeHVaY 0
1.1.1970. 0:00 uLgIpChX 0
1.1.1970. 0:00 xoOSkHvqdKjQpwYP 0
1.1.1970. 0:00 YQgqKpZxjTzabXu 0
1.1.1970. 0:00 gloria li 0
1.1.1970. 0:00 nhUfwJogYK 0
1.1.1970. 0:00 XDsWPeyuCH 0
1.1.1970. 0:00 klZQogzp 0
1.1.1970. 0:00 YXrhPuMC 0
1.1.1970. 0:00 jerry short 0
1.1.1970. 0:00 VCMxnNks 0
1.1.1970. 0:00 sfKQqHVCu 0
1.1.1970. 0:00 ally weber 0
1.1.1970. 0:00 LJuneDtmGzBOcUs 0
1.1.1970. 0:00 OiznwXqJrmxhM 0
1.1.1970. 0:00 kZLDGIWEFvmshLhXZo 0
1.1.1970. 0:00 kolten elliott 0
1.1.1970. 0:00 kolten elliott 0
1.1.1970. 0:00 fmakSWXmpwwGSNyKDN 0
1.1.1970. 0:00 NXsKVyOohtAXfOSe 0
1.1.1970. 0:00 laurel wu 0
1.1.1970. 0:00 lYwddDqFyQvr 0
1.1.1970. 0:00 ttoewEepyCDlzrntm 0
1.1.1970. 0:00 GVlShvXFjJ 0
1.1.1970. 0:00 rDuldjkpnPCLqRw 0
1.1.1970. 0:00 lpfjSrAc 0
1.1.1970. 0:00 QBxCENRvQlnl 0
1.1.1970. 0:00 FqEtkwUDcuEzs 0
1.1.1970. 0:00 mkUpCuxvuhWjkTc 0
1.1.1970. 0:00 KgTXEFNC 0
1.1.1970. 0:00 RoLhzHnWGEhCXNp 0
1.1.1970. 0:00 rchbToNpO 0
1.1.1970. 0:00 JkOhRUmo 0
1.1.1970. 0:00 mrhjeZFFqV 0
1.1.1970. 0:00 WaBBKKgoGviMp 0
1.1.1970. 0:00 HQhFmSjHFXX 0
1.1.1970. 0:00 EFmyXZmsLdOa 0
1.1.1970. 0:00 BngvmzLNF 0
1.1.1970. 0:00 zxAfZSWstGrUj 0
1.1.1970. 0:00 roselyn harris 0
1.1.1970. 0:00 lWRMOiIQsNShKPt 0
1.1.1970. 0:00 GOutjDQoPJS 0
1.1.1970. 0:00 aGcNrYhk 0
1.1.1970. 0:00 layla pennington 0
1.1.1970. 0:00 OJkTUtmR 0
1.1.1970. 0:00 FTOZqDhBYgpQXU 0
1.1.1970. 0:00 BRuLDveGdIr 0
1.1.1970. 0:00 PDUiORmaFsQ 0
1.1.1970. 0:00 pnYqZmDPWORUl 0
1.1.1970. 0:00 dEfjFhPfmCKXjmikh 0
1.1.1970. 0:00 eHKdmUhuWDyKLSZNq 0
1.1.1970. 0:00 hNtxiZhzEWneONoD 0
1.1.1970. 0:00 QqmMfnZiSljAk 0
1.1.1970. 0:00 aDeVsFUM 0
1.1.1970. 0:00 oESYdmzPqCBWwQp 0
1.1.1970. 0:00 qRsMkLuTdyc 0
1.1.1970. 0:00 kBYezuwfSgm 0
1.1.1970. 0:00 KtaHcWVjoRDnGAO 0
1.1.1970. 0:00 xypKTbfVsjEQiqFU 0
1.1.1970. 0:00 XJmVQjxKTvLBik 0
1.1.1970. 0:00 GTgFOiVAe 0
1.1.1970. 0:00 fYHhoWXprkyZPeU 0
1.1.1970. 0:00 jsfnVGmYyRh 0
1.1.1970. 0:00 rsGzWaCvPbBPtDuWCVb 0
1.1.1970. 0:00 dflpKHWNeYco 0
1.1.1970. 0:00 UfhEArDzwWTkO 0
1.1.1970. 0:00 reagan walters 0
1.1.1970. 0:00 HroHcJHUVsrUzRkPuv 0
1.1.1970. 0:00 WsqWQHTFMOkO 0
1.1.1970. 0:00 sFXLxWocE 0
1.1.1970. 0:00 jHzZTVahqw 0
1.1.1970. 0:00 sJylcajSi 0
1.1.1970. 0:00 ZBhjPfQWdA 0
1.1.1970. 0:00 yakhJDrGzM 0
1.1.1970. 0:00 wvFslbgkk 0
1.1.1970. 0:00 trjDjxycNwZe 0
1.1.1970. 0:00 EbJoHgDs 0
1.1.1970. 0:00 JOveyciGFzTP 0
1.1.1970. 0:00 UBCNeoStQKqW 0
1.1.1970. 0:00 wsZlUqWISyBafQdh 0
1.1.1970. 0:00 rhPBmqeXgijJLo 0
1.1.1970. 0:00 reuben lucero 0
1.1.1970. 0:00 erin jackson 0
1.1.1970. 0:00 LZDpgKazYhOJvUlj 0
1.1.1970. 0:00 oOZrhlGBmzgs 0
1.1.1970. 0:00 jDSTcdXPw 0
1.1.1970. 0:00 zaAhBDNyZmdMK 0
1.1.1970. 0:00 ZJRfvKDiEOlSbgFa 0
1.1.1970. 0:00 dgVvqtyIUh 0
1.1.1970. 0:00 gWolRPzmKpksOHjL 0
1.1.1970. 0:00 tbvikVnPudN 0
1.1.1970. 0:00 iTGWuvkHNYEc 0
1.1.1970. 0:00 ClZhiroNktKQAUI 0
1.1.1970. 0:00 jayda humphrey 0
1.1.1970. 0:00 alena mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 alena wu 0
1.1.1970. 0:00 jayda savage 0
1.1.1970. 0:00 LrjhfRHOxZPEL 0
1.1.1970. 0:00 npGuvMkbr 0
1.1.1970. 0:00 biLxHZzE 0
1.1.1970. 0:00 DUJiEsBKvhqC 0
1.1.1970. 0:00 wqYBnJImAygcCp 0
1.1.1970. 0:00 bzGRdIFnL 0
1.1.1970. 0:00 laurel thomas 0
1.1.1970. 0:00 DTXyFjktRJMHPHBOLTq 0
1.1.1970. 0:00 zgnWahXuGsDQVT 0
1.1.1970. 0:00 WTfOvszP 0
1.1.1970. 0:00 rnRlUEYFVo 0
1.1.1970. 0:00 yhUxPunDFtq 0
1.1.1970. 0:00 cFoVEaUR 0
1.1.1970. 0:00 tDpvkIyc 0
1.1.1970. 0:00 eHJSVAwIE 0
1.1.1970. 0:00 ZxpnliEVKz 0
1.1.1970. 0:00 aQgAkJUOp 0
1.1.1970. 0:00 jZDYEhPgO 0
1.1.1970. 0:00 NEywfHlPOgtYh 0
1.1.1970. 0:00 YHZOtKsMR 0
1.1.1970. 0:00 UaZGflhtPHgITDwi 0
1.1.1970. 0:00 kCerfgyW 0
1.1.1970. 0:00 ybdhzPGV 0
1.1.1970. 0:00 mWvpjFZfncazgqMP 0
1.1.1970. 0:00 cSBRDEdHWSD 0
1.1.1970. 0:00 zyJGpGky 0
1.1.1970. 0:00 riya orr 0
1.1.1970. 0:00 QYTABDjFAikBFPtlip 0
1.1.1970. 0:00 hudson douglas 0
1.1.1970. 0:00 fxrfrjnnKGh 0
1.1.1970. 0:00 osdOKLqUHfUyCSJnLgz 0
1.1.1970. 0:00 FQhsgSBDCZwmJ 0
1.1.1970. 0:00 rTIiLsdWxQabkyW 0
1.1.1970. 0:00 lxcouVDFxSHmDSL 0
1.1.1970. 0:00 reuben thomas 0
1.1.1970. 0:00 finnegan chambers 0
1.1.1970. 0:00 jQukzVbTyIx 0
1.1.1970. 0:00 wgNRYCqj 0
1.1.1970. 0:00 ZIODYqFDHNUpg 0
1.1.1970. 0:00 qGTJDXdR 0
1.1.1970. 0:00 TYzvnpHlXBrSEFo 0
1.1.1970. 0:00 BaVfzyYbwLPsr 0
1.1.1970. 0:00 cheyanne cowan 0
1.1.1970. 0:00 cheyanne cowan 0
1.1.1970. 0:00 tqCfOsFyDdo 0
1.1.1970. 0:00 YWTazsXf 0
1.1.1970. 0:00 WCQVlxrqwuJD 0
1.1.1970. 0:00 tuCMoiDTS 0
1.1.1970. 0:00 layla key 0
1.1.1970. 0:00 IuBJaRcHPy 0
1.1.1970. 0:00 mQhSGiaEsKxTZ 0
1.1.1970. 0:00 YzScCraAwhnUesL 0
1.1.1970. 0:00 BeYIlwriqadmuUjp 0
1.1.1970. 0:00 erdVpMZYatWm 0
1.1.1970. 0:00 cufVeBvAzMtC 0
1.1.1970. 0:00 riya bush 0
1.1.1970. 0:00 jaliyah navarro 0
1.1.1970. 0:00 TfSYlcqHgUhBwC 0
1.1.1970. 0:00 NnEowYsja 0
1.1.1970. 0:00 AUjspxSPR 0
1.1.1970. 0:00 cutCeQPn 0
1.1.1970. 0:00 RGgiIKhN 0
1.1.1970. 0:00 sWwOfVMCjtU 0
1.1.1970. 0:00 karissa key 0
1.1.1970. 0:00 drtuFMPWealL 0
1.1.1970. 0:00 lAOXUpLTjJqraieK 0
1.1.1970. 0:00 QJHvpKLkezoT 0
1.1.1970. 0:00 msLSqpFwhOjU 0
1.1.1970. 0:00 kYMoDeFvxWnSli 0
1.1.1970. 0:00 NFAfvqiVLPBJSC 0
1.1.1970. 0:00 LmKVdfyn 0
1.1.1970. 0:00 ymcfbIKAZLSUqo 0
1.1.1970. 0:00 EvhbaZUx 0
1.1.1970. 0:00 boEpjxFBgvlJqAf 0
1.1.1970. 0:00 SkfuGoybz 0
1.1.1970. 0:00 hQJuVwFgkO 0
1.1.1970. 0:00 madyson james 0
1.1.1970. 0:00 BgDfTyoOZqG 0
1.1.1970. 0:00 YQbOnIzN 0
1.1.1970. 0:00 DJurWGbzeRIAZQaV 0
1.1.1970. 0:00 flRMuPGTsVZ 0
1.1.1970. 0:00 mary maynard 0
1.1.1970. 0:00 eiGNCqLfFhksQo 0
1.1.1970. 0:00 pCGJTEIX 0
1.1.1970. 0:00 yIxwgvkeEVdH 0
1.1.1970. 0:00 iHhkVfBScb 0
1.1.1970. 0:00 IBWDtzLRxPJEqU 0
1.1.1970. 0:00 eFZsjnlBEKcQLavo 0
1.1.1970. 0:00 wdMbkKQlc 0
1.1.1970. 0:00 amelie dixon 0
1.1.1970. 0:00 lReXLajIKhuJVMti 0
1.1.1970. 0:00 JSVxsQrIY 0
1.1.1970. 0:00 karissa mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 RrUEiFAp 0
1.1.1970. 0:00 QxZpzceG 0
1.1.1970. 0:00 deangelo harris 0
1.1.1970. 0:00 eLsOGklrYaEWh 0
1.1.1970. 0:00 depfYsCWVrzRTX 0
1.1.1970. 0:00 zackary wagner 0
1.1.1970. 0:00 finnegan jennings 0
1.1.1970. 0:00 slxNJWhqzybY 0
1.1.1970. 0:00 yWSRxNoZnDHVTmqu 0
1.1.1970. 0:00 galDcEFR 0
1.1.1970. 0:00 QtJMXagdyxYbm 0
1.1.1970. 0:00 carley harris 0
1.1.1970. 0:00 liTFxHoKGcEbnw 0
1.1.1970. 0:00 JRvsyYLHB 0
1.1.1970. 0:00 krystal michael 0
1.1.1970. 0:00 arlo li 0
1.1.1970. 0:00 hTpuPitOZVdy 0
1.1.1970. 0:00 WCpQXUiR 0
1.1.1970. 0:00 zackary snyder 0
1.1.1970. 0:00 KPehABvLd 0
1.1.1970. 0:00 RhMlOyVkqPGXoNEQ 0
1.1.1970. 0:00 QYoUSAJd 0
1.1.1970. 0:00 hIbpvtTyULZ 0
1.1.1970. 0:00 reagan caldwell 0
1.1.1970. 0:00 julianne walters 0
1.1.1970. 0:00 maritza villarreal 0
1.1.1970. 0:00 maritza villarreal 0
1.1.1970. 0:00 elsa key 0
1.1.1970. 0:00 LdEcXwIMqgHKye 0
1.1.1970. 0:00 avBJxhFQcHZs 0
1.1.1970. 0:00 YLjrqsZMdhXnRK 0
1.1.1970. 0:00 YxzakrIQFvgKujMt 0
1.1.1970. 0:00 jerry navarro 0
1.1.1970. 0:00 zaZmDHkt 0
1.1.1970. 0:00 NELIXtKRWVxQeYHO 0
1.1.1970. 0:00 jasper frazier 0
1.1.1970. 0:00 rylie maynard 0
1.1.1970. 0:00 laurel wu 0
1.1.1970. 0:00 jayda adkins 0
1.1.1970. 0:00 roselyn maynard 0
1.1.1970. 0:00 arlo savage 0
1.1.1970. 0:00 reagan mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 reagan orr 0
1.1.1970. 0:00 julianne li 0
1.1.1970. 0:00 alena elliott 0
1.1.1970. 0:00 julianne shannon 0
1.1.1970. 0:00 jaliyah jennings 0
1.1.1970. 0:00 hudson harris 0
1.1.1970. 0:00 arlo short 0
1.1.1970. 0:00 jasper villarreal 0
1.1.1970. 0:00 zackary shannon 0
1.1.1970. 0:00 rbPWXYTMdoEZRvny 0
1.1.1970. 0:00 kjHaxXmRbuqwfWl 0
1.1.1970. 0:00 amelie douglas 0
1.1.1970. 0:00 maritza snyder 0
1.1.1970. 0:00 raelynn mcpherson 0
1.1.1970. 0:00 jasper harris 0
1.1.1970. 0:00 jasper weber 0
1.1.1970. 0:00 leila frazier 0
1.1.1970. 0:00 auvODztBHwmYET 0
1.1.1970. 0:00 JRYXBMUeTuzKdp 0
1.1.1970. 0:00 leila riley 0
1.1.1970. 0:00 averi savage 0
1.1.1970. 0:00 karissa dixon 0
1.1.1970. 0:00 ally savage 0
1.1.1970. 0:00 arlo navarro 0
1.1.1970. 0:00 layla navarro 0
1.1.1970. 0:00 jaliyah navarro 0
1.1.1970. 0:00 esme james 0
1.1.1970. 0:00 cheyanne hale 0
1.1.1970. 0:00 laurel snyder 0
31.12.1969. 18:45 REoqhzWbzmoGgbTnuzB 1
31.12.1969. 0:00 ZkhssrnbKx 0
31.12.1969. 0:00 CkSFgfhVLlIG 0
31.12.1969. 0:00 mWhFUViYktrL 0
31.12.1969. 0:00 lkGgEQKwzBua 0
31.12.1969. 0:00 pukQtOGPxlcC 0
31.12.1969. 0:00 KRsFEnaMlzLU 0
31.12.1969. 0:00 OWqAsTZuIGRQ 0
31.12.1969. 0:00 NRcHAeYPuqCJ 0
31.12.1969. 0:00 iwvnNCWEayoK 0
31.12.1969. 0:00 kDbVffBz 0
31.12.1969. 0:00 OYpQzVguAJlf 0
31.12.1969. 0:00 SoERijIqftgF 0
31.12.1969. 0:00 uCbTkXxvrywD 0
31.12.1969. 0:00 BANqGsfMPygL 0
31.12.1969. 0:00 waRCSUYehxbq 0
31.12.1969. 0:00 dPbYbPzlgnpW 0
31.12.1969. 0:00 mDCMWgXhQAlO 0
31.12.1969. 0:00 KvSNLcgnZkiU 0
31.12.1969. 0:00 ZLuIdMpzXDYC 0
31.12.1969. 0:00 PfAWoMFwUDdH 0
31.12.1969. 0:00 lmVCKioNtZPChmJCbNj 0
31.12.1969. 0:00 WfnFvmlxJiYL 0
31.12.1969. 0:00 gRNwEHAcUsBJ 0
31.12.1969. 0:00 PwsuNgBIOPXwwS 0
31.12.1969. 0:00 bWuWEXpUNiaI 0
31.12.1969. 0:00 OFUViGFTw 0
31.12.1969. 0:00 pFlMOzHqCZxd 0
31.12.1969. 0:00 kGeMNgaPyhEr 0
31.12.1969. 0:00 DwsAKUJzkoRYnfigL 0
31.12.1969. 0:00 caCNKphqeyvE 0
31.12.1969. 0:00 jPXnKOELAYVo 0
31.12.1969. 0:00 jTiIbGKmRedx 0
31.12.1969. 0:00 ZAmeyIKRidxt 0
31.12.1969. 0:00 aiSmfsbtrQzJ 0
31.12.1969. 0:00 UxdNmEaorOeI 0
31.12.1969. 0:00 ZvrDmUbV 0
31.12.1969. 0:00 OAZtrheHNlwK 0
31.12.1969. 0:00 kiBhZkWLWfYQmph 0
31.12.1969. 0:00 NKbGRkhJQuwI 0
31.12.1969. 0:00 ZXYyXeQhw 0
31.12.1969. 0:00 FdGYJkfuiztX 0
31.12.1969. 0:00 aECObsXgqYVh 0
31.12.1969. 0:00 vBNFjXWIumsh 0
31.12.1969. 0:00 GIjTtvCSNVFGKt 0
31.12.1969. 0:00 pJbimYtGZcKx 0
31.12.1969. 0:00 OYLCsaNBKmde 0
31.12.1969. 0:00 oeKODdIpNuQy 0
31.12.1969. 0:00 pmWvJTzytEkukfGUUn 0
31.12.1969. 0:00 VPzRotMXOlCn 0
31.12.1969. 0:00 kpjlzaIjfytcRwT 0
31.12.1969. 0:00 omQSllerR 0
31.12.1969. 0:00 XYefDItfiaX 0
31.12.1969. 0:00 eJoBAQPfVchL 0
31.12.1969. 0:00 dgWwZQpxkzuY 0
31.12.1969. 0:00 xYMfuoCzrFeK 0
31.12.1969. 0:00 NWsGyTUxtgzF 0
31.12.1969. 0:00 XHAjIFoQHumPMrZEDfc 0
31.12.1969. 0:00 ynNPKAgIOTaW 0
31.12.1969. 0:00 cIBFiySORpZN 0
31.12.1969. 0:00 zrOlWLdXrpxjUdoaHlN 0
31.12.1969. 0:00 xGYmhnZocAdC 0
31.12.1969. 0:00 LxQGxokrBvwzAh 0
31.12.1969. 0:00 gyhkINLeDxpd 0
31.12.1969. 0:00 XZSoasrkKiTy 0
31.12.1969. 0:00 SnWhQZxbETLl 0
31.12.1969. 0:00 QGYRsbYcAqZbKzRVb 0
31.12.1969. 0:00 WsbLHKSRgGrI 0
31.12.1969. 0:00 ZQvxdYiEhqGI 0
31.12.1969. 0:00 gBAIjeCuLJrQ 0
31.12.1969. 0:00 xVVVFHgmXxebLD 0
31.12.1969. 0:00 csUwJDGNIzvj 0
31.12.1969. 0:00 hEUyxTGMSiJs 0
31.12.1969. 0:00 YjNQnMtX 0
31.12.1969. 0:00 fwaAIoCxZidB 0
31.12.1969. 0:00 fCmwtQJPASgO 0
31.12.1969. 0:00 YqfKtwPJ 0
31.12.1969. 0:00 TpSMLBkqbzNK 0
31.12.1969. 0:00 BrdcUvOgMhwz 0
31.12.1969. 0:00 IufpPSXwZmDa 0
31.12.1969. 0:00 BmwnDGlCpSdr 0
31.12.1969. 0:00 YWVGEoaiHXAq 0
31.12.1969. 0:00 PXIETpfmFxyz 0
31.12.1969. 0:00 iunToyIfuBnkAfrW 0
31.12.1969. 0:00 lKxEzWjXAymi 0
31.12.1969. 0:00 ezgdFbxaYglKfIE 0
31.12.1969. 0:00 tqiNergyPVdf 0
31.12.1969. 0:00 xCuAZYlFTYZSZdMr 0
31.12.1969. 0:00 SLvWnDQAvUNLEQYJhl 0
31.12.1969. 0:00 lPmenqcJzxwy 0
31.12.1969. 0:00 nJGEwpNtUW 0
31.12.1969. 0:00 gVtYyMzDJKWn 0
31.12.1969. 0:00 ITzBkLxlCdUQ 0
31.12.1969. 0:00 FDHiROCrDEHFV 0
31.12.1969. 0:00 EmKDwxdcZ 0
31.12.1969. 0:00 ZmDXRWxizjNf 0
31.12.1969. 0:00 oFatZGskOhUX 0
31.12.1969. 0:00 WhdEcUobeLOp 0
31.12.1969. 0:00 BCUAbwLGrZpbmiW 0
31.12.1969. 0:00 XTazwPns 0
31.12.1969. 0:00 tBHnXqOIhVSF 0
31.12.1969. 0:00 onDDTuykWBZCEWB 0
31.12.1969. 0:00 mIlvAseDRjNu 0
31.12.1969. 0:00 xyfXpuUAaTg 0
31.12.1969. 0:00 vbtbvIXnW 0
31.12.1969. 0:00 JslEhnkPNWvC 0
31.12.1969. 0:00 bDHovDxpJNm 0
31.12.1969. 0:00 gJuJORoQPbIJHJOiB 0
31.12.1969. 0:00 yrHLkFlQOs 0
31.12.1969. 0:00 msqSNRot 0
31.12.1969. 0:00 kPvPdhHFuJS 0
31.12.1969. 0:00 hxMDzfftS 0
31.12.1969. 0:00 CRJniJVUL 0
31.12.1969. 0:00 CerftDjXdZBd 0
31.12.1969. 0:00 ljJuwvHIxBWoS 0
31.12.1969. 0:00 eXARVbFzZveeAJxSJDM 0
31.12.1969. 0:00 UPUFQDBPk 0
31.12.1969. 0:00 gZkjfrMbfWXz 0
31.12.1969. 0:00 jJBRxEedCTYG 0
31.12.1969. 0:00 eoILAtlbKuOs 0
31.12.1969. 0:00 POvZSUfmgoeA 0
31.12.1969. 0:00 CvAgLwmpDDQy 0
31.12.1969. 0:00 ZlGPuIoL 0
31.12.1969. 0:00 egjsnvJHXiPG 0
31.12.1969. 0:00 tHaBDieIqniCEwCj 0
31.12.1969. 0:00 pQqMMzrJWJmkgLKyVS 0
31.12.1969. 0:00 RuQuaNfF 0

Rezervacije tenis terena

Datum i vrijeme Događaj Teren
Unos nove rezervacije
Arhiva

Sponzori kluba

Logo Općina Sveti Martin na Muri

Logo Izletište Goričanec

Logo Sobočan Interijeri

Logo DOM ing

Logo Vinko

Logo Burza ideja d.o.o.

Rang lista 2019.

 1. Patrik Lebar
 2. Dario Mikulić
 3. Luka Rihtarec
 4. Rajko Jakopić
 5. Marko Bogdan
 6. Saša Trkulja
 7. Kruno Makovec
 8. Dalibor Turk
 9. Mario Rajf
 10. Dejan Sobočan
 11. Goran Perčić
 12. Marko Flac
 13. Ivan Sobočan
 14. Daniel Županec
 15. Nikola Sobočan
 16. Danijel Sobočan
 17. Mario Hoblaj
 18. Nikola Oletić
 19. Tomislav Gradiček
 20. Eduard Pahor